Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

15 Mayıs 2018 Salı

Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgüt Kuramı Bildirileri 2018


Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgüt Kuramı Bildirileri 
 • İşlem Maliyeti Teorisi Bakışıyla Sözleşme Süresinin Belirlenmesi: Havacılık Sektöründe Ampirik Bir Araştırma ......................................................................................2

 • Örgüt Kuramlarının Benimsenmesinde Bağlamın Etkisi: Yeni Kurumsal Kuram Örneği.......9 

 • Eleştirel Yönetim Çalışmaları Elini Taşın Altına Nasıl Koyabilir?........................19

 • Örgüt Yapılarının Yenilikçilik Üzerindeki Etkilerinin Çok Boyutlu Analizi: Türkiye Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma .............................................................................................26 

 • Örgütler Kendilerini Nasıl Meşrulaştırırlar? Alkollü İçecekler Sektörü Örnekleminde Bir Söylem Analizi Denemesi ...................................................................33 

 • Türk Yükseköğretim Alanında Örgütsel Bir Formun Yaratılması, Sürdürülmesi ve Yıkılması.............................................................................................................................39 

 • Türkiye’deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Motivasyonlarının Lokasyon Seçimi Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bütünleştirici Bir Yaklaşım ...............48

 •  Kadınların Yönetim Kurullarında Temsil Düzeyi İle Şirket Performansı İlişkisi “Vekalet ve Toplumsal Cinsiyet Kuramları Bağlamında Bir Araştırma”..........................................55 

 • Kurumsal Mantıklar Arası Rekabet: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Retorik Stratejileri Üzerinden Bir İnceleme...........................................................................60

 • Kurumsal Kuramda Eyleyenlik Meselesi: İdeoloji Kavramı Bir Çözüm Olabilir Mi? ...............64 

 • Türkiye’de Faaliyette Bulunan Hava Taksi İşletmelerinin Meşruiyet Kaygıları: Gönüllü Raporlama Örneği..................................................................................................72

 •  Sivil Toplum Kuruluşlarının Kuruluşu ve Evriminde Ekolojik Perspektif: Türkiye’de Hayvan Hakları Örgütleri, 1980-2017...........................................................................................77

 •  Evrensellik, Dayanışma ve Özgürlük: Ulusal Sağlık Alanlarındaki İstikrar ve Değişim ........85
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgüt Kuramı Bildirileri 2018 pdf kitapçığı indirmek için linke tıklayınız:


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ