Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

24 Ağustos 2016 Çarşamba

TÜGVA Uzman Yetiştirme Programı Başvuruları 1-20 Eylül 2016'da!


TÜGVA mükemmel bir eğitim programı tasarlamış. Yakın zamanda başvuruları alınacak olan eğitimin üniversitemizde de uygulanması için çaba harcayacağım dönüşte...

Bir ülkenin dili, kültür, politik yapısı, sanat ve düşünce dünyası gibi birçok konuda hazine değerinde eğitim verilmesi mükemmel bir şey!

Kıskanmamak elde değil. Umarım bu eğitimler sadece İstanbul ile kalmaz. Erzincan'da yapılacak olan eğitim için önerilerimize ne derler bakalım..

UZMAN YETİŞTİRME PROGRAMI NEDİR?

Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkarları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip bölge uzmanları yetiştirme programıdır.

Programa Kimler Katılabilir?
Programa aşağıdaki kriterlere uygun kişiler katılabilir:
Program erkek öğrencilere yöneliktir.
T.C. vatandaşı olmak.
18-25 yaş aralığında olmak.
Üniversitelerin hazırlık, 1, 2 veya 3. sınıf öğrencisi olmak.
Sosyal ve beşeri bilim alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda lisans eğitiminde bulunmak.
Orta düzeyde Arapça veya İngilizce dillerinden birini biliyor olmak.
Sınıfını geçmiş olan öğrencilerin not ortalamalarının 3.00 veya üzerinde olması gerekir.
LYS başarı durumunda yapılacak sıralamada başarılı olmak.
Öğrencilerin programla ilgili taahhütnameyi kabul ediyor olması gerekir. (*)
Mücbir sebepler ortaya çıkmadıkça program devam ederken ders ortalamasının 3.00 altına düşmemesi ve vakıf tarafından verilen eğitimde başarılı olunması gerekmektedir.(Mücbir sebeplerin değerlendirilmesi program koordinatörlerinin takdirindedir.)

(*) Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Taahhütnamesi başvuru döneminde eklenecektir.


Programın Kapsamı ve Hedefi
“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir izlence ile siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinlerarası çalışmayı kapsamaktadır.

Program; 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra, ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkanları da içermektedir. Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerinin çıkarılmasına yönelik; girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek katılımcı öğrencilerin program süresince gerekli koşulları sağlaması ile bölge uzmanı olarak yetişmesini hedeflenmektedir.

Programın İçeriği
DİL EĞİTİMLERİÇinçe (Mandarin)
Urduca ve Hintçe
Rusça
İbranice
Farsça

BRANŞ EĞİTİMLERİ
ÇİN HALK CUMHURİYETİ

1) Çin Medeniyeti
Geçmişin Etkisi
Çin Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
Konfüçyüs
Lao Tzu
II.Dünya Savaşı’nda Çin
Mao Dönemi
Mao sonrası dönem ve Kominizm
Sovyet sonrası dönem
Asya-Pasifik politikası

2) Çin Dış Politikası
Çin Dış Politikası’nın Ana Karakteri
Çin ekonomisinin bölgeselden Küresele geçişi
Yükselen Ekonomiler ve BRICS ‘in Öncüsü ÇİN
Şanghay İş Birliği Örgütü
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları

3) ÇİN Edebiyatı Okumaları

4) ÇİN’in Sosyolojik Yapısı

5) ÇİN-JAPON mücadelesi

6) Mançurya Çıkmazı

7) Hong Kong, Taiwan ve ÇİN arasındaki bağlar

8) Trans Pasifik ortaklığı

9) Yeni Yüzyılda Çin-Amerika mücadelesi

HİNDİSTAN
1) Hindistan Medeniyeti
Geçmişin etkisi
Hindistan Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
Mahadma Gandhi ve Satyagraha Felsefesi
Babür Şah ve Babür Devletinin Hint Medeniyeti üzerindeki etkisi

2) Hindistanın Asya-Pasifik politikası

3) İngiltere’nin Hindistan Üzerindeki sömürgeci Emelleri ve Bağımsızlık

4) Hindistan Dış Politikası
Hindistan Dış Politikasının Ana Karakterleri
Hindistan Ekonomisinin Bölgeselden Küresele Geçişi
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
Yükselen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
Hindistan’nın Sosyolojik Yapısı
Hindistan-Çin Mücadelesi
Keşmir Meselesi

8) Hindistan’ın Uzay yarışındaki Yeri ve Önemi

9) HİNT Edebiyatı Okumaları

10) Hindistan’daki Çok Dinli Yapı (Budizm, Şamanizm, Hinduizm)

11) Geleceğin Müslümanlık Üssü: HİNDİSTAN

RUSYA FEDERASYONU
1) Rusya’nın Yakın Siyasi Tarihi
Birinci Dünya Savaşı öncesi Çarlık Rusyası
Birinci Dünya Savaşı Ve Çarlık Rusyası’nın Rölü
Bolşevik Devrimi
Lenin Dönemi Sovyet Rusyası
İkinci Dünya Savaşı ve Stalin
Soğuk Savaş Dönemi
Gorbaçov ve SSCB’nin Yıkılışına Giden Süreç
Rusya Federasyonu’nun Kuruluşu

2) Rus Modernleşme Süreci

3) Osmanlı Rusya İlişkileri

4) Türk Rus İlişkisinde Fırsatlar ve Tehlikeler

5) Rus Dış Politikası
Rus Dış Politikası’nın Ana karakteri
Rus Hinterlant’ı
Yükselen Ekonomiler ve BRICS
Şanghay İş Birliği Örgütü
Avrasya Enerji Savaşı

6) Rus Ekonomisinin Ana Omurgası

7) Rus Edebiyatı Okumaları

8) Rusya’nın Sosyolojik Yapısı

TEMEL EĞİTİMLER
1) Uluslararası Sistemin Yapısı

2) Yakın Dünya Siyasi Tarihi

3) Tanzimattan Günümüze Türk Siyasi Tarihi

4) Türk Dış Politikası

5) Türkiye’nin Hinterlantı

6) Türkiye’nin Yumuşak Gücü

7) Kadim Medeniyet Perspektifi

8) Türkiye Ekonomisinin Ana Yapısı

9) Recep Tayyip Erdoğan ve Yeni Türkiye’nin İnşa Süreci

10)Büyük Türkiye İdeali

TEKNİK EĞİTİMLER
1) Yeni Medya

2) Küreselleşme ve Dijitalleşme

3) Fotoğrafçılık Eğitimi

4) İnternet Haberciliği

5) Dijital Devlet ve Dijital Vatandaşlık

6) Siber Ekosistem ve Sanal Kimlik

7) Algı Yönetimi ve Toplumsal Algı

İSLAMİ EĞİTİMLER
1) Kıraat

2) Hadis

3) İslami İlimlere Giriş

4) Anlamanın Esasları


YURTDIŞI EĞİTİMLER
1) Birinci Sene – Dil Eğitimi

2) İkinci Sene – Büyükelçilikte Staj

3) Üçüncü Sene – Seyyah Programı

4) Dördüncü Sene -Yüksek Lisans


Program Takvimi
Program başvuru tarihleri: 1 – 20 Eylül 2016
Dil Sınavı Tarihi: 24- 25 Eylül 2016
Mülakat Tarihleri: 26 – 30 Eylül 2016

Programın Başlangıç Tarihi:
10 Ekim 2016


Program Günleri ve Saatleri:Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri.
Hafta içi günlerde 18:00-21:00 arası. Cumartesi günü 09:00-13:00 arası.

Not: Dersler TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği binasında gerçekleşecektir.

İmkanlar1) Program süresince aylık 500 TL burs
2) Uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara yönelik ücretsiz dil eğitimi
3) Öğrencinin yöneldiği uzmanlık alanı ile ilgili ücretsiz uzmanlık seminerleri
4) Bütün öğrencileri kapsayan ücretsiz genel seminerler
5) Yaz döneminde ihtisas yapılan bölgede ücretsiz dil programı ve staj
6) Programı başarı ile bitiren öğrencilere asgari 2 yıllık yurt dışı eğitim bursu.
Site Logo


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Rusça Öğrenmek İster Misiniz?

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ