Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

5 Haziran 2018 Salı

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGİST'18) Başvuru Süresi 29 Haziran 2018'e Kadar Uzatılmıştır.


İÜ Edebiyat Fakültesinin düzenlemiş olduğu Savaş ve Toplum konulu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin (CONGİST'18) Kongre katılım ücreti yurt içi katılımcılar için kaldırılmıştır. Kongreye başvuru süresi ise 29 Haziran 2018'e kadar uzatılmıştır. Kongre ile ilgili bilgi için:


KONGRE BİLGİ
info@iu-sosyalbilimlerkongresi.ist
ORGANİZASYON
comet@iu-sosyalbilimlerkongresi.ist

LİNK:http://iu-sosyalbilimlerkongresi.ist 

BİLDİRİLERİN ANA KONULARI

FELSEFE


- Savaş Nedir?
- İnsan Doğası ve Savaş
- Savaşın Ahlakiliği
- Savaşta Ahlaki Normlar
- Haklı Savaşın Olanağı
- Savaş ve Adalet
- Pasifizm ve Savaş
- Savaşın Fenomenolojisi
- Eski ve Yeni Savaşları
- Birinci Dünya Savaşı, Filozoflar, Yazarlar (L. Wittgenstein, E. Husserl, H. Bergson, S. Freud, M. Weber, E. Durkheim, G. Bataille, Alain, M. Proust, S. Zweig, P. Valéry)
- Polemoloji (savaşbilim), İrenoloji (barışbilim), Staziyoloji (İç Savaş Teorisi)
- Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Total Savaş Kavramı ve Asker figürü
- Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Mutlak Savaş Kavramı
- Birinci Dünya Savaşı ve Avrupa Kamu Hukuku'nun Çözülmesi
- Birinci Dünya Savaşı ve Weimar dönemi filozofları
- Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Felsefesi
- Birinci Dünya Savaşı ve Aydınlanmanın İdealleri
- Sèvres, Versailles ve Rövanş fikri
- Tolstoy versus Clausewitz
- Emperyalizm ve evrenselcilik
- Toplu seferberlik ve Demokrasi

SOSYOLOJİ


- Savaş yıllarında Osmanlı toplumu, yoksulluk, toplumsal tabakalaşma, intihar vakaları, aile, demografi, boşanma vakaları, tarımsal üretim, kırsal ve kentsel hayat, dikey ve yatay hareketlilik, ticaret, zanaat, işçilerin durumu.
- I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göçler ve toplumsal sonuçları
- Savaş karşıtlığı
- Mütareke dönemi İstanbul’unda toplumsal hayatın edebiyattaki yansımaları
- I. Dünya Savaşı’nın etkilerinin ve genel anlamda dönemin toplumsal hayatının edebiyat eserleri ve hatıratlardaki yansımalarının edebiyat sosyolojisi açısından değerlendirilmesi
- Askeri sosyoloji açısından I. Dünya Savaşı ve cepheler
- I. Dünya Savaşı’nda komutan ve askerlerin toplumsal kökenleri
- Savaşın Demografik Etkisi ve Dünya Nüfusu
- Savaşın Toplumsal Hayatlara Etkisi: Asayiş ve Güvenlik
- Sivil Toplumun Durumu ve Faaliyetleri
- Savaşın Yaralarının Sarılması: Mülteciler, Göçmenler, İlticalar, Sürgünler ve Kimsesizlerin Durumu

PSİKOLOJİ


- I. Dünya Savaşı sırasında uygulamalı psikolojinin gelişimi
- Askeri Psikoloji'nin Doğuşu ve Gelişimi
- I. Dünya Savaşı ve grup Halinde uygulanan zeka testlerinin geliştirilmesi: Ordu Alpha ve Ordu Beta testlerinin farklı içeriklerinin oluşturulması
- I. Dünya Savaşı'nın endüstriyel-örgütsel psikolojinin gelişimi üzerindeki etkileri: Askeri personelin yetenek ölçümleri ile değerlendirilmesi, sınıflandırılması, yerleştirilmesi ve eğitilmesi
- Havacılık psikolojisinin I. Dünya Savaşı sırasında doğuşu ve gelişimi: Pilotların psikolojik açıdan değerlendirilmesi
- Savaş, değerler ve sosyal duygular: Silah arkadaşlığı, sadakat, vatanseverlik, onur
- I. Dünya Savaşı sırasında ulusal kimlik ve propaganda etkileşimi
- I. Dünya Savaşı ve ırkçılık: Göçmenlerin ve siyahi Amerikalıların değerlendirilmesi ile soyarıtımı (eugenics) kavramının yeniden gündeme gelişi
- I. Dünya Savaşı ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden değerlendirilmesi: Erkeklik ve kadınlık kimliğinin savaşa katılım bağlamında yeniden tanımlanma biçimleri
- Savaş ve psikopatoloji ilişkisi: "Shell shock" kavramı (savaş sonrası nevroz), savaş kaynaklı travma, savaş kaynaklı travmanın psikopatolojik kaynaklarının ve tedavisinin gelişimi

TARİH


- Savaşın Toplumsal Hayata Etkisi. Bozulan Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Çalışmalar
- Savaş Sonu: Uluslararası Hukuk, Mütarekeler, Konferanslar, Antlaşmalar 
- Basın ve Kamuoyu
- Savaş ve Esaret
- Savaş Kayıpları
- Savaş Sonucu Doğan Devletler, Sınır Problemleri ve Geleceğe Kalan Çözümler
- I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Yaşanan Toplumsal Değişim ve Dönüşümler
- 20. Yüzyıl Dünya Tarih yazımında I. Dünya Savası ve Tarafları
- Taraf Olmayanların Gözünden I. Dünya Savaşı
- Dünya Savaşları Nasıl Ele Alınmalıdır? Öneriler, Değerlendirmeler
- Savaş merkezli tarihî olaylar hakkında zamana göre değişen değerlendirmeler

EDEBİYAT


- Edebiyat ürünlerinde, hatırat, otobiyografi ve biyografilerde savaşların toplumsal yansımaları
- Birinci Dünya Savaşı ve edebiyat
- Savaş etrafında yazılmış edebiyat ürünleri
- Kahraman ve düşman kavramları etrafında oluşturulan temsiller, imgeler ve imajlar
- Asker edebiyatçılar, savaşa katılmış sanatçılar
- Zafer, kahramanlık, yenilgi ve işgal manzaraları
- Tarihe ve başka alanlara kaynak olması bakımından edebiyat ürünleri 
- Edebiyat alanında savaşla ilgili yapılan çalışmalar, bibliyografya
- Savaş ve halk şarkıları, folklor
- Din, vatan, millet ve milliyetçilik kavramları ışığında savaş edebiyatı
- Savaş ve mücadele dönemlerinde bir propaganda unsuru olarak edebiyat
- Dünya Savaşlarının Türk ve Dünya Edebiyatlarındaki yansımaları 
- Savaş ve kültürel değişimin edebiyattaki yansımaları
- Toplumların savaşma güdüsünü güçlendiren edebiyat eserleri
- Savaş ve savaş sonrası dönemde kadın ve çocukların durumu ve bunun edebiyata yansımaları
- Savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin edebi eserlerdeki yansımaları
- Savaş konulu edebiyat eserlerinin sinemaya/ tiyatroya uyarlanması
- Türk ve Dünya edebiyatlarında savaş algısı
- Farklı kültürlere ait savaş geleneklerinin edebiyattaki betimlemeleri
- Savaşın yazılı ve görsel kanıtları: Hatıralar, Günlükler, Otobiyografik Eserler, Anıtlar, Fotoğraflar, Resimler, Filmler vd.

DİL


- Dilbilimsel bakış açısından dilin savaş ve savaş sonrası metinlerdeki üretimi: Propaganda, yas tutma, grafitti, anı defterleri, uluslar arası savaş sonrası anlaşmalar, vs.
- İşgal altındaki ülkelerin dilinin işgalci ülkelerin dili tarafından etkilenmesi ve uygulanan dil politikaları
- Savaş terimleri

İKTİSAT


- Savaşın Ekonomik Etkisi: Mali Politikalar, Problemler, Üretim, Tarım, Sanayi, Ticaret
- Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
- İktisadi seferberlik
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ