Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

9 Şubat 2018 Cuma

“SORMAK YA DA SORMAMAK”: YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA İLGİNÇ KURAMSAL KATKI ARAYIŞI VE ARAŞTIRMA SORUSUNUN ROLÜ

“SORMAK YA DA SORMAMAK”: YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA İLGİNÇ KURAMSAL KATKI ARAYIŞI VE ARAŞTIRMA SORUSUNUN ROLÜ

Bu çalışmanın amacı ilginç kuramsal katkı sağlama potansiyeli açısından araştırma sorusunun önemini vurgulamak ve bu potansiyele sahip araştırma sorularının nasıl geliştirilebileceğine ilişkin kavramsal düzeyde öneriler sunmaktır. Yürütülen araştırmalar alanyazına dayalı olarak araştırma sorusu geliştirme girişimlerinde yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemlerin ilginç kuramsal katkı sağlama konusundaki yetersizliği noktasında birleşmekte ve araştırma sorusu geliştirme konusunda daha yenilikçi yaklaşımlara olan ihtiyaca dikkat çekmektedir. Bu çalışma kapsamında araştırma sorusu geliştirme konusunda geleneksel baskın yaklaşım olarak kabul edilen dolgulama yaklaşımının yol açtığı açmazdan hareketle daha yenilikçi olduğu düşünülen sorunsallaştırma yaklaşımı ilginç kuramsal katkı sağlama konusunda alternatif bir yol olarak önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kuramsal Katkı, Araştırma Sorusu, Dolgulama Yaklaşımı, Sorunsallaştırma Yaklaşımı, Yönetim ve Organizasyon

 “To ask, or not to ask…”: In Search of Interesting Theoretical Contribution in the Field of Management and Organization Studies and the Role of Research Question

 Abstract 

The purpose of this paper is to underscore the potential importance of research question for providing interesting theoretical contribution and confer guidance on how research questions having that potential can be developed. Recent studies agreed upon the fact that prevalent methods used for developing research questions are failing to provide interesting theoretical contribution and called for the need on more innovative approaches. Embarking from the dilemma caused by gap-spotting -traditional research question development approach- problematization which is said to be more innovative, is offered as an alternative way for developing research questions for providing interesting theoretical contribution. 

Keywords: Research Question, Theoretical Contribution, Gap-Spotting Approach, Problematization Approach, Management and Organization Studies

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ