.

.
HOŞGELDİNİZ! WELCOME! Қош келдің! ДОБРО ПОЖОЛОВАТЬ! ДОБРО ДОШЛИ! Witam! ****ABOUT MUHAMMET NEGİZ***STUDIES***TRANSLATIONS***FOREIGN LANGUAGE LIBRARY***OPINION NOTES***UNIVERSITY "Или, будь мудрым, чтобы учить, или будь студентом слушающий и изучающий а не будь третьим! Хазрат Али ***** "Ya söyleyen, öğreten bilgin ol; ya dinleyen, belleyen öğrenci.. Üçüncüsü olma!" Hz. Ali *** "Or be wise to teach ;or be student who is listening and learning. Do not be third!" Hazrat Ali" Follow me on Academia.edu Instagram

ACADEMYTUBE

Loading...

28 Ağustos 2015 Cuma

Erzincan Üniversitesi 2015-2016 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları

 2015-2016  Güz Yarıyılı Ders Kayıtları 

 
 Ders kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
 Ders kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgilere erişebileceğiniz Ders Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 
 Eğitim-Öğretim/Dersler 07 Eylül 2015 tarihinde başlayacaktır.
 
 2015 ÖSYS sınav sonucuna göre E-Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi ve öğrencilik haklarından faydalanabilmesi için mutlaka 04 Eylül 2015 tarihine kadar yerleştirildikleri akademik birim öğrenci işleri bürosuna kesin kayıt belgeleri ve e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkod çıktısını teslim etmeleri gerekmektedir.

 

27 Ağustos 2015 Perşembe

OSMANLIDA ESNAFA VERİLEN CEZALAR

OSMANLIDA ESNAFA VERİLEN CEZALAR Doç.Dr. Bayram Nazır

Osmanlı esnafı, işlediği suçlardan dolayı, çeşitli müeyyidelere tabi tutulmuştur. Osmanlı hukukunda, esnafı ilgilendiren cezaları çeşitli bölümlere ayırmak mümkündür. Buna göre, bedenî cezalar başlığı altında idam, uzvun kesilmesi ve dayak sayabiliriz. Malî cezalar ise para cezalarıydı. Hapis, sürgün, zincire vurma, kürek cezasını, hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak ele almak mümkündür. Manevî cezalar ise, suçlunun tekdir edilmesi, azarlanması ya da nasihat yoluyla ikaz edilmesi ile teşhir edilmesi şeklindeki cezalardı . 

Biz bu yazımızda yukarıda anılan suçlardan bir kaçına değineceğiz. 

1-Hileli Mal Üreten Esnaf Çarşı ve Pazarda Teşhir Edilirdi

Osmanlı esnafının muhatap olduğu cezalardan biri de, rencide edilecek şekilde çarşı pazarda dolaştırılmasıydı. Mesela ekmeğin dirhemini belirlenen narha aykırı bir şekilde düşüren ve bu yolla, haksız kazanç elde eden fırıncının aldığı cezalardan biri de buydu. Böylece toplum içinde rencide olan esnafın caydırılması hedeflenir, suçun tekrarının önüne geçilmeye çalışılırdı. 

Osmanlı esnafına uygulanan teşhir cezası, muhatabı olan esnafı oldukça etkilemesi beklenen ve caydırıcı yönü ağır basan bir cezaydı. Malı teşhir edilen esnaf, gerek kendi camiası içinde, gerekse tüketici nezdinde ciddi bir itibar kabına uğramaktaydı. Aynı zamanda bu ceza, söz konusu esnafın ticaretini de olumsuz yönde etkilemekte ve bu durumdaki kişilerin toplum içinde sahtekâr esnaf olarak tanınmalarına yol açmaktaydı .
2-İhtiyaç Fazlası İş Yeri Açanların Dükkanları Kapatılırdı

Dükkân kapatma cezasının en sık uygulandığı durumlar, ihtiyaç fazlası işyerlerinin açılması haliydi. Öncelikle, fazla işyerlerinin tespiti yapılırdı. Mevcut dükkânlarda olduğu gibi yeni açılanlarda da yapılan uygulama, bu dükkânların defterlere kaydedilmesiydi. Böylece hangi işyerinin nizama uygun olarak açıldığı, hangisinin kaçak olduğu belirlenmiş olurdu. Kayıtlı olmayan işyerleri kaçak sayılmaktaydı. Kaçak işyerlerine herhangi bir müsamaha gösterildiğine dair örneklere rastlanmamaktadır. Yine belirlenen yerler dışında, esnafın mesleğini icra etmesi veya kapalı iken dükkânını yeniden açması da suçtu. Çevreye rahatsızlık vermek, mesleğin prensiplerine aykırı hareketlerde bulunmak, işyerini maksadının dışında gayri meşru işlerde kullanmak gibi suçlarda, dükkân kapatma veya meslekten ihraç cezası uygulanmıştır .3-Çevreye ve Halka Zarar Veren İş Yerleri Kapatılırdı

Çevreye ve halka rahatsızlık veren işyerlerinin de kapatma cezasına tabi tutuldukları ile ilgili yaygın örnekler arasında, bozahaneler gelmekteydi. Bu kapsamda, bazı bozahaneler, içki sattıkları için ve buralara uygunsuz kişilerin girmesi dolayısıyla, fitne yuvası haline geldiklerine hükmedilerek kapatılmışlardı. Yine, cami yakınlarında faaliyet gösteren bozahanenin müdavimleri, fazla gürültü yaparak cami cemaatini rahatsız ettiklerinden, söz konusu bozahanenin kapatılması için fetva verilmişti .4-Fitneye Sebep Olan Esnaf Meslekten İhraç Ediliyordu

Kadı tarafından esnafa, bazı durumlarda meslekten çıkarma cezasının verildiği olmuştur. Meslekten ihraç edilmeyi gerektiren suçlar arasında, iş yapmamak, esnafın ödemesi gereken vergilere iştirak etmemek, fitneye sebebiyet vermek, sahtekârlık yapmak, ahlaksızca davranışlar sergilemek ve diğer esnafa kötü sözler söylemek gibi durumlar yer almaktaydı. Burada dikkati çeken husus, ahlaksızlık yapmanın ya da kötü söz söylemenin esnaf için meslekten çıkarma gerekçesi olmasıydı .5-Kaçakçılık Yapan Esnafın Malına El Konurdu

Özellikle İstanbul'a getirilmesi gereken zahirenin daha çok para kazanmak maksadıyla, dışarıya götürülerek yabancı tüccarlara fazla fiyata satılması, önemli bir suç olmanın yanında, sıkça görülen bir yolsuzluktu. Böyle zamanlarda zahireyi satan esnaftan, parası geri alınarak yabancı tüccarlara iade edildikten sonra, zahireye de devlet tarafından el konulurdu. Yine gemileriyle İstanbul'a zahire getirmekle görevli tüccarın mala yabancı maddeler katmasından dolayı, gemileri Tersane-i Âmirede bağlanırdı . Geçici olduğu anlaşılan bu ve benzeri cezalarla, zahire kaçakçılığına ve hileli mal satma işine bulaşan esnafın caydırılmasına çalışılırdı.6-Fırıncılara Verilen Cezalar

Osmanlı Devleti’nde en fazla kontrolü yapılan ürün ekmek ve et idi. Nitekim Birinci Abdülhamid, devlet adamlarına hitaben kendi eliyle kaleme aldığı bir emirde, "Her şeyden önemli olan et ve ekmektir" demekteydi. Ekmek Osmanlı arşiv belgelerinde "nân-ı aziz" olarak geçmektedir.a-Padişahlar Fırınları Denetliyordu

Ekmek halkın ana gıdası olduğu için başta padişah ve sadrazam olmak üzere bütün devlet görevlileri fırınları sıkı bir denetim altında tutarlardı. Fatih Sultan Mehmet bazen resmi olarak, bazen de tebdil-i kıyafetle, yani kıyafet değiştirerek Unkapanı'ndaki, Kapalıçarşı'daki esnafı sık sık dolaşarak, devletin koyduğu kanunlara uyulup uyulmadığı kontrol etmişti. 1774-1789 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Birinci Abdülhamid de sık sık esnafı denetleyen padişahlardandı. Sultan Birinci Abdülhamid, tebdil-i kıyafet ederek fırınlara gider, ekmeğin ağırlığını, rengini, içine konan maddeleri kontrol ederdi.b-Fırının Önünde Asılan Fırıncılar

Eğer ekmek kanunnamede belirtilen gramajın altındaysa fırıncının kafasına suçlu olduğunu belirten tahta bir külah geçirilir veya para cezası verilirdi. Gramajda meydana gelen yüzde 5 oranındaki sapmalar beşerî bir yanılma olarak görülüp ekmekçi esnafına herhangi bir ceza uygulanmaz ancak sapmalar bu oranı aştığı zaman ekmekçiler ikaz edilirdi. Eğer devletin belirlediği gramaja aykırı tutumlar tekrar ederse ceza uygulanmaya başlanırdı.

Ekmek sıkıntısına veya ekmekteki yolsuzluklara karşı alınan en sert önlem fırın işletmecisi veya çalışanlarının işyerlerinin önünde asılmasıydı. 21 Mart 1772'de Üçüncü Mustafa Vezneciler'de bir ekmekçinin tezgâhtarını başkalarına ibret olması için astırmıştı. 8 Mart 1774'te de Kaymakam Süleyman Paşa Vefa Meydanı'nda bir ekmekçiyi idam ettirmişti.
c-Sultan I. Abdülhamid’in Dokunaklı Bir Yazısı: Ekmeği Görsen Ağlarsın

Osmanlı tarihinin en ilginç hükümdarlarından biri olan Birinci Abdülhamid esnafı en çok denetleyen padişahlardandı. Birinci Abdülhamid döneminde savaşlar ve yangınlardan dolayı İstanbul halkı büyük sıkıntı çekmişti. Sultan sık sık tebdil-i kıyafetle şehri dolaşır, denetimleri bizzat yerinde yapardı. Birinci Abdülhamid dolaştığı fırınlara gördüğü aksaklıkları yetkililere hitaben bizzat kendi eliyle yazdığı emirlerde belirtiyor, numune olarak aldığı ekmekleri rengi ve gramajlarına bakılması için kaymakama, yani sadrazam vekiline gönderiyordu.

Abdülhamid’in yazdığı emir çok dokunaklıydı: "Yapılan ekmekleri yiyip helâk olanları haddi hesabı yoktur diye konuşulur. İstanbul'da nân-ı azizi görsen, billâhi ağlarsın. İnsan değil köpek yemez. Bilirim savaş vakitleri böyle... Yiyenler hastalanır. Bari yalnız darı olsa, bu kadar olmaz. Tersane'den verdiklerine bakla, nohut tanesi gibi sair şeyleri karıştırıyorlar" .
d-Ekmeği Yeterince Pişirmeyen Fırıncı  Kulağından Duvara Çivilenirdi

Esnafın kulağından duvara çivilenerek cezalandırılması, çok sık karşılaşılan bir ceza yöntemi değildi. Ancak yine de nizama aykırı iş yapan fırıncıların kulaklarından duvara mıhlandıkları olmuştur. Bu ceza, daha çok sadrazamın beraberindekilerle kola çıkması esnasında uygulanmaktaydı. Bu konu ile ilgili bir telhiste sadrazam, tebdil-i kıyafetle şehri gezerken, fırınların çıkardıkları ekmeğin kalitesini kontrol ettiğini, bir fırında gördüğü ekmeklerin yeterince pişkin olmadığını, cezalandırmak ve başkalarına ibret olmak üzere, fırıncıyı kulağından dükkânının duvarına çivilediğini söylemektedir. Osman Nuri Ergin de, bozuk veya eksik ekmek çıkaran fırıncıları dükkânlarının önünde kulaklarından duvara çivilemek suretiyle cezalandıran sadrazamlar bulunduğunu belirtmektedir. Yine Tarih-i Askerî-i Osmani’de, sadrazamın haftada bir kere olsun, tebdil çıkıp halka görünmeyi ve hiç olmazsa bir-iki ekmekçiyi dest-gâh başında kulağından mıhlamağa mecbur olduğu belirtilmektedir.

Kulağından duvara çivileme cezası, fırıncılara has bir ceza olarak değerlendirilebilir. Bu da toplumun temel beslenme aracı durumundaki ekmekte meydana gelebilecek istismarların, ciddi sonuçlar doğurabileceği endişesinden kaynaklanmaktaydı. Bu ceza, aynı zamanda devletin beslenme meselesine verdiği önemin de bir göstergesiydi .
------
Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku Adalet ve Mülk, İstanbul 2008, s. 338-343; Mehmet Demirtaş, Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza, s. 291.
Demirtaş, aynı eser, s.298-299.
Demirtaş, aynı eser, s. 300.
Tahsin Özcan, Fetvalar Işığı Altında Osmanlı Esnafı, İstanbul 2003, s.151; Demirtaş, ayı eser, s. 303.
Demirtaş, aynı eser, s. 309-310.
Salih Aynural, İstanbul Değirmenleri ve Fırınları Zahire Ticareti (1740-1840), İstanbul 2002, s. 48; Demirtaş, aynı eser, s. 313. 
Erhan Afyoncu, Kanunlara Uymayan Fırıncılar İbret Olsun Diye Fırınlarının Önlerinde Asılırlardı, 17 Ekim 2010 Bugün Gazetesi.
Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediye, C.I, s. 384; Demirtaş, aynı eser, s. 319. 

Kaynak: http://www.gumushane.gen.tr/v2/osmanlida-esnafa-verilen-cezalar-makale,441.html#ixzz3k0ywagfZ 

21 Ağustos 2015 Cuma

TURİZM ANLAYIŞIMIZ SAĞLIKLI MI? TURİZM PAHALI SATIŞ MI DEMEK?Sabah Gazetesi yazarı Şeref Oğuz bir yazı kaleme aldı. Oğuz'un "Turizm yıldızı Uzungöl’ün hazin jübilesi" isimli yazısında turizm yıldızı Uzungöl'deki fahiş fiyatlardan bahsetti.

İŞTE O YAZI!

Turizm yıldızı Uzungöl’ün hazin jübilesi

Jübile muhteşem finalin adıdır. Neşe ve coşku doruktadır ve sporcu, kariyerini bu görkemli gösteriyle sonlandırır. Hüzün, jübilede olmaz... Jübile sonrası sporcunun yaşadığıdır genelde. Hele ki kendini daha uzun süre iş yapacak gibi görüyorsa...

Uzungöl Trabzon'a 99 km uzaklıkta Çaykara'nın çok ünlü turizm beldesi... Deniz seviyesinden 1090 metre yükseklikteki bu göl vadinin ortasında yamaçlardan düşen kayaların Haldızen Deresi'ni kapamasıyla oluşmuş...

Şimdilerde burada adım atmak dahi çok zor. Zira çoğu Arap ülkelerinden gelen turistler her yeri kaplamış. Araç kuyrukları, tıkanan trafik ve zaman zaman yürümenin dahi imkânsız hale geldiği Uzungöl, yörenin açık ara turizm yıldızı.

Fakat bir sorun var. Bu yıldız, jübilesini yapıyor. Üstelik bu jübile her ne kadar turizmciler ve yöre halkı için görkemli görünse de derin bakanlar için hüzün barındırıyor. Zira bir jübile... Yani, yarını yok. Yani finale doğru koşar adım gidiyor turizmciler...

Kahve 25 lira. Nargile mi istediniz? Tabii ki buyurun, 100 lira... Komşu köy Taşkıran'daki su fabrikasından şişesi 25 kuruşa alınan su 3 lira... Sac kavurma? Size uygun fiyat 40 lira... Oda mı bakmıştınız? Yer yok. İğne atsan yere düşmüyorsa, eski köy evi ahırları dahi oda olmuş.

Peki ya fiyatı? Normal zamanda 100 lira ama yaz sezonunda size 800 lira olur. Zaten tur şirketleri 150 liraya kıştan kapadığı odayı satıyor ve geceliğine 700 euro isteyen var.

Uzungöl'e gelip de muhlama yemeden dönülür mü? Yörenin muhteşem yayla peynirini kim gidip getirecek? İzmir'den gelen taze kaşar pekâlâ iş görür. Zaten bunlar turist, nereden anlayacak çakma muhlamayı...

İran, Katar, Suudi Arabistan'dan gelmişler bir yana Uzungöl'ün şöhretini duyanlar da burada... Tesislerin yarısını tur operatörleri satın almış. Tıpkı akbaba fonlar gibi, fiyatları zıplatıp kaliteyi yerle bir edip "exit" sürecine girmişler bile.

Kamu denetimi? Şikâyetler diz boyu. Turistler kandırılmaktan bıktı ama cevap yok. 100-150 bin lira cezayı anında ödeyip mühürlenmiş tesisinin arka duvarından yeni kapı açacak kadar da şeytani inovasyon mucizesi(!) gösteriyorlar.

Çalışanlar genelde Suriyeli... Aşçılar Gürcü, garsonlar yöreden gelen işsiz gençler. Çoğunun kayıtdışı olduğunu söylemeye dahi gerek yok. Hele ki Suriyeli çalışana ödenen ücreti ağzıma almaya utanırım.

Bir gelenin bir daha gelmemesi üzerine kurulmuş bu strateji, jübile diye adlandırdığım bu akılsız oyunun "hüzün" kalemini oluşturuyor. Çok değil 5 yıl içinde tesisleri satacak birini bulamayacak, turisti ise ancak daha akıllı ve ahlaklı davranan beldelerde görebilecekler.

Giden turisti geri getirmenin maliyeti, elde tutmanın 13 katına mal olacağını, en sancılı ve en uzun yoldan öğrenecek Uzungöl. Göl uzun ama ufuk kısa olursa, kaçınılmaz son, hüzünlü jübiledir ne yazık ki...

Kaynak:

Türkiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 Antalya, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek

Türkiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 Antalya, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek.
Felsefesi “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” olan EXPO 2016 Antalya’nın teması ‘Çiçek ve Çocuk’, sloganı ise “Geleceği Yeşertmek”.
Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler EXPO 2016 Antalya’nın alt temalarını oluşturuyor.
Ulusal ve uluslararası kongrelerin, panellerin, toplantıların ve seminerlerin organize edileceği EXPO 2016 Antalya’da kültürel ve sanatsal etkinlikler de ziyaretçilerle buluşacak.
6 ay boyunca açık kalacak olan EXPO’ya bugüne kadar EXPO’lara yapılan en yüksek uluslararası katılım ve yerli-yabancı 8 milyon ziyaret hedefleniyor.
EXPO 2016 Antalya, Aksu’da 1121 dekarlık alanda gerçekleşecek.
EXPO 2016 Antalya’da tüm dünya için yepyeni bir gelecek yeşerecek. Çiçeklerin güzel kokusu, çocukların cıvıl cıvıl sesi daha yeşil bir dünya umuduyla Antalya’dan yükselecek.

ALT TEMALAR:

Tarih
Biyoçeşitlilik
Sürdürülebilirlik
Yeşil Şehir
FAALİYETLER
Ülke Günleri
Yerel Sergiler
Uluslararası Sempozyumlar
Dünya Çevre Sempozyumu
Paneller
Toplantı ve Seminerler
Çocuk Kongleri
Sahne Sanatları ve Konserler

16 Ağustos 2015 Pazar

Bir İK Gerçeği: Oyun afişini iş ilanı sandılarKaradeniz'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Samsun Operası'nın Trabzon'da sahneleyeceği 'Bir Tenor Aranıyor' operasının afişini görenler iş için başvurdu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Akşam Gazetesi'nden Funda Özkan'a Trabzon turnesinde yaşanan gerçek olayı anlattı.
Samsun Operası, Trabzon'da 'Bir Tenor Aranıyor' adlı oyunu sahnelemiş. Şehrin görünür yerlerinde de afişler asılmış. Afişi gören 12 kişi iş için başvurmuş. 'Tenor nedir bilmiyorum ancak elimden her iş gelir'' demişler.
Lemi Bilgin, ''Doğal 'Temel fıkrası mı?'' sorusuna ''Evet ama başka 'gerçekler' de var. İşsiz insanın çaresizliğinin de bir göstergesi'' cevabını veriyor.

Kaynaklar:
Akşam,30.03.2012, http://m.radikal.com.tr/turkiye/oyun_afisini_is_ilani_sandilar-1083370

İşletme, girişimcilik, yönetim ve pazarlama hakkında izlenmesi gereken 121 film


İşletmecilik eğitimi ülkemizde halen uygulamalı olarak değil, teorik olarak verilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin birçoğu gerçek anlamda bir iş yeri ile etkileşim içinde olmadıklarından, diplomayı aldıklarında tabiri caizse sudan çıkmış balık gibi kalmaktadırlar. Sektörel talepler genel olarak iş tecrübesine sahip olan mezunlara yöneldiği için mezunların birçoğu çeşitli sorunlar yaşamaktadır.

Kitap okuma konusunda görülen isteksizlikle birlikte öğrencilerin konu ve kavramlara yabancı kaldıklarını ve toplumdan ya da iş dünyasından uzak olarak mezun olduklarını görmekteyiz. 

Sinema dünyasından işletme öğrencilerine hitap eden filmler, en azından  nasıl bir dünya ile karşılaşacaklarına ışık tutmaktadır. Öğretici ve rehber bir rol üstlenen bu tür yapımların öğrenciler ve akademisyenler tarafından izlenilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.

Hafta sonu eğlencesi olarak bir araya getirdiğim 121 adet filmin bir kısmı akademisyenlerin tavsiye ettiği filmlerden oluşmakta iken, bir kısmı sektörde iyi konumda bulunan iş insanlarının tavsiyelerini içermektedir. Belli bir kısım film ise iş dünyasına hitap eden fakülte ve okulların yöneticilerinin tavsiye ettiği filmleri kapsamaktadır. 

İş dünyasında faaliyet gösteren kişiler, İİBF öğrencileri -özellikle İşletme öğrencileri- ve akademisyenler için özellikle tavsiye ediyorum.

Faydalı olması dileklerimle...

Arş. Gör. Muhammet Negiz
Erzincan Üniversitesi İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

İşletme, girişimcilik, yönetim ve pazarlama hakkında izlenmesi gereken filmler
Movies on Business, Entrepreneurship, Management and Marketing
 1. 12 Angry Men 
 2. 2B Perfectly Honest
 3. All About Eve 
 4. A Small Act 
 5. A Christmas Carol 
 6. Animal House 
 7. AntiTrust
 8. Almost Famous 
 9. American Gangster 
 10. Baby Boom 
 11. Back to School 
 12. Barbarians at the Gate 
 13. Boiler Room
 14. Birdman 
 15. Blind Side
 16. Blood Diamont
 17. Clerks 
 18. Class Action 
 19. Citizen Kane
 20. Chef 
 21. Daddy Day Care
 22. Disclosure 
 23. DotCom Entrepreneurs
 24. Executive Suite 
 25. Employee of The Month
 26. Enron: The Smartest Guys in the Room 
 27. Erin Brockovich
 28. Forrest Gump
 29. Gung Ho
 30. Goodfellas
 31. Glengarry Glen Ross
 32. Gosford Park
 33. Guru
 34. Her 
 35. Herb and Dorothy 
 36. House of Strangers 
 37. How to Succeed in Business Without Really Trying 
 38. Inside Job 
 39. Invictus 
 40. Iron-Jawed Angels
 41. It's a Wonderful Life 
 42. In Good Company
 43. Jerry Maguire 
 44. Lagaan
 45. Lethal Weapon
 46. Little Miss Sunshine
 47. Mad Money
 48. Martha, Inc. 
 49. Man in the Gray Flannel Suit
 50. Management 
 51. Modern Times 
 52. Moneyball
 53. Moonstruck 
 54. Nine to Five 
 55. Norma Rae 
 56. North Country
 57. Office Space 
 58. October Sky
 59. Owning Mahowny 
 60. Other People's Money 
 61. Outsourced
 62. Pirates of the Silicon Valley 
 63. Pursuit of Happyness 
 64. Patton 
 65. Philadelphia 
 66. Roger & Me 
 67. Risky Business 
 68. Repo Man 
 69. Remember the Titans 
 70. Rogue Trader
 71. Rock Star 
 72. Rocket Singh-Salesman 
 73. Something Ventured 
 74. Shall We Dance? 
 75. Session 9 
 76. Sabrina 
 77. Startup.com 
 78. Stand and Deliver 
 79. Smoking Room
 80. Swimming with Sharks
 81. Smartest Guys in the Room 
 82. Thank you for Smoking 
 83. The Black Swan
 84. The Devil Wears Prada 
 85. The Social Network 
 86. The Damned United 
 87. The Great Debaters 
 88. The Insider 
 89. The Secret of My Success 
 90. The Insider 
 91. The Internship 
 92. The Wizard of Oz 
 93. The Godfather 
 94. The Solid Gold Cadillac 
 95. The Hudsucker Proxy 
 96. The Corporation 
 97. The Godfather, Part II 
 98. The Secret of My Success
 99. The Square
 100. The Last Castle
 101. The Man in the Gray Flannel Suit
 102. The Business of Strangers 
 103. The People versus Larry Flynt
 104. The Aviator 
 105. The China Syndrome
 106. The Efficiency Expert
 107. Trading Places 
 108. Tunes of Glory 
 109. Too Big to Fail 
 110. Tucker: A Man and His Dream 
 111. Trading Places
 112. Tin Men 
 113. Up in the Air 
 114. Wall Street 1&2 
 115. We Were Soldiers
 116. Working Girl 
 117. What Women Want 
 118. Working Girl 
 119. Woman of the Year and Adam 
 120. View from The Top
 121. Young Hearts Unlimited
Kaynaklar:
*http://www.bloomberg.com/bw/slideshows/20110711/top-30-must-see-movies-for-business-students#slide31
*https://tcuneeleymba.wordpress.com/2010/11/12/ten-movies-all-mba-students-should-see/
*http://www.nytimes.com/2009/04/26/business/19cornerwebside.html?_r=0
*http://www.forbes.com/2010/09/14/movies-entrepreneurs-should-watch-entrepreneurs-management-serial-startups-10-films.html
*http://smartlemming.com/blog/2009/05/the-10-best-business-movies/
*http://smartlemming.com/blog/2009/04/finding-business-lessons-in-movies-the-best-business-movies/
*http://www.rottentomatoes.com/m/management/
*http://blog.hootsuite.com/movies-for-social-media-managers/
*http://www.imdb.com/list/ls009574768/
*https://businessmovies.wordpress.com/page/6/
*https://brucelynnblog.wordpress.com/2014/03/02/top-10-leadership-and-management-films/


Çeviri Kitabımı Okuyabilir ve İndirebilirsiniz:BAŞARININ İLKELERİ
  

Popüler Yayınlar