Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

3 Mart 2018 Cumartesi

21. YÜZYIL BECERİLERİ


21. YÜZYIL BECERİLERİ 
21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Bu beceriler 21. yüzyıl toplumunda ve iş hayatında eğitimciler, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve hükümetlere bağlı kurumlar tarafından gerekli görülmektedir.

(1). • Zaman ve koşullar değişiyor. Buna bağlı olarak da gereklilikler ve öncelikler değişim gösteriyor. Çalışanların çoğunun sanayide görev yaptığı zamanlarda anahtar role sahip beceriler ticareti bilmek, yönergeleri takip edebilmek, başkalarıyla iyi geçinebilmek, çok çalışmak ve profesyonel – etkin, hızlı, dürüst ve adil - olmaktı. Okullar bu becerileri kazandırmak için çok çabaladı ve bugün hala bu beceriler öğrenciler için gerekliliğini sürdürüyor

 (2). • Bilgi çağında iş sahibi olabilmek için ise öğrenciler ek olarak derinlemesine düşünme, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilme, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmak durumunda. Dünyanın değişen koşulları öğrencilerin esnek, gerektiğinde insiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler olmalarını gerektiriyor (2).

21. YÜZYIL BECERİLERİ NELERDİR?
 • 21. Yüzyıl Öğrenme İşbirliği Platformu, bilgi çağı için gerekli becerileri şöyle listelemektedir (3):

ÖĞRENME ve YENİLİKÇİLİK 
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 İşbirliği Yapma
 İletişim Kurma

DİJİTAL OKURYAZARLIK
 Bilgi Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
 Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı

 KARİYER ve YAŞAM
 Esneklik ve Uyumluluk
Girişimcilik ve Öz-Yönetim
 Toplumsal ve Kültürlerarası Etkileşim
 Yaratıcılık ve Güvenilirlik Liderlik ve Sorumluluk

KARŞILAŞTIRMALI BECERİLER
Dünya Ekonomik Forumu ise 2015 ve 2020 yıllarına yönelik olarak gereken becerileri karşılaştırmalı olarak şöyle sıralamaktadır (4):

2015
1. Karmaşık Sorunları Çözme
2. Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme
3. İnsan Yönetimi
 4. Eleştirel Düşünme
5. Müzakere
6. Kalite Kontrolü
7. Hizmet Sektörüne Uyum
8. Muhakeme ve Karar Verme
9. Etkin Dinleme
10. Yaratıcılık

2020
 1. Karmaşık Sorunları Çözme
 2. Eleştirel Düşünme
 3. Yaratıcılık
4. İnsan Yönetimi
5. Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme
6. Duygusal Zeka
7. Muhakeme ve Karar Verme
8. Hizmet Sektörüne Uyum
9. Müzakere
10. Bilişsel Esneklik

Karşılaştırmalı listelerden de görülebileceği üzere, 2015 yılına ait temel becerilerin önemli bir kısmı gelecekte de önemini sürdürecektir. Bununla birlikte becerilerin önem sıralarının koşullara bağlı olarak değiştiği de görülmektedir. • Öğrencilerin öğrenim hayatlarını sürdürürken gelecekte girecekleri iş dünyası tarafından talep edilecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeleri son derece önemlidir. • 21. yüzyılda kazanılması beklenen bütün bu beceriler aslında bir bütün olarak hayat boyu öğrenme kavramıyla yakından ilişkilidir. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kişisel, yurttaşlıkla ilişkili, sosyal ve/veya istihdama ilişkin bir perspektifte geliştirilmeleri amacıyla hayat boyunca öğrenme faaliyetlerini sürdürmeleri (Avrupa Komisyonu) (5) çağın gerekliliklerine uygun bir yaklaşım olacaktır.

KAYNAKÇA
 (1) https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
(2) https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills
 (3) http://www.p21.org/about-us/p21-framework
 (4) https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
 (5) http://www.projects.aegee.org/educationunlimited/files/Lifelong_Learning_brief.pdf

*Bu yazı etwinningonline.eba.gov.tr adresinden alınmıştır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ