Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

26 Ocak 2018 Cuma

YÖK’ün 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi: "Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite" Öne Çıkıyor


YÖK, dünyaya açılmak istiyor
YÖK, gelecek 5 yıl yılda Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelecek beş yılda dünyaya açılmayı hedefliyor. YÖK’ün 2018-2022 yıllarını kapsayan ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde üç ana tema öne çıkıyor: Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite.

Bu üç tema bağlamında YÖK gelecek beş yıllık süreçte temel politika olarak benimsenen hususları iki stratejik amaç altında topluyor: Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini sağlamak ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasiteyi artırmak. Yeni YÖK tarafından bu stratejik amaçları gerçekleştirebilmek, üniversitelerin tanınırlığı ve kalitesini arttırabilmek için 2021-2022 akademik yılı sonuna kadarki beş yıllık sürede uluslararası sıralamalarda ilk 500’de Türk üniversitesi sayısının artırılması, yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlar ile imzalanan işbirliği antlaşma sayısının artırılması hedefleniyor.

OECD’ye göre 2012 yılında dünya genelinde 4.5 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında başka bir ülkede üniversite eğitimi alıyor, 2022 yılında bu rakamın sekiz milyona çıkması bekleniyor. Bu bağlamda Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayıları hakkında önemli rakamlara yer veriyor. Buna göre son birkaç yılda Türk yükseköğretim sistemine dâhil olan uluslararası öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Buna göre 2000/01 öğretim yılında Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı 16 bin 656 iken, bu sayı 2014/15 öğretim yılında 72 bin 178’e, 2015/16’da 87 bin 903’e ulaştı, 2016/17 öğretim yılında ise yaklaşık yüzde 23 artarak 108 bin 76 oldu. Türkiye’nin dünya genelinde uluslararası öğrenci potansiyelinden aldığı pay yüzde 0.7, bu oranın 2021/22 öğretim yılı sonuna kadar önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. UNESCO’nun tanımına göre “uluslararası öğrenci, eğitim amacıyla ulusal ya da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında öğrenci olarak kayıtlı kişi” demek.

İşte YÖK'ün 2021-2022 akademik yılı için hedefleri

1) İlk 500'de 14 üniversite…

Türkiye’de uluslararası sıralamalarda ilk 500’e giren üniversite sayısı mevcut durumda 2 devlet, 3 vakıf üniversitesi olmak üzere sadece 5. Bu sayının 2021-2022 akademik yılında, devlet üniversitelerinde 2’den 10’a, vakıf üniversitelerinde ise 3’den 4’e yükseltilmesi hedefleniyor.

2) Yabancı dilde eğitim yapan program sayısı 4 bine çıkarılacak

Mevcut durumda ön lisans, lisans ve lisansüstü dâhil 2 bin 748 olan yabancı dilde eğitim yapan program sayısı, 2021-2022 akademik yılında 4 bine çıkarılacak.

3) Uluslararası öğrenci sayısı 200 bine ulaşacak

Mevcut durumda 108 bin 76 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2021-2022 akademik yılında 200 bine çıkarılacak.

4) İş birliği anlaşma sayısı 50'ye gelecek…

Yabancı dilde eğitim vermek için desteklene öğretim elemanı sayısı 100’den 1000’e, yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlarla işbirliği sayısı da 21’den 50’ye çıkarılacak.

5) Yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı artacak

Mevcut durumda (2014-2015) 6 bin 125 olan Değişim programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısının 2021-2022 akademik yılında 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Rusya’dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülkeyiz!

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, “Bugün 182 yükseköğretim kurumu, 7,2 milyon öğrenci ve 150 bini aşkın öğretim elemanı ile Türk yükseköğretiminde önemli bir niceliksel büyüme sağlanmıştır. Ülkemiz, bu öğrenci sayısı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde Rusya’dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Niceliksel büyümenin yanı sıra daha nitelikli bir yükseköğretim için Başkanlığımızca politikalar geliştirilmekte, stratejiler belirlenmekte ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır” diyor.

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ