Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

24 Ocak 2018 Çarşamba

Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör Sempozyumu

Merhum Erol Güngör hocamız için Ulusal bir sempozyum düzenlenecek: "Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör", 26-28 Nisan 2018, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Sempozyum Hakkında

1938 yılında Kırşehir’de doğan Erol Güngör, Cumhuriyet sonrası Türk kültürü ile ilgili yaptığı analizler ve toplumsal değişmenin niteliklerine dair gözlemleri ile Türk milliyetçiliğinin en başarılı ideologlarından biri olmuştur. 1983 yılında vefat eden Güngör, kısa yaşamında sosyal ilimlerdeki hemen her mevzu ile zihnini ve kalemini meşgul etmiş, toplumsal sorunların kökenini araştırmış ve çeşitli çözümler sunmuştur. Sosyoloji, tarih, sosyal psikoloji ve tasavvuf üzerine kıymetli eserler veren Güngör, eserlerinde Türkiye’ye ağırlık vermekle beraber Avrupa düşüncesinde değişim ve İslam dünyasının meseleleri üzerinde ilmi, fikri tahliller yapmıştır. Toplumsal yapıyı sosyal psikoloji modeli ile tahlil ederken toplum yapısını şekillendiren değerleri kültür, edebiyat, dil, ahlak, coğrafya, tarih, medeniyet, iktisat, folklor/sanat ve eğitimi bir bütün halinde, birbirlerini etkileyen bir değerler dizisi olarak değerlendirmiştir. Güngör’ün toplumsal yapı anlayışında Türk milli kültür öğeleri çok yönlü olarak irdelenmiştir. Milli kültürün yazılı olarak yeniden yorumlanmasını ve toplumun hizmetine sunulmasını amaçlamıştır. Ayrıca, tasavvufun günümüzdeki meselelerini konu edinmiştir. Doğduğu ve yetiştiği şehir olan Kırşehir’de, vefatının 35. Yılında, “Cumhuriyet Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör” temalı sempozyumla Erol Güngör’ü bilimsel olarak anarak, değerinin tekrardan fark edilmesi hedeflenmektedir.
    Sempozyum Konuları:
  •  Vefatının 35. Yılında Erol Güngör
  • Türkiye’de Sosyolojinin Dünü ve Bugünü 
  • Toplumun İnşasında Değerlerin Rolü ve Değerler Psikolojisi 
  • Türk Kültürü Türk Milliyetçiliği ve Erol Güngör
  • Erol Güngör'de Tasavvuf ve Ahlak 
  • Türk Aydınlanması ve Türk Aydının Problemleri


İLETİŞİM:
E-posta Adresi: egungorsempozyumu@gmail.com
Telefon: 0 386 280 43 02 - 0 386 280 45 86
Faks : 0 386 280 43 07
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ