.

.
HOŞGELDİNİZ! WELCOME! Қош келдің! ДОБРО ПОЖОЛОВАТЬ! ДОБРО ДОШЛИ! Witam! ****ABOUT MUHAMMET NEGİZ***STUDIES***TRANSLATIONS***FOREIGN LANGUAGE LIBRARY***OPINION NOTES***UNIVERSITY "Или, будь мудрым, чтобы учить, или будь студентом слушающий и изучающий а не будь третьим! Хазрат Али ***** "Ya söyleyen, öğreten bilgin ol; ya dinleyen, belleyen öğrenci.. Üçüncüsü olma!" Hz. Ali *** "Or be wise to teach ;or be student who is listening and learning. Do not be third!" Hazrat Ali" Follow me on Academia.edu

27 Ağustos 2014 Çarşamba

İŞKUR’dan Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliye 36 Bin TL Hibe

işkur
Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olan Türkiye İş Kurumu’ndan kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilecek.
İŞKUR Genel Müdürü  Dr. Nusret Yazıcı yaptığı açıklamada “Engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile istihdamlarını temel görev olarak gören İŞKUR, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özellikle engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere destek vermeye devam edecek. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve işverenler engellilerin işe yerleşmesini veya işe uyumlarını artıracak projeleri hazırlamaları halinde finansal destek verilmeye devam edilecek.”dedi.
İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı ayrıca “İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alan kesimlerin başında yer alan engellilere yönelik olarak, engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan bugüne kadar yaklaşık 120 milyon kaynak tahsis edildi. Bu kapsamda 2009 yılından 2013 yılı sonuna kadar düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 13.693’ü erkek, 8.549’u kadın olmak üzere toplam 22.242 engelli katıldı. 2014 yılının ilk dönemindeki teklif çağrısı sonrasında 20 engelliye kendi işini kurmaları için destek verilmiş ayrıca engellilerin istihdamı, korumalı işyeri, işe uyumu ve mesleki eğitimi için hazırlanan projelere de yaklaşık 9 milyon TL kaynak verildi.” dedi.
Kendi İşini Kurma Desteği
Söz konusu fonun yönetiminden sorumlu olan Komisyona sunulacak projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere toplamda 36 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek.
Destek verilecek alanlar nelerdir?
Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.
Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak.
Kimler proje hazırlayabilir?
Engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecek. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecek.
Destek Verilen Diğer Konular
Ayrıca;
Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelere,
Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelere,
Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelere de
finansal destek sunulabilecek.
Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi
www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak projelerin, 12 Eylül 2014 tarihi akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir.
İŞKUR Genel Müdürü başkanlığında tüm paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından Kasım ayında değerlendirilecek projelerden uygun olanlara finansal destek verilecek.
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerinden veya 444 75 87 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.
EK:
Yönetmelik
Genelge
Engelli Proje Başvuru Rehberi

Türk tarihi DVD videoları

1. turkdvd2.part01.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru/public/c0d60f7bbf63/turkdvd2.part01.rar
 
2. turkdvd2.part02.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru/public/b73505455adf/turkdvd2.part02.rar
 
3. turkdvd2.part03.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/b136a99179dc/turkdvd2.part03.rar
 
4. turkdvd2.part04.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/43820c82cd49/turkdvd2.part04.rar
 
5. turkdvd2.part05.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/8b401916b874/turkdvd2.part05.rar
 
6. turkdvd2.part06.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/0f9a9d18c0d8/turkdvd2.part06.rar
 
7. turkdvd2.part07.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/6573438371fd/turkdvd2.part07.rar
 
8. turkdvd2.part08.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/c743f49ddb44/turkdvd2.part08.rar
 
9. turkdvd2.part09.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/a322197fef38/turkdvd2.part09.rar
 
10. turkdvd2.part10.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/a8d683e94cab/turkdvd2.part10.rar
 
11. turkdvd2.part11.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/e0693833f4fb/turkdvd2.part11.rar
 
12. turkdvd2.part12.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/cdf3906c86f2/turkdvd2.part12.rar
 
13. turkdvd2.part13.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/21eda18d1055/turkdvd2.part13.rar
 
14. turkdvd2.part14.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/e8ddc784c323/turkdvd2.part14.rar
 
15. turkdvd2.part15.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/7389bc0d8dfd/turkdvd2.part15.rar
 
16. turkdvd2.part16.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/3d61da7eaf12/turkdvd2.part16.rar
 
17. turkdvd2.part17.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/618a90ea55de/turkdvd2.part17.rar
 
18. turkdvd2.part18.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/5ac0cc6104ac/turkdvd2.part18.rar
 
19. turkdvd2.part19.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/ed0a027a53a0/turkdvd2.part19.rar
 
20. turkdvd2.part20.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/52d662f614b9/turkdvd2.part20.rar
 
21. turkdvd2.part21.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/4edc529303c2/turkdvd2.part21.rar
 
22. turkdvd2.part22.rar (95.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/9fda13e30c55/turkdvd2.part22.rar
 
23. turkdvd2.part23.rar (65.4 Мб)
http://cloud.mail.ru /public/eb43cb3f8183/turkdvd2.part23.rar