.

.

ACADEMYTUBE

Loading...

2 Ekim 2015 Cuma

VII. Örgüt Kuramı Çalıştayı 5-6 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecekSevgili arkadaşlar, 
5-6 Şubat 2016 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalın tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan VII. Örgüt Kuramı Çalıştayı'na bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Harvard Business School'da Size Ne Öğretirler?

harvard-business-schoolda-size-ne-ogretirler-philip-delves-broughton
"Galibiyeti de, mağlubiyeti de bilmeyen gri bir alacakaranlıkta yaşadıkları için, ne zevk alabilen, ne de acı çekebilen o mutsuzlarla aynı saflarda yer almaktansa, kudretli şeylere cesaret etmek, başarısızlıklarla dolu olsa bile şerefli zaferler kazanmak çok daha iyidir."

Theodore Roosevelt, Harvard Business SchoolKitabı okurken Turkcell Akademi tarafından yapılan bir sunuma ulaştım. Linkten kitabın özeti mahiyetindeki sunumu indirebilirsiniz.

İşletmecilik eğitiminin gerçek hayatla yüzleştirildiği bir okuldan kesitleri gördüğüm kitap dikkat çekici... Derslerde okutulmalı işletme bölümlerinde...

Teoriler içerisinde pratiğin boğulmaması ve hassas dengenin sağlanarak binlerce öğrencinin hayata kazandırılması vicdani bir borç olarak gözüküyor...


1 Ekim 2015 Perşembe

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve NitelikArayışıBildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 30.01.2016  

Bilim Dalları
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Drama Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi (İlköğretim-Lise)
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Müzik Eğitimi
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Okulöncesi Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme
Kongrede sunulacak bildiriler özgün, eğitim bilimleri alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak özellikte ve nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Ana Bilim Dalı, Buca/İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500-maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.
 10. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 11. Bildiri özet metinlerinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.
 12. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 13. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Look Us Scientific
Tel: (0216) 372 66 44
Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 372 66 44 E-posta: lookus@lookus.net) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
Bildiri Tam Metinlerini Makaleye Dönüştürüp Dergilere Göndermek İsteyenlerKatılımcılar kongre sonrasında bildiri tam metinlerini makale formatına dönüştürüp ülkemizde yayımlanan süreli akademik dergilere gönderebilirler. Kongreyi düzenleyen Ulusal Eğitim Derneklerinin ve Pegem Akademi'nin süreli yayınları ve iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bu dergilerimizin editörleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildirilerin, dergilerinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve hakem inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra OLUMLU olan makalelerin yayımlanabileceği görüşülmüştür.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Web: dergi.amasya.edu.tr

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Web: www.epod-online.org

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
Web: www.eurasianjournals.com

E-Intarnatiaonal Journal of Educational Research
Web: www.e-ijer.com

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Web: www.fead.org.tr

International Journal of Language Academy
Web: www.ijla.net

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Web: www.kuey.net

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Web: www.rrwi.org

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Web: www.pegegog.net

SDU International Journal of Educational Studies
Web: dergipark.ulakbim.gov.tr

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Web: www.ijocis.org

The Journal of Happiness & Well-Being (JHW)
Web: www.journalofhappiness.net

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
Web: www.dergipark.ulakbim.gov.tr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Web: www.pdrdergisi.org

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Web: www.inesjournal.com

Completed PhD Theses in The Faculty of Education within University of Cambridge

Here is a list of PhD theses completed in the recent past at the Faculty of Education.
NameTopicSupervisorYear of Completion
Asma AlfadalaSchool leadership within Education for a New Era reform in Qatar: Four portraitsJohn Gray2014-2015
Nayla Aramouni"What's the story?" A case study of young adults' attitudes towards reading in LebanonMorag Styles2014-2015
Lena BahouStudent (dis)-engagement in post-war Lebanon: Barriers and pathways in school learningNidhi Singal2014-2015
Christina ChinasMediation of teachers' learning through talk within a professional learning community: a case study in CyprusRuth Kershner2014-2015
Su Li ChongUnderstanding reading choice: An investigation of multilingual Malaysian undergraduates' print-based and computer-mediated reading experiencesGabrielle Cliff-Hodges2014-2015
Ivana CosicIntroduction of standardised assessment in Croatia: the matura and its effects on teachers and schoolsDavid Frost2014-2015
Tara CoverdaleCritical leadership versatility: From insight to practiceMorag Morrison-Helme andPam Burnard2014-2015
Eleni DemosthenousAlgebra-related topics: A multiple case study in Cypriot primary school classroomsAndreas Stylianides2014-2015
Anne DevlinNurses' constructions of learning in work: Exploring the process and potential of work-based learning within an NHS 'Community of Practice'Sara Hennessy2014-2015
Ting DingInteractions between language learning and identity: a case study of heritage learners and non-heritage learners of Chinese studying abroad in ChinaMichael Evans2014-2015
Rose GriffithsDifficulties in number experienced by children aged 7 to 11 in public care in EnglandTim Rowland2014-2015
Cheng-Yu HungThe making of the citizenship curriculum in Taiwan: on the evolving concepts of 'good citizenship' and 'national identity' after World War IIIan Frowe and Philip Gardner2014-2015
Dilrabo JonbekovaSkills mismatches among university graduates in post-soviet Tajikstan: challenges for higher education and the labour marketPeter Gronn2014-2015
Kathryn JourdanThrough the lens of Levinas:an ethnographically-informed case study of pupils' practices of facing in music makingJohn Finney2014-2015
Chrysovalentini KonstantinouIntroducing technology in Cypriot primary music education: Examining change in teacher thinking and practicePamela Burnard2014-2015
Hui-Chuan LiA problem-based learning approach to developing fifth grade students' fraction sense in Taiwan: Challenges and effectsAndreas Stylianides and Paul Andrews2014-2015
Ling LiCulture as a capacity to change: an ethnographic study on the impact of culture on teacher's ICT adoption in a university faculty in ChinaSue Brindley2014-2015
Christina MorganA qualitative study of participatory critical pedagogy interventions for women's capability development: The case of widows in UgandaColleen McLaughlin2014-2015
Shirley OngThe effect of incorporating a contrastive teaching approach on the learning of English in BruneiMichael Evans2014-2015
Manasi PandeThe impact of poverty on the lives and education of young carers in IndiaMadeleine Arnot2014-2015
Fran RigaStudents' ideas in astronomy: science or fiction?Keith Taber2014-2015
Susan TanBetween times: Growing into future's history in young adult dystopian literatureMaria Nikolajeva2014-2015
Derron WallaceEthnic expectations: The politics of panic and praise in the schooling of Afro-Carribbean youth in London and New YorkDiane Reay2014-2015
Ashley WilsonAdopting the orphan's God: Christianity and spirituality in nineteenth-and twentieth-century girls' booksMaria Nikolajeva2014-2015
Sarah WinfieldEducation for international understanding: British secondary schools, educational travel and cultural exchange, 1919-1939Philip Gardner2014-2015
Chalermchai WongrakHeteroglossia and identity negotiation: the case of EFL classrooms in Northeast ThailandMichael Evans2014-2015
Christine YauThe nature of one-to-one instrumental/ vocal pedagogy in music conservatoire settings: two cases from a UK conservatoirePamela Burnard2014-2015
Antonia ZachariouMusical play and self-regulation: An exploration of 6- and 8-year old children's self-regulatory behaviours during musical play sessions at Cypriot primary schoolsDavid Whitebread2014-2015
Manzoorul AbedinMalfeasance, absence, silence: exploring English-in-education policy in Bangladesh from a critical policy sociology perspectiveNidhi Singal2013-2014
Hang ChanThe effectiveness of teaching methods incorporating formulaic sequences for foreign language oral fluency developmentMichael Evans2013-2014
Filio ConstantinouSchool-based writing in bidialectal settings and the challenges facing immigrant pupilsEdith Esch2013-2014
Tito CorreaDutch progenitors of higher education at Harvard: Puritan origins of North America's first university.Pam Hirsch and Philip Gardner2013-2014
Anna-Marie HigginsFacilitating approaches for understanding Musique Concrete classroom composing in secondary schools in Ireland: towards a pedagogy.Pamela Burnard2013-2014
Sonia IlieLeadership in Romanian secondary schools: perspectives from educational effectiveness.John Gray and Darleen Opfer2013-2014
Fiona JacksonImplementation infidelity or aligned adaptation? Exploring tutors'  interpretations and enactments of catch up numeracy, a primary
mathematics intervention.
Kenneth Ruthven2013-2014
Daniela Jadue RoaYoung children's development of a sense of learning agency through their transition between kindergarten and first grade in Chile.David Whitebread2013-2014
Hsu-Chan KuoThe investigation of the perceived impacts of the Programme of Creativity and Imagining the Futures in Education (PCIFE).Pamela Burnard and Ros McLellan2013-2014
Wei Shin LeongTeachers' conceptions and practices of classroom assessment: case studies of SIngaporean primary and secondary school teachers.Pamela Burnard and Sue Swaffield2013-2014
Ruth LevineChildren's identities as users of languages: a case study of nine key stage 2 pupils with a range of home language profilesLinda Fisher2013-2014
Berglind MagnusdottirThe cultural politics of middle-class parental choices and practices to secure school (e)quality in advanced neo-liberal times. A US case study.Diane Reay2013-2014
Rabea MalikExits, voices and social inequality: a mixed methods study of school choice and parental participation in Pakistan.Christopher Colclough2013-2014
Mona NosratiTouching the intangible: high-school students' encounters with, explorations of, and discoveries about the symmetry group of the squarePaul Andrews2013-2014
Deborah PullingerThe hidden child: orality, textuality and children's poetry.Morag Styles and David Whitley2013-2014
Dieuwerke RutgersMultilingualism and Metalinguistic Development in Context:
A Comparative Analysis of Metalinguistic Mediation in the Learning of German as a Foreign Language by Pupils Following a Dutch-English Bilingual Education Programme and Pupils following a Regular Programme in the Netherlands.
Michael Evans2013-2014
Jennifer von reis SaariStudent persistence in STEM fields: school structures and student choices in Finland, Sweden and the United States.Darleen Opfer2013-2014
Juhi SidharthLove and longing in Mumbai slums: an exploration of the understanding and experience of sexuality among unmarried young women.Colleen McLaughlin2013-2014
Nicole SolOutside looking in: case studies of study abroad's effects on female African American university students' self-concept.Hilary Cremin2013-2014
Erin Spring'Our Torontos are different places': a qualitative, multiple case study, designed to investigate the interconnections between young adult fiction and young adult readers' contructions of place within and beyond the text.Gabrielle Cliff-Hodges2013-2014
Laura VuillierRelationships between emotion regulation and inhibitory control.  Developmental differences using neural and behavioural markersDavid Whitebread and Denes Szucs2013-2014
Philip AndingFacets, common frameworks and central variable of advanced-level students' understanding of D.C. circuits.Keith Taber2012-2013
Clementine BeauvaisFrom authoritative adult to mighty child: adult-power dynamics in politically transformative children's literature.Maria Nikolajeva2012-2103
Sue BinghamThe expression and regulation of emotion by young children in classrooms: a developmental perspective on appraisal theory.David Whitebread2012-2013
Pamela BlackGenetics education, science-talk and dialogic pedagogy: developing 14- to 16-year olds' school science concept of genetics and inheritance, in the context of human health and disease.Kenneth Ruthven2012-2013
Ozgur BolatA non-positional teacher leadership approach to school improvement: an action research study in Turkey.David Frost2012-2013
Yan ChanPrivate education in China: a multiple-case study of social stratification and social change.Diane Reay2012-2013
Rush CosgroveImproving teaching and learning of critical thinking across the curriculum: an empirical study using qualitative methods.Neil Mercer2012-2013
Linli JinMotivation for, barriers against and theory-based prediction of Chinese students' decisions of studying abroad.Dave Pedder2012-2013
Ailbhe Kenny'Communities of musical practice': an investigation into how they develop in both policy and practice within an Irish context.Pamela Burnard2012-2013
Sihua LiangConstruction of language attitudes in multilingual China: linguistic ethnographies of two primary schools in Guangzhou.Edith Esch2012-2013
Tal-Chen Rabinowitch (Faculty of Music)Musical group interaction: mechanisms and effects.Ian Cross and Pamela Burnard2012-2013
Garth StahlWhite working-class boys' negotiations of school experience and engagement.Diane Reay2012-2013
Emel Thomas'What is racism in the new EU anyway?' Examining and comparing the perceptions of British 'minority ethnic' and Eastern European 'immigrant' youth in Buckinghamshire.Jo-Anne Dillabough2012-2013
Natthapoj TrakulphadetkraiAn exploratory mixed-method study of Thai teachers' beliefs concerning mathematical knowledge, its learning and teaching.Paul Andrews2012-2013
Danae TsapikidouThe effects of isolated and integrated form-focused instruction in the English-as-a-foreign-language primary classroom: a quasi-experimental study.Neil Mercer2012-2013
John VerneyEntrainment in 5-year-old children: temporal accuracy at four isochronous rates and its impact on phonological awareness and reading development.Usha Goswami2012-2013
Sophie Wee'Beating the odds'? A Bourdieusian reading of working-class educational success.Diane Reay2012-2013
Oakleigh WelplyConstructing identities in culturally diverse classrooms: a cross-national study of the experience of immigrant background children in French and English primary schools.Edith Esch2012-2013
Yang YangHigher education and the transformation of cultural capital: rural students in an elite Chinese university.Rob Moore2012-2013
Jiaran ZhengNew Feminism in China: a qualitative study of fourteen middle-class Chinese Women in a key State-run university in Shanghai.Rob Moore2012-2013
Foivi AntoniouChildren creating and responding to children's art.Richard Hickman2011-2012
Maia ChankselianiMixed-methods study of higher education access in Georgia: does location matter?Chris Colclough2011-2012
Huei-Chun ChengA life history study of Taiwanese female teachers' identities from a post-structural feminist perspective.Diane Reay2011-2012
Tyler DenmeadBeautiful little moments: a principally ethnographic study of eight East Anglian artists' pedagogies.Richard Hickman2011-2012
Jose Diego-ManteconClarifying the field of student mathematics-related beliefs: developing measurement scales for 14/15-year old students across Bratislava, Cambridgeshire, Cantabria and Cyprus.Paul Andrews2011-2012
Rose DolanA step away from where you used to be: the development of teacher educators' professional knowledge in an Irish university.Mike Younger2011-2012
Calvin DorionAn exploration of how a drama-based pedagogy can promote understanding of chemical concepts in 11-15 year old science students.Keith Taber2011-2012
Pete DudleyLessons for learning: how teachers learn in the contexts of lesson study.Dave Pedder2011-2012
Nitu DuggalInvestigation of effectiveness of approaches to teaching reading comprehension.Dominic Wyse2011-2012
Elizabeth Duignan'A major yet under-estimated task': a Gadamerian study of Key Stage 3 schemes of work in history.Phil Gardner2011-2012
Lara EllmanWhat are the issues which emerge from the siting of Global Education (GE) within a cross-curriculum dimension? - Implications for secondary schools in England.Sue Brindley2011-2012
Chun Lok FungGroup work and the learning of critical thinking in liberal studies in Hong Kong secondary schools.Christine Howe2011-2012
Angela Githitho-MuriithiThe reconstruction of childhood: a community study of child labour and schooling in Kenya.Madeleine Arnot2011-2012
Rachel HawkesLearning to talk and talking to learn: how can spontaneous teacher-learner interaction in the secondary foreign languages classroom provide greater opportunities for L2 learning?Michael Evans2011-2012
Philip KirkmanSecondary music students' compositional development with computer-mediated environments in classroom communities.Paul Andrews2011-2012
Louiza MallouriA study of national identity in visual texts in Cyprus.Morag Styles2011-2012
Thabo Msibi'We are what you think we are not'. A study of black South African male teachers who engage in same-sex relations.Jo-Anne Dillabough2011-2012
Moses OnyangoA collaborative action for tutors' development: a case of teaching about HIV and AIDS at a teacher training college in Kenya.Colleen McLaughlin2011-2012
Rosie PerkinsThe construction of 'learning cultures': an ethnographically-informed case study of a UK conservatoire.Pam Burnard2011-2012
Joanne WaterhouseSchool leadership in context: three portraits.John MacBeath2011-2012
Azlin ZainalThe impact of a Malaysian government sponsored ICT training programme on secondary school English language teachers' perceptions towards ICT and classroom practice.Michael Evans2011-2012
Donna BryceMetacognitive skills and executive functions: an examination of relationships and development in young children.David Whitebread2010-2011
Alejandro Carrasco-RozasA case-study of the Chilean policy agenda for disadvantaged primary schools: meeting their challenges?John Gray2010-2011
Olena FimyarEducational policy-making in post-communist Ukraine: policies, rationalities, subjectivities, power: a Foucauldian perspective.Diane Reay2010-2011
Jessica GerrardEmancipation, education and the working class: genealogies of resistance in socialist Sunday schools and black Saturday schools.Phil Gardner and Diane Reay2010-2011
Miranda HamiltonAutonomy, foreign language learning and technology: a study of the use of a virtual learning environment by a class of advanced level adult EFL learners in Mexico.Michael Evans2010-2011
Michael HastExplicit versus tacit knowledge in early science education: the case of primary school children's understanding of object speed and acceleration.Christine Howe2010-2011
Yi-Fang HsuThe automatic processing of symbolic numerical magnitudes.Denes Szucs2010-2011
Yuhong JiangReflection, change and reconstruction in the context of educational reform and innovation in China: towards an integrated framework centred on reflective teaching practice for EFL teachers' professional development.Michael Evans2010-2011
Sunghoe LeeMature women undergraduates and South Korean society: the dynamic interface of agency and structure in the historical process.Nigel Kettley2010-2011
He LiEducational trajectories of rural students in an elite university: English learning experience and beyond.Diane Reay2010-2011
Fibian Lukalo
Educating daughters, educating sons: mothers and schooling in rural Kenya.
Madeleine Arnot2010-2011
Maria MamaExploring primary teachers' beliefs and practices with technology in Cyprus.Sara Henessy2010-2011
Intan Mohd Ariff AlbakriTeacher cognition in the context of content-based instruction in English as a second language: a case study of Science and English for Science and Technology (EST) teachers in Malaysia.Michael Evans2010-2011
Lee NordstrumBeyond the doors of learning: user fees, school finance and education demand in the new South Africa.Christopher Colclough2010-2011
Georgina Oduro
Gender relations, sexuality and HIV/AIDS education: a study of Ghanaian youth cultures.
Madeleine Arnot andColleen McLaughlin2010-2011
Kazuro ShibuyaThe development of L2 motivation of Japanese learners of English as a foreign language.Michael Evans2010-2011
Benson SoongImproving secondary students' revision of physics concepts through computer-mediated peer discussion and prescriptive tutoring.Neil Mercer2010-2011
Sue SwaffieldHeadteachers' views of external support, challenge and critical friendship.John MacBeath2010-2011
Rabab TamishQualitative studies of teachers' professional knowledge and practices in Bethlehem District - the West Bank.David Pedder2010-2011
Carole WaughAn exploration into how teachers use student consultation strategies to inform the development of their classroom assessment practices.Dave Pedder2010-2011
Constantinos XenofontosProblem solving in primary mathematics: a comparative analysis of prospective teachers' beliefs in Cyprus and England.Paul Andrews
Huajing Zhao
Gender construction and its negotiation in the course of second language learning: a case study of Chinese students learning English as a foreign language in a state secondary school
Edith Esch2010-2011
Hongying ZhengComplex, dynamic and co-adaptive systems: a study of language teachers' beliefs about EFL teaching and learning in the context of secondary schools in China.Michael Evans
Dameon AlexanderThe imprint of business norms on American education.Rob Moore2009-2010
Ann Shih-yi ChenThe role of learner involvement in the assessment process: a multiple-case study investigating the impact of two approaches to student assessment on adult students' learning of oral English.Michael Evans2009-2010
Angela ChiuA sociocultural perspective on the teacher identities of Hong Kong primary English teachers: the fractal selves.Linda Hargreaves2009-2010
Andri ChristodoulidouAn exploration of the relationship between children's global emotion understanding and the quality of friendship.Linda Hargreaves2009-2010
Barbie ClarkeThe digital world of early adolescents: a study of the use of digital technology to communicate emotionally.Colleen McLaughlin2009-2010
Karin Doolan'My dad studied here too': social inequalities and educational (dis)advantage in a Croatian higher education setting.Diane Reay2009-2010
Therese DooleyThe construction of mathematical insight by pupils in whole-class conversation.Tim Rowland2009-2010
Paula Guardia GutierrezThe effect of linguistic, phonetic and lexical factors on phonological skills and reading acquisition in Spanish: a longitudinal study.Usha Goswami2009-2010
Caroline HartAspirations re-examined: a capability approach to widening participation in higher education.Diane Reay2009-2010
Jin HeThe social construction of ideas about English: case studies in a southwest Chinese town.Edith Esch2009-2010
John HowlettTheorising Progressivism: an examination of the life and works of A.S. Neill and Susan Isaacs through the related contexts of intentionality.Phil Gardner2009-2010
Chris IngateThe journey of headship along the road to continual school improvement.David Frost2009-2010
Sarah KuppenBasic auditory processing skills and phonological awareness in low IQ good and poor readers and typically-developing controls.Usha Goswami2009-2010
Andrew ParryMaking men: a comparative study of the rationale, nature and significance of sport in the public schools of England and Australia from 1915-1965.Phil Gardner2009-2010
Juexi RuanTransitions from schooling to higher education and careers: a case study of students from two academically elite schools in contemporary China.John Beck2009-2010
Claire SangsterThe role of self-regulation in motor learning: exploring the self regulated motor performance of children with developmental coordination disorder.David Whitebread2009-2010
Mihika ShahHome reading programmes: their impact in English-speaking countries and value in an Indian city.Dominic Wyse2009-2010
Tianrui ShenMental abacus and innate non-verbal numerical representations.Denes Szucs2009-2010
Lucie Shuker'It'll look good on your personal statement': a multi-case study of self-marketing amongst 16-19 year olds applying to university.Rob Moore2009-2010
Benson SoongImproving secondary students' revision of physics concepts through computer-mediated peer discussion and prescriptive tutoring.Neil Mercer2009-2010
Jenny SymondsConstructing stage-environment fit: early adolescents' psychological development and their attitudes towards school in English middle and secondary school environments.Linda Hargreaves2009-2010
Tayyaba TamimCapability development: a sociological study of languages in education in Pakistan.Michael Evans2009-2010
Fay TurnerUsing the knowledge quartet to develop early career primary teachers mathematical content knowledge: a longitudinal study.Tim Rowland2009-2010
Sonia WhiteThe development of number processing skills in years 1,2 and 3: relationships between education and cognitive neuroscience measures and academic performance.Denes Szucs2009-2010
Muna AmrDyslexia in the Arabic language: graphical features of the Arabic text and reading accuracy in the context of teaching reading in Jordan.Martyn Rouse2008-2009
Karen AshtonComparing proficiency levels in an assessment context: the construct of reading for secondary school learners of German, Japanese and Urdu in England.Edith Esch2008-2009
Shih-Chieh ChienTowards improving the teaching of English writing in higher education in Taiwan.Edith Esch2008-2009
Patricia ChiuGirls' education in colonial Hong Kong (1841-1941): gender, politics and experience.Pam Hirsch2008-2009
Dolores CorcoranDeveloping mathematical knowledge for teaching: a three-tiered study of Irish pre-service primary teachers.Tim Rowland2008-2009
Demetra DemetriouInterrelationships in children's socio-cognitive development: the case of false-belief understanding.David Whitebread2008-2009
Kristen EglintonMaking selves, making worlds: an ethnographic account of young people's use of visual material culture.Richard Hickman2008-2009
Wai Yi FengDeveloping a framework for understanding mathematics enrichment in the UK.Kenneth Ruthven2008-2009
Valeska GrauSelf-regulated learning and conceptual development in biology: a naturalistic study with primary school children.David Whitebread2008-2009
Christina HajisoteriouInching towards interculturalism: a trajectory study of Cypriot multicultural educational policy in the context of the European Union.Darleen Opfer and Nidhi Singal2008-2009
Riikka HofmannOwnership in learning: a sociocultural perspective on pupil engagement, collaboration and agency in the classroom.Kenneth Ruthven2008-2009
Susan KiraguExploring young people's sexuality in a poor community in Kenya: a case study.Colleen McLaughlin2008-2009
Yongcan LiuLearning as negotiation in communities of practice: an ethnographic study of teachers' learning in the workplace in a university department of English education in China.Linda Fisher2008-2009
Beatrice LokMotivation to learn English in classrooms with native English-speaking teachers in Hong Kong.Edith Esch2008-2009
Christoforos MamasGetting along with peers in mainstream primary schools: an exploration of the social status of pupils identified as having special educational needs in Cyprus.Kristine Black-Hawkins2008-2009
Erum MariamOuter lives, inner worlds: childhood in rural Bangladesh.Robin Alexander2008-2009
Marilena PetrouCypriot preservice teachers' content knowledge and its relationship to their teaching.Tim Rowland2008-2009
Fatin Aliah Phang binti AbdullahThe pattern of physics problem-solving from the perspective of metacognition.Keith Taber2008-2009
Cleonice PuggianBetween streets and schools: an investigation about young people and their path towards educational inclusion in Brazil.John Gray2008-2009
Julia RafalInclusive education: exploring opportunities for change and resistance to hegemony in three autonomous New York City schools.Darleen Opfer2008-2009
Xiaoming ShengA study of parental involvement in children's higher education choice in China: habitus, cultural, social and economic capital and educational inequality.Diane Reay2008-2009
Arathi SriprakashChild-centred primary pedagogies: a study of teachers' discourse and practice in Karnataka, India.Madeleine Arnot2008-2009
Liz TaylorThe negotiation of distant place: learning about Japan at Key Stage 3.Kenneth Ruthven2008-2009
Antonina TereshchenkoCitizenship identity and belonging: a study of Ukrainian youth in post-Communist era.Madeleine Arnot2008-2009
Rosie Peppin VaughanGender equality in education: a case study of India's responses to international agendas.Madeleine Arnot2008-2009
Xi WangUsing critical discourse analysis in exploring the nature of communication among school participants: a case study of an international Baccalaureate Diploma programme serving mainly Chinese students.John MacBeath2008-2009
Jane Webb-WilliamsSelf-efficacy beliefs and social comparison processes in the context of transfer from primary to secondary school.Linda Hargreaves2008-2009
Valerie YipParental involvement, school strategies and reading in Hong Kong primary schools.John Gray2008-2009
Qais AlmeqdadSelf-explanation in children with learning difficulties.David Whitebread2007-2008
Robin BevanFrom black boxes to glass boxes: the application of computerised concept mapping in schools.Dave Pedder2007-2008
Maria EracleousThe pathway of the heart:a study of the education of the emotions in pre-school settings in Cyprus.David Whitebread2007-2008
Sook ChiaA study of the introduction of school self-evaluation in Singapore and England.John Gray2007-2008
Maria GaiyabuEkereri in the lives of teachers, parents and pupils: a path to school effectiveness and improvement in Nauru.John MacBeath2007-2008
Jiro HasumiA critical examination of the aims of political education as a constituent part of citizenship education: with particular reference to the contemporary policies of England and Japan.Peter Mitchell2007-2008
Boris JokicScience and religion in Croatian elementary education: pupils' attitudes and perspectives.Linda Hargreaves2007-2008
Laura KheinA phenomenological approach to understanding students' psychological adjustment and integration into the social and academic systems of higher education.Colleen McLaughlin2007-2008
Zsolt LaviczaA comparative analysis of academic mathematicians' conceptions and professional use of computer algebra systems in university mathematics.Paul Andrews2007-2008
Shu-Ching LeePower and resistance: the study of gender education policy in Taiwan.Madeleine Arnot2007-2008
Rachael LevyBecoming a reader in a digital age: children's perceptions as they start school.Linda Hargreaves2007-2008
Agnes LiauExploring literature anxiety among students studying literature in English at Universiti Sains Malaysia.David Whitebread2007-2008
Paul McDonaldAn intentionalist analysis of selected works of Edmond Holmes.Phil Gardner2007-2008
Deborah Pino-PasternakParents and children working together: an analysis of parent-child interactions during study-related activities and their impact on children's Self-Regulated Learning.David Whitebread2007-2008
George TeohExploring the role of distance learners' emotional intelligence: an investigation of distance learners undertaking the JUE 301 English course at the School of Distance Education, Universiti Sains, Malaysia.David Whitebread2007-2008
Angeliki TriantafyllakiInstrumental music teachers' identity and practice in a Greek University music department and a conservatoire workplace.Pam Burnard2007-2008
Carlos AlvesLearning science through work experience: a Ciencia viva science internships programme for senior secondary students.Phil Gardner2006-2007
Brian BarrettA city of good neighbours: students' acces to and activation of social capital in Buffalo public schools.Rob Moore2006-2007
Yvonne BirchThe sustainability of schools with a history of failure: viability, performance trends and social capital.John Gray2006-2007
Anne BowkerThe role of organisational structures in high-performing schools developing as learning communities.John MacBeath2006-2007
Amy BreretonOpportunities for participation: sign language use with hearing children in an early years classroom.Lani Florian2006-2007
Andrew BrownImplementing performance management in primary schools.John Gray2006-2007
Yan-Shing ChangParental involvement in children's learning: an Anglo-Chinese cross-cultural study.Robin Alexander2006-2007
Cristina DevecchiTeachers and teaching assistants working together: colleaboration, support and inclusion in a secondary school.Martyn Rouse2006-2007
Yael GolanKinder-egg children: identities and experiences of transracially adopted children.Diane Reay2006-2007
Janet HalpinStudents' perspectives on the ecumenical dimension of training for Christian ministry: a case study.Peter Mitchell2006-2007
Stephen JullExploring the utility of student behaviour self-monitoring in mainstream schools: reconsidering antisocial behaviour within the inclusion project.Lani Florian2006-2007
Avril KeatingThe Europeanisation of citizenship education.Madeleine Arnot2006-2007
Chae Young KimInvestigating educational policy responses to children's work: views and approaches in the Cambodian education sector.Martyn Rouse2006-2007
Caroline LanskeyStudent autonomy in schools: contemporary and earlier thinking and practice.Jean Rudduck2006-2007
Hsing Chiung LinThe education of emotions: the development and study of a curriculum for educating children's emotions in a primary school in Taiwan.Colleen McLaughlin2006-2007
Chara MakriyianniHistory, museums and national identity in a divided country: children's experience of museum education in Cyprus.Peter Cunningham2006-2007
Bethan MorganConsulting pupils about classroom teaching and learning: policy, practice and response in one school.Donald McIntyre2006-2007
Kate NoblePicture thinking: the development of visual literacy in young children.Morag Styles2006-2007
Sharlene SwartzThe moral ecology of South Africa's township youth.Madeleine Arnot2006-2007
Chris TooleyAn ethics of self-determination.Deborah Youdell2006-2007
Sylvia WolfeTeaching and learning through dialogue in primary classrooms in England.Linda Hargreaves2006-2007
Ming ZhangAn exploratory study of the association between school absenteeism and parental prosecution in England.Colleen McLaughlin2006-2007
Anies Al-HroubIdentifying and programming mathematically gifted chldren with learning difficullties.David Whitebread2005-2006
Daniel FaasNegotiating political identities: white and Turkish students' responses to national, European and multicultural agendas in Germany and England.Madeleine Arnot2005-2006
Malcolm FieldThe influence of ICT on language learning and language use for language learners of English in Japan.Sue Brindley2005-2006
Ferial MansourGifted children in Jenin District-Palestine: culture assumptions and values.David Whitebread2005-2006
Miyako MatsumotoThe informal education in democracy of Japanese women through broadcasting during the Occupation 1945-1952.Phil Gardner2005-2006
Sanjana MehtaMoral development in middle childhood: a comparison of interventions in the Indian context.David Whitebread2005-2006
Suhair Al-KorashiTowards a national system for evaluating Higher Education in Saudi Arabia: lessons from England and the Netherlands.David Frost2004-2005
Louise BamfieldThe role of schools in combating political disengagement: the justifiability of delberative citizenship as a strategy for promoting political virtue.Terry McLaughlin2004-2005
Stacey BlackmanStudents with dyslexia speak: what secondary school students say about teaching and learning in Barbados.Martyn Rouse2004-2005
Jane CoughlanA sociological analysis of constructions of Chinese studies: two countries' perspectives.Edith Esch2004-2005
Mei Seung LamTransition from home to kindergarten: case studies of young children's strategic actions.Andrew Pollard2004-2005
Jyh-Sheng LinThe development of the Taiwanese Teachers' Perceived Stress Scale (TTPSS) in primary and secondary schools in Taipei.A.J. Bowers2004-2005
Harriet MarshallThe sociology of global education: power, pedagogy and practice.Madeleine Arnot2004-2005
Karl MatonKarl Maton The field of higher education: a sociology of reproduction, transformation, change and the conditions of emergence for cultural studies.Rob Moore2004-2005
Malcolm McIverTeacher absence and the educational outcomes of Year 11 pupils in mainstream schools in England.A.J. Bowers2004-2005
Wassil MehannaTowards effective e-learning in UK Higher Education.J. Siraj-Blatchford2004-2005
Eng Tek OngThe character of 'smart science teaching' in Malaysian schools and its effects on student attitudes, process skills and achievement.Kenneth Ruthven2004-2005
Mark PayneResearching foreign language planning within the context of the multilingual school and community: a critical analysis of data from two urban secondary schools in England.Michael Evans2004-2005
Alison PhippsWomen in science, engineering and technology: researching the arena of activity.Madeleine Arnot2004-2005
Philip RaymontAn analysis of the significance of halls of residence in the British university during the late nineteenth and early twentieth centuries.Phil Gardner2004-2005
Maha ShuaybA study of pedagogical care in fourteen secondary schools in Lebanon.Colleen McLaughlin2004-2005
Simoni SymeonidouUnderstanding and theorising disability politics: a case study of the Cypriot disability movement.Lesley Dee2004-2005
Kenneth TangieA study of teachers' feedback practice and its relation to student learning in the context of three secondary schools in English-speaking Cameroon.Edith Esch2004-2005
Leila WalkerPractitioner thinking about the successful use of resource-media on the lower secondary science classroom.Kenneth Ruthven2004-2005

Kaynak: https://www.educ.cam.ac.uk/people/doctoralstudents/theses/

Çeviri Kitabımı Okuyabilir ve İndirebilirsiniz:BAŞARININ İLKELERİ
  

Popüler Yayınlar