Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

21 Eylül 2016 Çarşamba

8. Örgüt Kuramı Çalıştayı 2-3 Şubat 2017 Tarihinde Çankaya Üniversitesi'nde!


Çalıştayın Amacı
Örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalıştaya, özellikle doktora tezi hazırlayan ya da doktora sonrası çalışmalarını sürdüren genç akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.


Çalıştayın İşleyişi
İki gün boyunca dört oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz bildirinin sunulacağı çalıştayda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Bildiri Özetleri En geç 21 Ekim 2016 tarihine kadar e-posta eki olarak gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir.

Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-postasını içeren kapak sayfası, bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Katılım İçin Başvuru Bilindiği gibi TÜBİTAK artık çalıştayları çok cüzi miktarlarda desteklemektedir. Bu nedenle katılımcıların yol, yemek ve konaklama masraflarını kendilerinin karşılaması beklenmektedir. Katılımcılardan ayrıca bir katılım ücreti talep edilmeyecektir.

Katılımcıların  VIII. Örgüt Kuramı Çalıştayı katılım formunu doldurarak R. Arzu Kalemci’ye (arzukalemci@cankaya.edu.tr) 21 Ekim 2016 tarihine kadar e-posta eki olarak göndermesi gerekmektedir.
Form linki: Tıklayınız


Önemli Tarihler
21 Ekim 2016: Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

24 Ekim 2016: Çalıştaya dinleyici olarak katılacakların katılım formlarını göndermesi için son tarih 29 Ekim 2016: Özetlerin değerlendirme sonuçlarının açıklanması için son tarih

15 Ocak 2017: Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

2-3 Şubat 2017: Çalıştay

Not: Çalıştayın bu yıl Cuma-Cumartesi değil Perşembe-Cuma günleri yapıldığına dikkat ediniz.


Çalıştay Danışma Kurulu
Öznur Yüksel, Çankaya Üniversitesi (Çalıştay Dönem Başkanı)

Ali Danışman, Çukurova Üniversitesi

Hüseyin Leblebici, Illinois Üniversitesi

Şükrü Özen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi

Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi

Behlül Üsdiken, Sabancı Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Öznur Yüksel

Prof. Dr. Alâeddin Tileylioğlu

Doç. Dr. R. Arzu Kalemci

Doç. Dr. İrge Şener

Yrd. Doç. Dr. Orçun Sakarya

Ar. Gör. Zeynep Erünlü

Ar. Gör. Zehra Burçin Kanık


Çalıştayın Düzenleneceği Yer
Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü (Eskişehir Yolu 29. Km, Ankara).


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ