Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

16 Şubat 2016 Salı

15.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ 26 – 28 MAYIS 2016 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

uk

15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ

Ulusal İşletmecilik Kongresi aşağıdaki konuları içermekte; ancak kongre kapsamı bu konularla sınırlı tutulmamaktadır. Araştırmacılar ve akademisyenler üzerinde çalıştıkları diğer işletmecilik konuları ile de katılabilirler.
.
Yönetim Bilişim Sistemleri
Veri Madenciliği
Ağ Yönetimi
Teknolojide Yenilik Yönetimi
İnovatif İşletmecilik
İşletmelerde AR-GE ve AR-TEGE Çalışmaları
Teknoloji Transferi
Ekonomik Kalkınmada Know-How
Girişimcilik ve KOBİ’ler
Girişimcilik Eco Sistemleri
Yalın start – up
Spin Off’lar
Akademık girişimcilik
Yeşil Girişimler
Sosyal Girişim
Kadın Girişimi
Girişimlerin Farklı Finansman Yöntemleri
Yatırım-risk sermayesi (Venture Capital)
Melek Yatırımcılar,
Topluluk Destekli Yatırım (Crowdfunding)
Kurumsal Girişimcilik – İç Girişimcilik
Aile İşletmeleri Yönetimi
Yapıcı (Maker) Hareketi
E-Girişimcilik
Tekno Girişimcilik
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarüstü İşletmecilik
Uluslararası Ekonomik Entegrasyon İşletmeciliği
Gelişmişlik Göstergelerinde Yazılımın Rolü
Konsorsiyum ve Ortak Girişimler
Büyük Çaplı İşletmeler (İlk 100 ve 500’e giren İşletmeler)
Uluslararası Pazarlama
Bölgesel Kalkınmada İşletmelerin Rolü Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Becerileri
Örgüt Kuramları
İş Etiği
Sosyal Sorumluluk
Örgütsel Öğrenme ve Yaratıcılık
Örgütsel Değişim
Örgüt Geliştirme
Örgüt Yapıları
İş Tasarımı
Örgüt İklimi
Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Yeni Yaklaşımlar
Performans Yönetimi
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yönetimi
İnovasyon Yönetimi
Yeşil Yönetim
Çevik Yönetim
Yalın Yönetim
Farklılık Yönetimi
Kültürlerarası Yönetim
Çatışma Yönetimi
Kriz Yönetimi
Takım ve Grupların Yönetimi
Sanal Kaytarma
Stratejik Yönetim
Rekabet Stratejileri
Rekabet Stratejilerinde Yeni Arayışlar
Sosyal, Mobil ve Video araçlarının rekabet stratejilerine etkisi
Mavi Okyanus
Küresel İş Çevresi
Bulut Teknolojikeri, Büyük Veri, Akıllı Nesneler (nesnelerin internet)
Stratejik iş Birlikleri ve Networking
Örgütsel Çiftyüzlülük
Stratejik Bilinç
Stratejik Karar Alma
Stratejik Kontrol
Örgütsel Davranış
Liderlik
Güncel Liderlik Yaklaşımları (Dönüşümcü, Hizmetkar, Etik, Otantik vb.)
Örgütsel Destek, Mentorluk, Koçluk vb.
Motivasyon
Örgüt Kültürü
Kişilik
İletişim
Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler
İş tutumları
İş Tatmini
Örgütsel Özdeşleşme
İşe adanmışlık
Örgütsel Bağlılık
Sinizm
Örgütsel Sessizlik – Yanlızlaşma – Tükenmişlik – Yabancılaşma
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları – Saldırgan Davranışlar
İşten Ayrılma Niyeti
Örgütsel Adalet
Güven
Kişi – İş Uyumu
Duygusal Emek
Psikolojik Sermaye
Duygusal – Yönetsel Zeka
Yaratıcı Davranışlar
İş-Yaşam Kalitesi ve Dengesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşe Alma ve Personel Seçimi
Meslek İçi Eğitim ve Geliştirme
Performans Değerleme
Yetenek Yönetimi
Kariyer
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Oyunlaştırma
Ücret ve Ödemeler
İş gücü birlikleri ve sendikalar
Finansman
Ekonofizik
Kripto Para
Davranışsal Finans
Finansal Kiralama Araçları
Sermaye Piyasası Enstrümanları
Finansal Risk Yönetimi
Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Denetleme
Finansal Okuryazarlık
Faizsiz Finans
Katılım Bankacılığı
hukuk Sözlesmeleri
Finansal Performans
Kara Para Aklama (Money Laundering)
Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi
Risk Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
UFRS Uygulamaları
TFRS Uygulamaları
İhtisas Muhasebesi
Aile İşletmelerinde Muhasebe
İşletmelerde Risk Yönetimi ve Denetim
Sosyal Sorumluluk ve Etik
Kurumsal Yönetişim
Sürdürülebilirlik ve muhasebe
Finansal Tablolarda Arındırma Uygulamaları
Denetçi Yargısı
Muhasebe Eğitimi
İç Denetim
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim Standartları
Sayısal Yöntemler
Karar Destek Sistemleri
Optimal Karar Verme Teknikleri
Veri Madenciliği
Programlama Türleri
Ekonometrik Modeller
Darboğaz Problem Çözüm Teknikleri
İşletmelerde Optimizasyon Teknikleri
Metropollerde Darboğaz Oluşturan Ulaşım Problemleri
Metropollerde Darboğaz Oluşturan Altyapı Problemleri
Atama ve Taşıma Problemleri
Sermaye Bütçeleme
Ağ Modelleri
Talep Tahminleri
Üretim Yönetimi
Sistem Tasarımı
Kalite
Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik
Stok Yönetimi ve Programlama
Proje Yönetimi
Bekleme Hattı ve Similasyon
Bütünleşik Üretim Sistemleri
Pazarlama
Pazar Araştırmaları
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Hizmet Pazarlaması
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Veri tabanlı Pazarlama
Marka Yönetimi
Girişimci Markalama
E-Pazarlama
Digital Pazarlama
B2B Pazarlama
C2C Pazarlama
Mobil Pazarlama
İçerik Pazarlaması
Nöro-Pazarlama
Sosyal Medya
Küresel Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Endüstriyel Pazarlama
Duyusal Pazarlama
Duygusal Pazarlama
Deneyim Ekonomisi ve Etkinlik Pazarlaması
Performans Pazarlaması
Tetikleyici Olay Pazarlaması (Trigger Event Marketing)
Değer Pazarlaması
Yeşil Pazarlama
Tüketici Davranışları
Pazarlama Etiği
Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilir Pazarlama
Satış Yönetimi
Perakende Promosyon Stratejileri
Tüketici Davranışları
Turizm Pazarlaması
Spor Pazarlaması
İşletmecilik Eğitimi
Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları
İş simülasyonu ve Drama
Yapıcı Hareketinin Eğitimde Kullanımı
Turizm İşletmeciliği

Önemli Tarihler


Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç15 Eylül 2015Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih 15 Şubat 2016
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 15 Mart 2016
Erken Kayıt Dönemi 15 Eylül 2015 – 15 Ocak 2016
Normal Kayıt Dönemi 16 Ocak 2016 - 15 Nisan 2016
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 1 hafta içinde yazarlara e-mail yolu ile bildirilecektir.
Kabul Edilen Tam Metinlerin Duyurulması 3 hafta içinde yazarlara e-mail yolu ile bildirilecektir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Rusça Öğrenmek İster Misiniz?

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ