Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

2 Mayıs 2018 Çarşamba

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri"

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri"

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_01_Toplumsal Gerçekliği Kavrama ve Araştırma Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_02_Bilim ve Toplumsal Araştırma Süreci Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_03_Toplumsal Araştırma Stratejileri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_04_Bir Araştırma Projesi Tasarlama ve Araştırma Sorusunu Geliştirme Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_05_Toplumsal Araştırmada Literatür Değerlendirmesi Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_06_Nicel Araştırma Yöntemi ve Modeli Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_07_Nitel Araştırma Yöntemi- Karşılaştırma Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_08_Nitel Araştırma Yönteminde Felsefi Temeller Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_09_Nitel Araştırma Tasarımı ve Yaklaşımları Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 10: Etnografik Saha Stratejileri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metedoloji 11: Nicel Araştırma Modeli Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 12: Nitel Araştımalarda Güvenirlilik

*** Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri" başlıklı dersleri istifadenize sunuyorum. 
Yararlı olmasını dilerim. Muhammet Negiz
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ