.

.
HOŞGELDİNİZ! WELCOME! Қош келдің! ДОБРО ПОЖОЛОВАТЬ! ДОБРО ДОШЛИ! Witam! ****ABOUT MUHAMMET NEGİZ***STUDIES***TRANSLATIONS***FOREIGN LANGUAGE LIBRARY***OPINION NOTES***UNIVERSITY "Или, будь мудрым, чтобы учить, или будь студентом слушающий и изучающий а не будь третьим! Хазрат Али ***** "Ya söyleyen, öğreten bilgin ol; ya dinleyen, belleyen öğrenci.. Üçüncüsü olma!" Hz. Ali *** "Or be wise to teach ;or be student who is listening and learning. Do not be third!" Hazrat Ali" Follow me on Academia.edu

27 Temmuz 2014 Pazar

Erzincan University 2014-2015 Academic Year Foreign Student Admission Announcement

 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım İlanı - Adaylar Lise Diplomalarıyla başvurabilecekleri gibi ayrıca ülkemizdeki diğer Yükseköğretim Öğretim Kurumlarının yapmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonuçlarıylada  (ÜYYÖS) başvurabilirler.

- Yanlış beyanda bulunarak yerleştirilen adaylardan, kaydı yapılmayacak olanlar daha sonra herhangi bir hak iddia edemezler.

(Kayıt takviminde belirtilen başvuru tarihleri aralığında ön kayıt kayıt sayfası aktifleştirilecektir)

 
 2014-2015 Academic Year Foreign Student Admission Announcement


Applicants may apply with their high school diplomas and also with foreign national student exam (ÜYYÖS) results done by other higher education institutions in our country
The applicant whose placement was carried out through false information cannot claim any rights if he doesn’t register.
 
(Pre-registration system will be activated between the dates determined in the registration calendar)

 
 Объявление О Принятии Иностранных Студентов В 2014-2015 Учебном Году

Кандидаты могут обращаться с своими дипломами или резултатами экзамена Совета высшего образования Турции.
Кандидаты которые дают неправилные документы и информации не будут регистрирована.

Страница предварительной регистрации будет активирована между сроками применения согласно календарю регистрации


 
 AUFNAHME DER AUSLANDISCHEN STUDENT/INNEN IM 2014-2015 LEHRJAHR

Die Bewerber/innen können sich mit ihrem Haupschuldiplom bewerben,aber sie können sich auch mit Examennote (ÜYYÖS),die Hochschulen für auslandische Student/innen gemacht hat.
Die mit verfalschten Informationen aufgenommen Bewerber/innen ,deren Immatrikulations nicht gemacht werden können, können nachher keine Rechte vorführen
 
(Die Vorregisterseite wird im Aufzeichnungszeitplan prazisierten Bewerbungszeiten aktiv sein)

25 Temmuz 2014 Cuma

Erzincan Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Hediye Hazırlığı Devam Ediyor!


*Yeni öğrencilere yönelik hediyelerimizden HR Dergi bugün paketleri teslim etti. Teşekkür ederim.
*Erzincan tanıtım kitapları da hazır.
*Kalemler ve not defterleri bayramı sonuna tamamlanacak.
*Şimdi de Amerikan Kültür destekleriyle çantalarımızı hazırlayacağız.

 Demek ki birlikte birşeyler yapılabiliyormuş...

24 Temmuz 2014 Perşembe

VI. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI: "JEOPOLİTİĞİN DÖNÜŞÜ MÜ? GENİŞLETİLMİŞ BÖLGELERDE AKTİF DİPLOMASİ ZAMANI"Tebliğ  özetleri,  aşağıdaki   bilgileri   de  içerecek   şekilde   15 Ağustos  2014  tarihine  kadar Konferans  Sekretaryası’na  mail yoluyla iletilmelidir. Her bir başvuruda bulunması  gereken  bilgiler:
a. Tebliğ başlığı
b.  200-300  kelimelik  temel  varsayımları,  yöntemi  ve  ulaşılan  sonuçları  içer en
Türkçe ve İngilizce özet
c.   Tebliği   sunacak   olan  kişinin  (veya  kişilerin)  ad-soyad,  unvan  ve  kurumsal bilgileri
dTebliği  sunacak  olan kişinin  (veya  kişilerin)  bir  paragraflık  özgeçmişi  (detaylı
bir CV istenmemektedir)
e. İletişim bilgisi (telefon ve e-posta)


Konferansta ele alınacak başlıca konular aşağıda belirtilmekle birlikte, uluslararası ilişkiler ve güvenlik ile ilişkili diğer konulardaki tebliğler de değerlendirmeye alınacaktır.
KONFERANSIN TEMEL KONULARI
·    Karadeniz & Doğu Avrupa
·    Orta Asya & Kafkasya
·    Ortadoğu & Kuzey Afrika
·    Değişen Jeopolitik Koşullar Üzerine Teorik Tartışmalar
·    Jeopolitiğe Klasik ve Eleştirel Yaklaşımlar
·    Büyük Güç Üçgenleri ve Diplomasi
·    Boruhatları Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği
·    Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
·    Bölge-içi ve Bölgeler-arası Ayrılıkçı Hareketler
·    Organize Suçlar
·    Bölgesel Silahlanma ve Silahsızlanma
·    İnsani Sorunlar ve İnsani Güvenlik
·    Sosyal Hareketler ve Ayaklanmalar
·    Ve ilgili diğer teorik ve pratik meseleler

-İletişim Bilgileri-
Dr. Sezgin KAYA
Mustafa Tüter
Uludağ Uluslararası  İlişkiler Konferansı  Sekretaryası
Uludağ Üniversitesi  İİBF
Uluslararası  İlişkiler Bölümü Başkanlığı
16059             Nilüfer / Bursa
Telefon           : 0224  294 11 34
Faks                 : 0224  294 11 72
E-posta           : ucirviconference@gmail.com


Farsça Öğrenme Dokümanlarını İndirebilirsiniz
Akıl sahibi adamın gözünde ağaçların her bir yaprağı, yaratıcının marifet defterinin sayfaları gibidir.
Hat: Mehmed Aziz Rıfai 1872-1934

Farsça eğitim dokümanlarını indirebilmek için aşağıdaki linke tıklatınız.
Başarılar dilerim:
https://yadi.sk/d/kava6YFZXG83Q

2014 ÖSYS SINAVI İLE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ'NE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 
2014 ÖSYS Sınavı ile Üniversitemize yerleştirilmiş olan öğrencilerimizin aşağıda yer alan "2014 Kesin Kayıt Kılavuzunda" belirtilen evrakları temin ederek belirtilen tarihlerde kayıt yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 2014 Kesin Kayıt Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 
         * Bu ekran bilgi amaçlıdır. Üniversitemizde Ön kayıt işlemi yapılmamaktadır.
         * İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin harçlarını yatırmaları için gereklidir.

 Kesin Kayıt Yerleri ve Tarihleri Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Duyuru Linki: http://www.erzincan.edu.tr/?Duyuru=105827

Erzincan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu