Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

22 Ocak 2018 Pazartesi

Prof. Dr. Adem Dölek'ten konferans: "Hayatımızda kaç hadis var?"

Prof. Dr. Adem Dölek'ten konferans: "Hayatımızda kaç hadis var?"
“Sünneti Yaşamak” seminerinde, Erzincan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Dölek, sünnet ahlâkını canlı bir tablo gibi gözler önüne serdi ve toplum olarak Hz. Resulullah’ın sünnetinden uzaklaşmanın maliyetini gösterdi.

Sadece Sahih-i Buharî’de tekrarsız iki bin civarında hadis olduğunu bilderen Prof. Dölek, bunun ardından, dinleyicilere can alıcı soruyu yöneltti:

“Bizim hayatımızda kaç hadis var?”

Hz. Resulullah’ın son derece güvenilirliğini anlatırken, Yahudi âlim Abdullah bin Selâm’ın “Bu simada yalan olmaz” diyerek Peygamberimize iman ettiğini hatırlatan Adem Dölek “İşte biz sünnetten uzaklaşmakla bu güvenilirliğimiz kaybettik. Güvenilirlik bitti. Ahde vefâ bitti. Doğru sözlülük bitti” dedi.

“Doğru söyle, doğru ol, doğrularla ol diye Kur’ân emrediyor” diyen Dölek, Resulullah’ın da bu emrin tatbikatını gösterdiğini söyledi.

“Hayat Peygamberi” olan Resulullah’ın, Kur’ân’ın yaşanmasından ibaret olan ahlâkının haritasını çıkaran Adem Dölek, “Kim bu dünya sırat-ı müstakimini geçerse ahiretteki sıratı da geçer. Sırat-ı müstakim isteyen Resulullahın tarzını takip edecek” dedi.

Prof. Dölek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki vasıflarının, onun aynı zamanda sünneti olduğuna dikkat çekti:

– Son derece güvenilirliği,

– Son derece doğruluğu,

– Son derece takvâsı,

– Son derece ubûdiyeti,

– Son derece ciddiyeti,

– Vazifesini ifâsındaki son derece hassasiyeti

– Hâdiseler karşısındaki metâneti,

– Son derece samimiyeti

– Mahbûb-i kulûb, muallim-i ukûl, mürebbi-i nüfûs olması,

– Helâl ve haram konusundaki son derece dikkati,

– Günahlardan son derece uzak durması,

– Yaptığı her şeyde Cenâb-ı Hakkın Hakîm ismine riâyet ederek hikmetli davranması,

– Ahvâlinde, ef‘âlinde ve akvâlinde son derece istikâmetli yaşaması.

Prof. Dölek, daha sonra bu maddeleri tek tek açarak bu sünnetleri hayatımıza tatbik etmekle “Kim sünnetime temessük eder ve sebat ederse kurtuluşa erer” meâlindeki hadisinin müjdesine mazhar olabileceğimizi söyledi.

Dölek, Resulullah’ın takvasına ve haram-helâl konusundaki titizliğine vurgu yaparken “Yediğimiz her lokmada durup düşünmek zorundayız” dedi ve “Bu zamanda faizsiz iş yapılamaz; faiz ayeti o günün şartlarında nazil olmuştur” diyen zihniyete dikkat çekti.

Adem Dölek, tıbb-ı Nebevînin maddî hastalıkları konu aldığını, ama ondan da önce Resulullah’ın şirk, küfür, ahlâk-i rezile gibi manevî hastalıklarımızı tedavi ettiğini bildirdi ve Bediüzzaman’ın “Hadis maden-i hayat ve mülhim-i hakikattir”, “Müfessir-i Kur’an olan ehadis-i sahiha bize yeter” sözlerine yer verdikten sonra “Öyleyse sıkıldığımız ve çaresiz kaldığımız noktada Kur’ân’a ve sünnete müracaat etmemiz gerekiyor” dedi.

“Din nasihattir” hadisinin, “Din samimiyettir” şeklinde anlaşılması gerektiğini söyleyen Adem Dölek, İnsanın samimiyeti nispetinde lisan-ı hâli ile çok daha müessir olacağını bildirdi ve “Mütedeyyin, dindar insan deyince anlamamız gereken, dini samimi olarak yaşayan insandır” dedi.

Hz. Resulullah Hûd suresindeki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” meâlindeki âyet-i kerimenin kendisini ihtiyarlattığını bildirmişti. Dölek, bu hadis-i şerife Elmalılı Hamdi Yazır’ın yaptığı yorumu şöyle açıkladı:

“20-30 senedir hadis araştırmaları içindeyim; Resulullah’ın, emredilenin dışında bir hareketine rastlamadım. Onu ihtiyarlatan, âyetin devamındaki ‘Sana inananlar da istikametli olsunlar’ emriydi. Resulullah ‘Acaba ümmetim bu istikameti muhafaza edebilecek mi?’ endişesini taşıyordu.”

Hz. Resulullah’ın “Benim bütün hüznüm, kederim ümmetimdir” dediğini bildiren Adem Dölek şöyle devam etti: “Bu durumda acaba şöyle diyebilir miyim: Ben dine mugayir bir şey yapınca Resulullah'ı üzmüş oluyorum.”

“O öyle bir yaşadı ki, kalplerin sevgilisi, akılların muallimi, nefislerin mürebbisi oldu” diyen Prof. Dölek, sünnetin bütün hayatımızı ibadet haline getirme potansiyeline şu sözlerle dikkat çekti:

“Madem yeryüzü bir mescittir; bu mescitte yaşadığımız her şeyi sünnete uymak suretiyle ibadete çevirebiliriz.”

Konferansın tamamını izlemek için bkz:

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ