Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

2 Mayıs 2018 Çarşamba

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri"

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri"

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_01_Toplumsal Gerçekliği Kavrama ve Araştırma Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_02_Bilim ve Toplumsal Araştırma Süreci Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_03_Toplumsal Araştırma Stratejileri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_04_Bir Araştırma Projesi Tasarlama ve Araştırma Sorusunu Geliştirme Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_05_Toplumsal Araştırmada Literatür Değerlendirmesi Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_06_Nicel Araştırma Yöntemi ve Modeli Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_07_Nitel Araştırma Yöntemi- Karşılaştırma Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_08_Nitel Araştırma Yönteminde Felsefi Temeller Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji_09_Nitel Araştırma Tasarımı ve Yaklaşımları Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 10: Etnografik Saha Stratejileri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metedoloji 11: Nicel Araştırma Modeli Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji 12: Nitel Araştımalarda Güvenirlilik

*** Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji Dersleri: "Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri" başlıklı dersleri istifadenize sunuyorum. 
Yararlı olmasını dilerim. Muhammet Negiz
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ