Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

1 Şubat 2018 Perşembe

Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi

Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi / The impact of organizational socialization on organizational identification
Bu araştırmanın amacı, örgütsel sosyalleşmenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini incelemek ve demografik değişkenlere göre çalışanların örgütsel sosyalleşme ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada, "örgütsel sosyalleşme" ve "örgütsel özdeşleşme" adında iki ölçekten oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler Ankara'da faaliyet gösteren özel bir sektörde çalışanlar üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 163 çalışan oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, regresyon analizi, korelasyon analizi, t testi, tek yönlü varyans (anova) testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, örgütsel sosyalleşmenin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin olduğu; örgütsel sosyalleşme ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu; cinsiyet ve yaş değişkenine göre örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sosyalleşme alt boyutlarının ortalamalarının farklılık göstermediği; eğitim durumu, mesleki kıdem ve kurumda çalışma süresine göre örgütsel özdeşleşme ve iş eğitimi, iş arkadaşlarının desteği, örgütü anlama ortalamalarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.


Dizin: Sosyalleşme = Socialization ; Örgütsel sosyalleşme = Organizational socialization ; Örgütsel özdeşleşme = Organizational identification

Tam Metin İndir/ Download Full Text:
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ