Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

19 Nisan 2018 Perşembe

II. Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP)” Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF'de Gerçekleştirildi


Yönetim alanında oluşan kavramsal, yöntemsel ve uygulama sorunları hakkında bilgi paylaşımını artırarak bu konuya dikkat çekmek amacıyla farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen “II. Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP)” Çalıştayı, Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türkiye’deki üniversitelerin yapı ve işleyişleriyle birlikte göz önünde tutulmayan, arka planda bırakılan alanları keşfetmek ve bu alanlara katkıda bulunmayı hedefleyen çalıştayın açılış konuşmasını, İletişim Fakültesi Dekanı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem yaptı.
Erdem, “Okulların Gereksizliği ve Üniversitelerin Anlam Kaybına Yönelik Tartışmalar” konulu konuşmasında 
 • “üniversitelerde seviyenin düşmesi ve sığlaşmanın yaşandığına dair eleştiriler”, 
 • “üniversitelerde teorik- pratik tartışmaları”,
 •  “araştırma- eğitim tartışmaları”,
 •  “işsizlik ve istihdam baskısı tartışmaları”,
 •  “uzmanlaşma ve bütünlüğün kaybolması”,
 •  “yeni teknolojiler karşısında üniversitelerin durumu ne olacak”

 başlıkları altında bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Erdem  sözlerini “Amacımız; anlamak, açıklamak, tartışmak, düzelmek ve iyileştirmektir.” diyerek noktaladı.
Çalıştayda alanında uzman akademisyenler, 
 • “Akademik Emeğin Dönüşümü”, 
 • “Üniversiteler ve Beklentiler”, 
 • “Teoriden Pratiğe Lisanüstü Eğitim Süreci”,
 • “Akademik Kapitalizm”, 
 • “Akademinin Ötekileri: Bizden Olmayan Yaşamasın”, 
 • “Araştırma Konusunun/Probleminin Doğuşunda Teorikte ve Pratikteki Farklılıklar Üzerine Nitel Bir Araştırma”, 
 • “Bilginin Dijitalleşmesi Bağlamında Akademik Üretim Mekanizmalarının Dönüşümü: Matbaadan Dijital Ortama Dergi Yayıncılığı”, 
 • “Üniversitelerde Damgalama”, 
 • “Türk Yükseköğretim Sisteminde Doçentlik Süreci”, 
 • “Üniversitelerde Akademisyenlik ve Yöneticilik İkilemi”, 
 • “Akademide Olumsuz Davranışlar”, 
 • “Akademisyenlik Mesleğinin İmkan, İtibar, İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi”, 
 • “Üniversitelerde Akademik ve İdari Personel İlişkisi” 

konuları hakkında değerlendirmede bulundu.  
Çalıştayın Amacı
23-24 Mart 2017 tarihleri arasında birincisi gerçekleşen ve yönetim alanına farklı bir noktadan bakmayı sağlamak adına önemli adımlar atan Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) çalıştayının bu sene ikincisini düzenlemek için çıkılan bu yolda yine bambaşka bir bakış açısı ve yeni deneyimlerle alanda öncü olmak hedeflenmektedir.

Çalıştayın amacı; “Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’de Üniversitelerin İnformal Yüzü” başlığıyla yola çıkılacak olan, Türkiye’deki üniversitelerin yapı ve işleyişleriyle birlikte, göz önünde tutulmayan, arka planda bırakılan, bazılarının bildiği ve dillendirmediği, belki de hiç bilmedikleri alanları keşfetmek, dillendirmek, bilgilenmek ve bu alana katkıda bulunmaktır.

Çalıştayın İşleyişi
İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda toplam 10 bildiri sunularak tartışılacaktır. Her bildiriye 15 dakika sunum, 45 dakika tartışma olmak şartıyla toplamda 1 saat süre ayrılacaktır. Her bildiri alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından tartışılarak değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için katkı sağlanacaktır. Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Çalıştay sonunda bildiriler kitaplaştırılacaktır (bildiri kitabı değil, editörlü kitap olarak yayınevi tarafından basılacaktır).
II. Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı Kabul Edilen Tam Metin Listesi 
1.Üniversite ve Beklentiler Durmuş GÖKKAYA, Aslı METİN, Elif KAYA 
2.Üniversitelerde Akademisyenlik ve Yöneticilik İkilemi Ramazan ERDEM, Selin EROYMAK, Ramazan KAYA 
3.Akademinin “Öteki”leri: Bizden Olamayan Yaşamasın Nazan KAHRAMAN, Emrah KOPARAN 
4.Teoriden Pratiğe Lisansüstü Eğitim Süreci Dilruba İZGÜDEN, Osman ŞENOL, Nezihe TÜFEKCİ 
5.Akademik Emeğin Dönüşümü Necla YILMAZ, Hatice GÜNEŞ, Pınar ÖKE 
6.Akademide Olumsuz Davranışlar M. Hamdi MÜCEVHER, Seyhan ÖZDEMİR 
7.Türk Yükseköğretim Sisteminde Doçentlik Süreci Erdal EKE, Dilek EV KOCABAŞ, Muazez DEMİR
8.Bilginin Dijitalleşmesi Bağlamında Akademik Üretim Mekanizmalarının Dönüşümü: Matbaadan Dijital Ortama Dergi Yayıncılığı Pınar MEMİŞ SAĞIR, Adem SAĞIR 
9.Üniversitelerde Akademik ve İdari Personel İlişkisi Merve UYSAL, Arzu YİĞİT, Erdal EKE 
10.Araştırma Konusunun/Probleminin Doğuşunda Teorikte ve Pratikteki Farklılıklar Üzerine Nitel Bir Araştırma Ali Murat ALPARSLAN, Mehmet ÖZMEN 
11.Akademik Kapitalizm Elif KAYA, Selma DOĞANALP, Ayşe İSPİRLİ 
12.Üniversitelerde Damgalama Sümeyye ÖZMEN 
13.Akademisyenlik Mesleğinin İmkan, İtibar, İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi Nezihe TÜFEKCİ, Kevser SEZER KORUCU, Rukiye YORULMAZ

 “I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler(YÖNEP)”

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler(YÖNEP)” konulu çalıştay, 23- 24 Mart 2017 tarihlerinde 9.00- 17.00 saatleri arasında İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

23-24 Mart 2017’de yapılacak olan 1.YÖNEP Çalıştayına Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. Çalıştayın ana teması “YÖNETİMDE İNFORMAL İLİŞKİLER” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında tartışılan ana başlıklar şunlardır:

Yönetimde İnformal Düşüncenin Yeri
İnformal Güç
Yönetimde İnformal İletişim
Türk Yönetim Kültüründe İnformalite
İnformal Yönetim Açısından Teknoloji
İnformal Gruplar
İnformal Çatışma Yönetim Şekilleri
Örgütlerde İnformal Öğrenme
Diğer

***1. Çalıştay bildirileri linkteki şekilde kitaplaştırılmıştır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ