18 Temmuz 2016 Pazartesi

Demokrasi Dışı Eylemlere Hayır!

Hayatımdaki en mutlu olduğum günlerden birisi idi 15 Temmuz 2015... Çünkü düğün ve nikah merasimim bu günde gerçekleşmekteydi. Ta ki düğünün sonuna doğru saatler 23:30'u gösterirken arkadaşların düğün alanının kenarında üzüntülü bakışlarla telefonlarındaki birşeyleri birbirlerine gösterdiğini görünceye kadar...

İçime bir kurt düşmüştü... Ne olmuştu acaba? Merakla sorduğumda söylemek istemediler ve sorun olmadığını söylediler. Sanırım mutlu günümün tadı kaçmasın diye söylemek istemediler. Artık misafirlerimizle vedalaşmaya başlamıştık ki bir kişi "darbe oldu" dedi. Yüreğimize bir hançer sokulmuştu sanki... Baskılar, kısıtlamalar, yasaklar, bilmem kaçıncı defa anlatılan hapishane anıları, usulsüz yargılamalar, acılı anneler, babalar, çocuklar, nerede olduğu belli olmayan tutukluları umutsuzca arayışlar geri mi gelecekti? Fotoğraflarda donuk bir bakışla kalmıştık artık... Düğün müzikleri yerini sükuta bıraktı... Sessizce içeriye geçtik. TRT'deki kabus filmi yeni başlamıştı! Korku dolu bakışlar ve tok bir sesle her kelimesi öfke batağına bandırılmış cümleler birer kurşun gibi saplanıyordu zihnimize... "Diğer kanallara bakın bir de" dediler. "Diğer kanallar da mı ele geçirilmiş?"

Telaşlı bir biçimde gezildi kanallar... Kafamız karıştı. Kimisi yayın akışına devam ediyordu... Kimisi sorun olmadığından bahsediyordu... Ülkemizi darbe batağına çekebilirler miydi? 

Gelin alma töreni için şehirler arası yolculuk yapmamız gerekecekti. Bu sorular arasında en önlere çıkan soru da buydu. Yola çıksak mı?

Biraz daha bekledik. Sivil tepkilerin haberleri gelmeye başlayınca ve emniyet yolların açık olduğunu bildirince farklı bir demokratik tepki de bizden oldu. Çıktık yola, yaradan sığınarak.. Uzun bir yolculuk sonrası memleketimize vardığımızda uykusuz gözler karşıladı hanemizde... Kimse uyuyamamıştı... Herkes dualı dillerle sabaha kadar uykusuzluk nöbeti tutmuştu... Düğün tarihimiz kara bir eylem ile aynı günde hatırlanacaktı ama ülkemiz ayaktaydı ya... İktidar ve Muhalefet dik durmuştu ya... Gerisi olsundu...

Yavaş yavaş gelen bilgilerle genel olarak kontrol altına alınan kalkışma girişimi akıllarda sorular bıraktı... Kendi askerine, polisine, vatandaşına ve ulusal itibarına ateş açabilmek... İktidar hırsına yenik düşerek milli ve dini değerleri ayaklar altına almak... Yazıklar olsun! 

"Sandıkla gelen, sandıkla gider" prensibini benimseyen bir fert olarak, demokratik değerlerin dışında hiçbir usül ve yöntemi desteklemiyorum, desteklemeyeceğim! Siyasete ilgi duyan kişi ya da grupların üzerlerindeki dini ya da bürokratik cübbeleri çıkarıp oy pusulasında yer alma cür'eti sergilemeleri dışındaki gittikleri yolları tasvip etmiyorum, etmeyeceğim! 

29 Haziran 2016 Çarşamba

"Can I Come In?" in Estonia 1st to 11th September 2016

Key action 1 – mobility of youth workers (seminar) will bring together 37 youth workers from 1st September to 11th September 2016 to Rakvere, Estonia. Participating countries are Estonia, UK, Spain, Italy, Czech Republic, Slovakia, Greece, Germany, Portugal and Turkey. Estonia is the host country, others are sending countries.
Need for our project is very clear -first of all, our societies are still quite xenophobic and are afraid of unknown. They are afraid of different cultures and do believe that people from other cultures want to dominate or destroy them. This fear is caused by stereotypes and prejudices and is empowered by media, who shows often only the negatives, and misses the positives. Because this new stereotypes are created every day and people in our society are getting more afraid. There is also a second issue, that people (including also people in power positions like decision makers and people in education system – youth workers, teachers) are not aware about the differences between refugees and for example economic migrants. For many, all foreigners/immigrants are the same, but in reality each person has his/her own story to tell. We want to change the situation, raise awareness in society and work together with different countries to improve the situation. So our
Overall aim is:
• To create acceptance of refugees in European society
And the specific objectives are:
• To educate youth workers and policy makers on migration issues
• To develop activities to bring locals and people with immigrant background (including refugees) together
• To educate youth workers so they are able to create activities for young people to raise empathy towards refugees.
• To find ways to stop hate speech and discrimination towards refugees by sharing good practices between participating countries.
• To create new initiatives to tackle issues connected to xenophobia, racism and islamophobia in Europe.
All methods used during the seminar will be non-formal, such as group work, role-plays, learning buddies, activities in town, study visit, meetings with experts and practical sessions at school. As the result of the seminar participants develop action plan for their local community and carry it out in their countries.

Başlıksız Resim

KUDAKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı

KUDAKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı
2016 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2016 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır. 
Teknik destek programı, bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizmasıdır. Programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edilecektir.  
2016 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:
TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
2016 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:
·      Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri
·      Kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri
2016 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:
·         Eğitim verme
·         Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
·         Danışmanlık sağlama
·         Geçici uzman personel görevlendirme
·         Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler
2016 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar250.000 TL’dir.
Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecek olup aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilememektedir.
2016 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?
·         Kamu kurum ve kuruluşları,
·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
·         Sivil toplum kuruluşları,
·         Organize sanayi bölgeleri,
·         Küçük sanayi siteleri,
·         Teknoparklar,
·         Teknoloji geliştirme bölgeleri,
·         Endüstri bölgeleri,
·         İş geliştirme merkezleri,
·         Birlikler ve kooperatifler,
·         Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.
2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:
Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2016 yılı için Temmuz–Ağustos, Eylül–Ekim ve Kasım–Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.
Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr/pyb ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir:
Dönem
Tarih
Saat
1. Dönem (Temmuz-Ağustos)
31/08/2016
18:00
2. Dönem (Eylül-Ekim)
30/10/2016
18:00
3. Dönem (Kasım-Aralık)
31/12/2016
18:00
Belirtilen son başvuru tarihlerinde saat 17.00’dan önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi gereken saat 18.00’dır.
Dokümanlar:
2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Paketi için tıklayınız.

Başımız Sağ Olsun!


Ülkemizin dört bir yanında yaşanan acıları görmezden gelmek mümkün değil. En son İstanbul'da yaşananlar vicdansız ve gözünü kan bürümüş olan şer odaklarının seviyesizliğini ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir verdi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin başı sağ olsun!

28 Haziran 2016 Salı

27 Haziran 2016 Pazartesi

1. Akademik Okul Çalıştayları 23-27 Ocak 2017

1. Akademik Okul Çalıştayları 23-27 Ocak 2017
Değerli Genç Araştırmacılar,
1. Akademik Okul Çalıştayları 23-27 Ocak 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversite’si ev sahipliğinde Antalya Papillon Ayscha Hotel’de yapılacaktır. Akademik Okul Çalıştayları Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Akademik Okul Çalıştayları’ndaki eğitimler, işbirliği içinde olan üniversitelerin değerli öğretim elemanlarınca verilecektir.
Akademik Okul Çalıştayları’nda verilecek eğitimler, hemen hemen tüm üniversitelerimizin yüksek lisans ve doktora programlarında birbirinden değerli öğretim elemanlarınca verilmektedir. Ancak bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek genç araştırmacıların farklı bakış açıları ile süreçte kullanacakları içerikleri tekrar etmelerinin yararlı olacağından yola çıkılarak Akademik Okul Çalıştayları’nın düzenlenmesine karar verilmiştir. Çalıştaylar boyunca konu tekrarına ek olarak genç araştırmacıların spesifik sorularını sorabilmelerine olanak verilecektir. Ayrıca çalıştayların, farklı üniversitelerde görev yapan/öğrenim gören genç araştırmacıların birbirleri ile tanışmalarına, çalışma konularını tartışmalarına, çalışmalarında işbirliği yapmalarına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
Akademik Okul Çalıştayları’nda eğitimler Paket 1 ve Paket 2 olarak sunulacaktır. Paket 1 özellikle yüksek lisans-doktora programlarına yeni başlayan genç araştırmacılar için; Paket 2 ise doktora programında özellikle tez önerisi sunacak-tez dönemindeki genç araştırmacılar için hazırlanmıştır. Programlara toplam katılım her bir program için 35 kişi olmak üzere toplam 70 kişi ile sınırlandırılmıştır. Başvuru sayısı toplam kontenjandan fazla olması durumunda katılımcı seçimi, kurul tarafından yapılacaktır. Seçim ölçütleri, Duyuru bölümünden “Katılımcıların Seçimi” başlığında açıklanmıştır.
Herhangi bir sorunuz olması durumunda iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Sizleri Ocak ayında Akademik Okul Çalıştayları’nda görmekten mutluluk duyarız.

Düzenleme Kurulu Adına,
Serkan DİNÇER, Dr.
Düzenleme Kurulu Başkanı


  Paket 1´e Ait Açıklama


Paket 1 daha çok lisans son sınıf ve yüksek lisansta öğrenimlerini sürdüren genç araştırmacılara yöneliktir. Lütfen paket seçimi yapmadan önce her paketteki derslerin ders içeriklerini ve ön koşullarını dikkatli şekilde inceleyiniz. Paket olarak hazırlanmış dersler için sınırlı kontenjan olması nedeniyle sonradan paket değişikliği yapılmayacaktır. Paketlerdeki derslere ders içeriklerinden erişebilirsiniz. Ders içeriklerinin yanındaki resimlerden ilgili derslerin paket adlarını görebilirsiniz.

Paket 1
Eğitim Adı
S
Öğretim Elemanı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
6
Serkan DİNÇER, Dr.
Temel İstatistik
7
Adile Aşkım KURT, Doç. Dr.
Akademik Okuma-Yazma*
3
Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr.
Tez-Proje Yazımı*
2
Serkan DİNÇER, Dr.
Nitel Araştırma ve Nitel Veri Analizi
6
Abdullah KUZU, Prof. Dr.
Danışma
3
Tüm öğretim elemanları.
Seçmeli
6
Karma Araştırma Yöntemleri
Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr.
Ölçme Aracı Geliştirme
Abdullah KUZU, Prof. Dr.
Adile Aşkım KURT, Doç. Dr.
Derleme ve Meta-Analiz
Serkan DİNÇER, Dr.
Toplam
33 Ders Saati
* Birinci ikinci paket birleştirilebilir. Öğretim elemanının isteğine göre düzenlenir.

Pazartesi 09:00 açılış.
Ders Başlangıcı 10:00-12:00 ilk ders. (2 saat) – 13:30-17:30 (4 saat) – 6 saat
Salı, Çarşamba, Perşembe 09:00-12:00 (3 saat) – 13:30-17:30 (4 saat) – 7 saat
Cuma 09:00-12:00 (3 saat) – 13:30-16:30 (3 saat) – 6 saat
Cuma 17:00-18:00 kapanış.

30 ders saati ve 3 saat danışma olmak üzere toplam 33 ders saati.


 Paket 2´ye Ait Açıklama


Paket 2 daha çok yüksek lisans tez dönemindeki ve doktora düzeyinde öğrenimlerini sürdüren genç araştırmacılara yöneliktir. Lütfen paket seçimi yapmadan önce her paketteki derslerin ders içeriklerini ve ön koşullarını dikkatli şekilde inceleyiniz. Paket olarak hazırlanmış dersler için sınırlı kontenjan olması nedeniyle sonradan paket değişikliği yapılmayacaktır. Paketlerdeki derslere ders içeriklerinden erişebilirsiniz. Ders içeriklerinin yanındaki resimlerden ilgili derslerin paket adlarını görebilirsiniz.

Paket 2
Eğitim Adı
S
Öğretim Elemanı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2
6
Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr.
İleri İstatistik
7
Adile Aşkım KURT, Doç. Dr.
Akademik Okuma-Yazma*
3
Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr.
Tez-Proje Yazımı*
2
Serkan DİNÇER, Dr.
Nitel Araştırma ve Nitel Veri Analizi 2
6
Abdullah KUZU, Prof. Dr.
Danışma
3
Tüm öğretim elemanları.
Seçmeli
6
Karma Araştırma Yöntemleri
Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr.
Ölçme Aracı Geliştirme
Abdullah KUZU, Prof. Dr.
Adile Aşkım KURT, Doç. Dr.
Derleme ve Meta-Analiz
Serkan DİNÇER, Dr.
Toplam
33 Ders Saati
* Birinci ikinci paket birleştirilebilir. Öğretim elemanının isteğine göre düzenlenir.

Pazartesi 09:00 açılış.
Ders Başlangıcı 10:00-12:00 ilk ders. (2 saat) – 13:30-17:30 (4 saat) – 6 saat
Salı, Çarşamba, Perşembe 09:00-12:00 (3 saat) – 13:30-17:30 (4 saat) – 7 saat
Cuma 09:00-12:00 (3 saat) – 13:30-16:30 (3 saat) – 6 saat
Cuma 17:00-18:00 kapanış.

30 ders saati ve 3 saat danışma olmak üzere toplam 33 ders saati.

  Kayıt
 
 
Eğitimler Papillon Ayscha Hotel’de yapılacağı için tüm katılımcıların bu otelde konaklama yapmaları gerekmektedir. Konaklama ile ilgili işlemler ilgili turizm acentesi vasıtasıyla yapılmalıdır. Konaklama ile ilgili detaylı bilgiler, “Konaklama” menüsünde verilmiştir.
Katılım ücretleri, kesin katılımcıların belirlenmesinden sonra aşağıda verilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Kesin katılımcı listesi yayımlanmadan önce kesinlikle bir ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Katılımcı sayısı her pakette 35 kişi olmak üzere toplamda 70 kişidir. Buna ek olarak her pakette 5 kişi olmak üzere 10 kişilik yedek bir liste yayımlanacaktır. Kayıt işlemler ön başvuru ve asıl kayıt olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Ön başvuru için katılımcılar aşağıdaki linkte bulunan formu eksiksiz ve doğru doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce başvuracağınız eğitim paketini ve katılımcı seçim ölçütlerini ayrıntılı incelemeniz önerilmektedir. Ön başvuruda sadece bir paket seçilmelidir. Birden fazla paket seçimi yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ön başvurular 15 Ağustos 2016 tarihinde sonra erecektir. Başvuruların çok olması durumunda ön başvurular daha önceden sonlandırılabilecektir.
Katılımcı seçim ölçütlerinde belirtilen referans mektupları (varsa), akademikokulcalistaylari@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Eğitimlere katılım ücreti 100.00 TL. olup tüm paketi kapsamaktadır (Paket-1 ya da Paket 2'deki tüm dersler için).

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler*:
  • 5 gün boyunca her bir paketteki eğitimlere katılma (7 ders).
  • Katılım sertifikası.
  • Çanta.
  • Kalem.
  • Not defteri.
  • Ajanda.
  • Program.
  • Yaka kartı.
* Destek bulunması halinde farklı hizmetler de sunulabilecektir.

Katılım Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası
Katılım Ücreti
100 TL.
Hesap Adı
: Kesin Kayıtta Duyurulacaktır
Şube Adı
: Kesin Kayıtta Duyurulacaktır
IBAN
: Kesin Kayıtta Duyurulacaktır


Ön Başvuru Tarihleri
 
 
01 Temmuz 2016 - 15 Ağustos 2016

* Başvuru sayısının toplam kontenjandan fazla olması durumunda, bu tarih daha erken sonlandırılabilir ve katılımcı seçimi kurul tarafından gerçekleştirilir.
 Ön Başvuruların Değerlendirilmesi
 
 
15 - 20 Ağustos 2016
 Ön Başvuru - Katılımcı Listesinin Yayınlanması
 
 
22 Ağustos 2016
 Kesin Kayıt Başvuru Kayıt Tarihleri
 
 
22 Ağustos - 23 Eylül 2016
  Kayıt Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih
 
 
18 Kasım 2016
 Konaklama Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih
 
 
02 Aralık 2016
 Yedek Listenin Kayıt Yaptırma Aralığı
 
 
05-09 Aralık 2016
  Eğitimlerin Başlama-Bitiş Tarihi
 
 
23-27 Ocak 2017

Konaklama Ücreti
 
 
PAPILLON AYSCHA HOTEL 5*BELEK
 
 
İki kişilik oda da kişi başı günlük fiyat :

95 TL.
 
Tek kişilik oda da kişi başı günlük fiyat:

140 TL.
Konaklama ile ilgili tüm işlemler Tau Turizm'e şahsen yapılmalıdır.
Kesin katılımcı listesi yayımlanmadan ücret yatırılmaması gerekmektedir.
Açılış 23 Ocak 2017 saat 09:00'da olacağı için ulaşımızın bu saatten önce olmasına dikkat etmeniz önerilmektedir. İlgili gün ve saatte otelde bulunamamanız durumunda otele bir gün önce giriş yapmanız önerilmektedir.
İletişim: 0 242 324 75 91 - Seda Güvenç

Konaklama Ücretine Dahil Olan Hizmetler:
Konaklama herşey dahil sisteminde gerçekleşmektedir. Alkollü içecekler bu hizmet dahilinde değildir.
Ara ikramlar, sıcak-soğuk içecekler ücrete dahildir.
Ayrıntılı bilgi turizm acentasından alınabilecektir.

İletişim: 0 242 324 75 91 - Seda Güvenç
  Ulaşım
 
 
22-23 ve 27-28 Ocak tarihlerinde belirli aralıklarla havalanı-otel, otogar-otel, şehirmerkezi-otel arasında servis olacaktır.
Tek yönlü ulaşım ücreti 25 TL. olup, ilgili turizm firması ile gerçekleştirilecektir.

İletişim: 0 242 324 75 91 - Seda Güvenç


  Konaklama Yapılacak Merkez
 
 
Konaklama Antalya PAPILLON AYSCHA HOTEL'de yapılacaktır.
Katılımcıların daha ekonomik ve rahat hizmet alabilmesi, konaklama problemi yaşamamaları ve tüm illerden Antalya'ya ulaşımın daha kolay olması nedeniyle bu seçim yapılmıştır.
Konaklama merkezi ile ilgili detaylı bilgilere otelin web sayfasından erişilebilinmektedir.
http://www.papillon.com.tr/TR/Papillon-Ayscha/

 İletişim Adresleri
 

  
  
 E-posta  :akademikokulcalistaylari@gmail.com
  
  
 Sosyal Medya:  :https://www.facebook.com/events/1750924598524978/
  
  
 Konaklama Adresi:  :İleribaşı Mevkii - Belek Turizm Merkezi, 07500 Antalya
  
  
 Konaklama Telefon:  :0 242 324 75 91 - Seda Güvenç
  
  
 Konaklama Web:  :http://www.papillon.com.tr/TR/Papillon-Ayscha/
  
 


Katılım Koşulları
Katılımcı Seçim Kriterleri
Ders Programı
Önemli Tarihler
Başvuru Formu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ

Yarınki Türkiye


Yarınki TürkiyeYarınki Türkiye'nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi, insan yetiştirmektir. Hünerleri hep fedakarlık olan bu hizmet ehli gençler, hizmetlerinin mükafatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemiyecekler, sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir.

 Yarınki Türkiye'nin kurucuları, millet ve cemaat uğrunda fedakarlıklar kabullenenlerin artık bulunmadığı cemiyetimizde, muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlarda Yunus Yavuz'la birleşecek; Sinan Akif'e uzanacak; Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Ve onların eseri olan yarınki Türkiye, şu temellerin üstünde kurulacak: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemaat için harcanan emek, bin yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh...


Nurettin Topçu kimdir?

Google+ Followers

TWITTER
"Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur." Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Contributors

Fotoğrafım
Muhammet Negiz
Research Assistant in Erzincan University, 
Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Management and Organization Unit, 
Erzincan, Turkey
mnergiz@live.com
GSM: (+9) 0545 894 45 82
---------------------------------------------------------------------
Мухаммет Нергиз,Научный сотрудник, Эрзинджанский Университет,факультет экономических и админисративных наук, менеджмент и организация.Эрзинджан, Турция
muhaner@mail.ru
GSM: (+9) 0545 894 45 82
---------------------------------------------------------------------
мухаммет нергиз
Эрзинджан Университетi,
экономика- Менеджмен факультеті,
Менеджмент кафедрасы.
Эрзинджан
muhaner@mail.ru
GSM: (+9) 0545 894 45 82
Profilimin tamamını görüntüle