Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

1 Nisan 2018 Pazar

Toplam Kalite Yönetimi Hakkındaki Master ve Doktora Tezleri (1994-2017)


Toplam Kalite Yönetimi Hakkındaki Master ve Doktora Tezleri (1994-2017)


YÖK Tez Merkezi tarafından erişime açılan tezleri incelediğimde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hakkındaki araştırma ilgisinin artarak devam ettiğini gözlemledim. 1994-2017 tarihleri arasında toplam 913 tez hazırlanırken bunlardan 78 tanesi doktora tezi iken, geri kalan 835 tanesi de yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Tez hazırlanan alanlar ise şu şekildedir:

İşletme, mühendislik bilimleri, halkla ilişkiler, endüstri ve endüstri mühendisliği, tekstil ve tekstil mühendisliği, hastaneler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maden mühendisliği ve madencilik, bankacılık, eğitim ve öğretim, ekonomi, turizm, sosyoloji, ormancılık ve orman mühendisliği, sigortacılık, makine mühendisliği, mühendislik bilimleri, kamu yönetimi, giyim endüstrisi, bilgisayar mühendisliği bilimleri, mimarlık, bilim ve teknoloji, ziraat, gemi mühendisliği, beslenme ve diyetetik, halk sağlığı, sosyal hizmetler, sağlık kurumları yönetimi, metalürji mühendisliği, hemşirelik, sosyoloji.

Tezlerin isimlerinin olduğu pdf dokümanı indirmek için TIKLAYINIZ.
Hazırlanılan tezler 1994 tarihinden itibaren tarafımdan kronolojik olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

Toplam kalite yönetimi
Kalite yönetiminde yönetici sorumluluğu ve Türk imalat sanayinde 'toplam kalite yönetimi' uygulamaları üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimi ve Türkiye'de uygulanması üzerine bir araştırma
Hastanelerde kalite sağlama sistemlerindeki gelişmeler ve toplam kalite yönetiminin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik bir model önerisi
Toplam kalite kontrolü ve paket program üreten bir firmada toplam kalite yönetimi çalışmaları
Toplam kalite yönetimi ve orta ölçekli sanayi için bir model geliştirilmesi
Toplam kalite yönetiminde insan faktörünün yeri ve önemi ve bir inceleme
Toplam kalite yönetimi ve kalite çemberlerinin gemi inşa sanayiinde uygulanması
İşletmelerde toplam kalite yönetimi ile sanayi ve hizmet sektörlerinde vak'a çalışmaları
Toplam kalite yönetiminde eğitimin yeri ve Koç 2000 projesi
Toplam kalite yönetiminde halkla ilişkiler rolü ve uygulaması
Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvencesi standartları (ISO 9000 K.G.S. ile ilgili model bir çalışma)
Toplam kalite yönetimi ve örgüt iklimi
Toplam kalite yönetimi ve Trabzon imalat sektöründe mevcut ve potansiyel durum analizi
Toplam kalite yönetiminin Türkiye'de uygulama koşulları ve sorunları
Toplam kalite yönetimi ve hizmet sektöründe bir uygulama
İşletmelerde toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvence sistemi
Toplam kalite yönetimi ve Koç 2000
Orta büyüklükte bir konfeksiyon fabrikasında toplam kalite yönetimi uygulaması
Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde motivasyon (Diğer yönetim anlayışlarıyla bir karşılaştırma)
Sanayi işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 uygulaması (Borusan, Arçelik ve Asil Çelik'te durum)
Toplam kalite yönetimi (klasik yöntemle karşılaştırma ve Türkiye uygulamalarının değerlendirilmesi)
Toplam kalite yönetimi açısından satış sonrası müşteri hizmetleri
Toplam kalite yönetiminde proses geliştirme ve uygulama
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetiminin kalite maliyetlerine etkisi
Toplam kalite yönetimi ve bir uygulama

Toplam kalite yönetimi ve Türkiye perspektifi

Türk bankalarında toplam kalite yönetimi
Yüksek eğitimde toplam kalite yönetimi (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde vaka çlışması)
Koç Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Merkezi'nde toplam kalite yönetiminin uygulanması
Toplam kalite yönetimi, kalite güvencesi sistemleri ve Türkiye'deki uygulamaları
Toplam kalite yönetimi uygulanan işletmelerde kalite maliyetlerine ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması
İşletmelere toplam kalite yönetimi sisteminin yerleştirilmesi ve sistem standardı olması bakımından ISO-9000 Kalite güvencesi sistemi , eğitimi ve örnek uygulaması
Gelişmekte olan ülkelerde işgörenin güdülenmesi ve toplam kalite yönetiminin işgörenin güdülenmesine katkıları
Toplam kalite yönetimi ve eğitim alanında uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi açısından pazarlamada fiziksel dağıtım ve TÜLOMSAŞ'da bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde bir araç olarak toplam kalite maliyet sisteminin kurulması ve bir uygulaması
Toplam kalite yönetiminin uygulanmasında başarıyı etkileyen unsurlar(TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. toplam kalite modelinin incelenmesi)
Toplam kalite yönetimi açısından satış sonrası müşteri hizmetleri
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve Doğu Karadeniz alt bölgesi otel işletmelerinde hizmet kalitesi ölçümü
Bankacılıkta toplam kalite yönetimi ve Türk bankalarındaki uygulamalar
Bir gıda fabrikası için toplam kalite yönetimi sistemi önerisi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ISO 9000 standardlarının rolü örnek çalışma: KORDSA
Toplam kalite yönetimi ve mesleki eğitim kesiminde uygulanması
Toplam kalite yönetiminde stratejik bir yaklaşım ve toplam kalite yönetiminin işletmelerin rekabet gücü üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma
Toplam kalite yönetimi ve Garanti Bankasında toplam kalite yönetimi uygulamaları
Toplam kalite yönetimi ve Türk endüstri ilişkileri sistemine etkileri (Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş uygulama örneği)
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulaması ve bir örgütsel etkililik aracı olarak müşteri tatmini ile ilişkisi
Toplam kalite yönetimi-toplam kalite liderliği ve İzmir'deki büyük ölçekli özel sektör imalat işletmelerinde uygulama
Toplam kalite yönetimi ve orta ölçekli bir sanayi işletmesinde uygulanması
Hastanelerde toplam kalite yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi için tam zamanında üretim yaklaşımı
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde liderlik anlayışı
Toplam kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti

Bankacılık sektöründe toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde eğitim gereksinimi
Toplam kalite yönetimi ve sigorta sektöründe TKY uygulamasında eğitim ve bilgi akışı
Toplam kalite yönetimi ve hizmet sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 standartları
Toplam kalite yönetimi, kalite güvencesi sistemleri, hizmette kalite yönetimi, çevre yönetim sistemi ve endüstriyel uygulama
Karadeniz Bölgesi orta ve büyük ölçekli orman ürünleri sanayinde toplam kalite yönetimi açısından mevcut ve potansiyel durum analizi
Toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin bütünleşik bir parçası olarak pazarlama işlevi ve bir üretim işletmesinde uygulama
Toplam kalite yönetiminde dış müşteri isteklerinin belirlenmesi üzerine bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin kamu sektörü örgütlerinde uygulanabilirliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ampirik bir çalışma
Total quality management
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve değişim mühendisliği uygulamaları ve ISO 9000 kalite güvence sistemi kurulması
Toplam kalite yönetimi sisteminde süpermarket işletmelerinin tedarikçilerle ilşkileri Migros Türk T.A.Ş. tedarikçilerle ilişkiler sisteminin incelenmesi
Toplam kalite yönetiminde başarı değerleme aracı olarak kalite maliyetlerinin kullanılması
Sigorta sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamaları
Hastane işletmeciliğinde kalite ve verimliliğin artırılması için bir araç olarak toplam kalite yönetimi felsefesinden yararlanma
Hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve bir uygulama örneği
Toplam kalite yönetimi ve Konya sanayi bölgesinde örnek uygulamalar
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi ISO 9000 standartları ve tekstil sektöründeki uygulaması
Çağdaş yönetim stratejilerinden toplam kalite yönetimi ve Brisa'da uygulama modeli
Toplam kalite yönetimi ve AQAP 100 serisi NATO kalite standartları ve Taşkızak Tersane Komutanlığı ISO çalışmaları hakkında uygulama
Toplam kalite yönetiminde tam katılım esasına dayalı uygulanan istatistiksel teknikler
Toplam kalite yönetimi ve otomotiv sanayindeki orta ölçekli işletmelerde uygulaması
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetiminde bir araç: Kalite kontrol çemberleri
Toplam kalite yönetiminin kamu yönetimine uygulanabilirliği
Yiyecek-içecek işletmelerinde toplam kalite yönetimi
Çalışanların yönetime katılımı ve toplam kalite yönetimi: En büyük 500 Türk firmasındaki uygulamalar ve sonuçlar
Metal iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekteki endüstriyel işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği ve etkinliği
Toplam kalite yönetimi EFQM modeli ve MAKO'da bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde kültür esaslı yaklaşımla kalite kültürü geliştirme süreci ve BRİSA A.Ş. örneği
Temel eğitimde vizyon ve konsensüs arayışları toplam kalite yönetimi modeli ve bir anket uygulaması
Hazır giyim endüstrisinde toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvence sistemi ile ilgili bir model yaklaşımı ve uygulaması
Toplam kalite yönetimi ve benchmarking
Toplam kalite yönetiminin Türk işletmelerine transfer edilebilirliği
Toplam kalite yönetiminde orta kademe yöneticilerin tutumlarının rolü
Toplam kalite yönetiminde liderlik anlayışı
Toplam kalite yönetiminde üst yönetimin rolü
Toplam kalite yönetiminde insan kaynağının yeri ve önemi
Toplam kalite yönetiminde pazarlamanın yeri ve önemi
Konaklama endüstrisinde toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde insan kaynakları eğitiminin yeri ve önemi
Üretim planlamasının toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
Küçük işletmelerde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi ve hizmet sektöründe bir vak'a incelenmesi
Özel okul işletmelerinde toplam kalite yönetimi, insan faktörünün yeri ve önemi
Toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşta müşteri memnuniyeti uygulamaları
Toplam kalite yönetiminde yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların davranışlarına etkisi
The Impact of the leadership features of the executives on the employee's behaviour in total quality management
Toplam kalite yönetiminde eğitimin yeri; Brisa, Arçelik ve Şişecam'da toplam kalite yönetimi ve eğitim faaliyetleri
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve otel işletmelerinde üst yönetimin toplam kalite yönetimi anlayışı (İstanbul örneği)
Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi: Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde toplam kalite yönetimi uygulanabilirlik araştırması
Toplam kalite yönetimi yaklaşımının iletişim boyutu ve uygulamadan bir örnek
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve uygulamadan örnekler
Toplam kalite yönetimi ve eğitim
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetimi
Performans değerlemenin toplam kalite yönetimindeki yeri, önemi ve hipotez testi yardımıyla bir araştırma
Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık ve sigorta sektöründe uygulama
Değişim mühendisliğinin toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
Tekstil sektöründe toplam kalite yönetiminin önemi ve istatistiki proses kontrol uygulamaları
İşletmelerde performans değerlemenin toplam kalite yönetiminde yeri, önemi ve anket yardımıyla bir araştırma
Toplam kalite yönetim felsefesi ve toplam kalite yönetiminde insan unsurunun yeri ve önemi

Toplam kalite yönetimi varsayımları ve algılanma biçimleri
Kamu sektöründe hizmet kalitesinin geliştirilmesinde çağdaş bir yaklaşım: Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi ve Türkiye'de konaklama sektöründeki mevcut yönetim anlayışının bu modele uygunluğu
Toplam kalite yönetiminin ilköğretime uygulanabilirliği
Kamu sektöründe etkinliği artırıcı bir araç olarak toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin yönetim fonksiyonları ile ilişkisi
Toplam kalite yönetiminin iç müşteri memnuniyetine etkisinin değerlendirilmesi
Türkiye hastanelerinde toplam kalite yönetimi anlayışının gelişimi ve özel bir hastanede uygulamadan bir örnek
Hastanelerde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin çalışanların katılımı açısından değerlendirilmesi (bir pilot uygulama)
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve yönetsel kültür
Toplam kalite yönetiminde istatistiksel kalite kontrolü ve bir işletmede uygulanması
Toplam kalite yönetiminde eğitim
Toplam kalite yönetimi ile işletmelerin organizasyon yapısı ilişkisi ve bir uygulama: Yenice Gıda Sanayii A.Ş.
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimine geçerken müşterilerin ve çalışanların memnuniyetsizliğinin önemi
Toplam kalite yönetiminde liderlik
İnsan kaynakları transferini azaltma stratejileri -Toplam kalite yönetimi eksenli
İşletmelerde yönetim yaklaşımlarının toplam kalite yönetimiyle katılımcılığa dönüştürülmesi
Toplam kalite yönetimi ile değişim mühendisliği yaklaşımlarının eşgüdümü üzerine bir inceleme
Toplam kalite yönetimi temelinde emniyet teşkilatında bir liderlik modeli -Kütahya emniyetinde bir uygulama-
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının çevre bilincine etkisi
Toplam kalite yönetiminde eğitimin otel işletmeleri insan kaynakları tatmini yönünden incelenmesi
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde işgören merkezli verimlilik arttırmada araçları ve özel sanayi işletmelerinde bir uygulama
Pazarlama - toplam kalite yönetimi ilişkisi ve işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin başarısı açısından kalitenin önemi konusunda bir alan araştırması
Toplam kalite yönetimi yönelimli dönüştürücü liderlik modelinin T.S.K.'da uygulanabilirlik boyutları
Toplu beslenme sistemlerinde yönetimsel sorunlar ve çözümlerinin toplam kalite yönetimi yönünden değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi ve ticari bir bankada uygulama
Yüksek öğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi sürecinde hizmet birimi, öğrenci ve öğretim elemanı başarı değerlemesi
Toplam kalite yönetimi ve Çukurova bölgesindeki tekstil işletmelerindeki uygulamaları
Turizm işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanabilirliği ve Manisa organize sanayi bölgesinde bir araştırma
Sistem mühendisliği sürecinin analiz safhasında toplam kalite yönetimi prensipleri ve araçlarının kullanımı: Bir örnek olay
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında iç müşteri tatminini etkileyen faktörler ve bir uygulama
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarında iç müşteri kavramının anlam ve önemi: Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hekim ve hemşirelere yönelik bir tahmin araştırması
Uluslararası turizm hareketleri içinde toplam kalite yönetimi ve turizm işletmelerinde hizmet kalitesi ölçüm tekniklerinin Türkiye'de uygulanabilirliği ve Antalya örneği
Bankalarda toplam kalite yönetimi ve ölçülmesi
Bir yönetim felsefesi olarak toplam kalite yönetimi, Türkiye'deki uygulamalar ve sorunlar (Büyük ölçekli firmalar bazında bir araştırma)
Toplam kalite yönetiminde insan unsurunun önemi

Gemi inşaatında toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin bit tekstil işletmesine uygulanmasını sağlayacak yönetimin geliştirilmesi
Marmara Bölgesi'nde faaliyette bulunan çeşitli gıda sanayi kuruluşlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları ile performans ölçme ve değerlendirme sistemlerinin analizi
Toplam kalite yönetimi ve Türk imalat sanayiinde kalite kontrol çemberleri uygulamaları
Eğitimde toplam kalite yönetiminin meslek liselerine uygulanması
İmalatta kalite kontrol ve toplam kalite yönetimi
Satış sonrası hizmetlerin toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
Planlamanın toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
Toplam kalite yönetiminde insan kaynakları yönetiminin önemi
Bankacılık sektöründe teftişin toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
Toplam kalite yönetimi yeniden yapılanma ve bir uygulama
Yapı üretiminde toplam kalite yönetimi ve kerpiç yapı üretiminde uygulanması
Toplam kalite yönetiminde stratejik liderliğin yeri ve önemi
Hastane yönetiminin toplam kalite yönetimindeki rolü
Toplam kalite yönetimi içinde satın almanın rolü ve önemi
Toplam kalite yönetimi ve liderlik
Toplam kalite yönetimi ve İstanbul'da ilaç sektöründeki uygulamaların değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi ve tüketicinin korunması ilişkisi tüketici odaklı üretim
Toplam kalite yönetimi sisteminde kalite maliyetleri ve bunun sektörel alanda incelenmesi
Toplam kalite yönetimi yaklaşımlarının web'e dayalı bir toplam kalite yönetimi dersinin tasarımı ve verilişinde uygulanması
Toplam kalite yönetimi için bir uygulama metodolojisi: Kara Harp Okulunda uygulamalı bir çalışma
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde insan faktörünün önemi
Toplam kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf matematik ders başarısının artırılması
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında insan kaynakları yönetiminin rolü: Türkiye'deki insan kaynakları yönetimi uygulamalarının toplam kalite yönetimine yatkınlık düzeyini belirlemeye yönelik bir araştırma
Hastanelerde toplam kalite yönetimi ve Etimesgut Hava Hastanesi'nde toplam kalite yönetimi çalışmaları
Toplam kalite yönetimi açısından çevre yönetim sistemi ve bir sanayi işletmesinde uygulaması
İnsan kaynakları eğitiminin toplam kalite yönetimi incelemesi ve bir uygulama
Kütahya Devlet Hastanesi hemşirelik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi odaklı sistem tasarımı
Toplam kalite yönetiminde TÜSİAD - Kalder (EFQM) modeli ve özel sektörde bir firmaya sanal olarak uyarlanması
Orta ve büyük ölçekli hazır giyim işletmelerinin toplam kalite yönetimi felsefesine yaklaşımları ve hazırbulunuşluk düzeyini belirlemeye yönelik bir araştırma
İş mükemmelliği modelinin toplam kalite yönetimindeki yeri ve uygulamaları
Toplam kalite yönetiminin ürün geliştirmedeki yeri ve uygulamadan örnekler
Toplam kalite yönetimi ve insan faktörünün KOBİ'ler üzerindeki etkisi ve bir uygulama
Kurum kültürü olarak toplam kalite yönetimi ve Çanakkale'deki A.Ş.'lerde bir uygulama
Ticari yiyecek-içecek işletmelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanması ve işlem performansı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin firmaların rekabet gücü üzerindeki etkisi
Eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği ve bir model önerisi
Toplam kalite yönetiminin sanayi işletmelerinde verimliliğe katkısı ve bir uygulama örneği
Türk turizminde toplam kalite yönetimi ve uygulanabilirliği üzerine bir örnek çalışma
Toplam kalite yönetimi ve şirket uygulamalarının değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetiminde muhasebe denetiminin yeri ve önemi
Toplam kalite yönetimi felsefesinin eğitim sektörüne uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi ve takstil sanayiinde bir araştırma
Toplam kalite yönetimi ve motivasyon ağırlıklı bir uygulama
Süreç yönetiminin toplam kalite yönetimi içindeki önemi

İşletmelerde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde geçiş süreci
Askeri okulların eğitiminde toplam kalite yönetimi üzerine bir yaklaşım
Toplam kalite yönetimi ve benchmarking
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin durumu
Değişim mühendisliği ve toplam kalite yönetiminin birlikte uygulanabilirliğinin incelenmesi, bu doğrultuda yeni bir yönetim modelinin geliştirilmesi
Toplam kalite yönetimi uygulamasında BRİSA modeli
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite çemberi uygulaması
Toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde Türkiye mobilya endüstrisinin kalite alt yapısının incelenmesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplam kalite yönetimi anlayışına göre satınalma faaliyetleri ve bir yapısal model önerisi
Toplam kalite yönetimi; yaklaşımının iş mükemmelliği konsepti yönünden incelenmesi
Toplam kalite yönetimi ve Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde uygulanması
Üretim işletmelerinde uygulanan toplam kalite yönetiminin işletmelerin kalite maliyetleri üzerindeki etkisi
Toplam kalite yönetiminde iç müşteri tatmininin verimliliğe etkisi
İşletmelerde finansman yönetimine toplam kalite yönetiminin yansıması
Toplam kalite yönetimi ve ulusal kalite ödülü
Toplam kalite yönetiminde eğitim

Özel ve resmi lise müdürlerinin toplam kalite yönetimi (TKY)'nin genel liselerde uygulanabilirliğine ilişkin görüşler
Denizli'de toplam kalite yönetimine yaklaşım ve bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 uygulamaları

Toplam kalite yönetiminde organizasyon yapısı ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde pazarlama
Ankara Garnizonu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birimlerin depolama, dağıtım ve mutfak işlemlerinde toplam kalite yönetimine geçişle ilgili sorunları ve çözüm önerileri
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimine yan sanayinin entegrasyonu
Hastanelerde toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan engeller
Toplam kalite yönetimi ve Avrupa iş mükemmelliği modeli (Bir uygulama örneği: Eczabışı-Lincoln Elektrik Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Eğitimin toplam kalite yönetimindeki önemi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde hemşirelerde iş tatmin düzeyinin ölçülmesi
Eğitimde toplam kalite yönetimi
Türk demir-çelik sanayinde toplam kalite yönetimi üzerine bir çalışma
Endüstri meslek liselerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimine geçişte örgütsel değişim süreci
Kamu kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları ve sağlık hizmetlerinde bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde stratejik planlamanın yeri
Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde kalite ekonomisinin değerlendirilmesi ve bankacılık sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki ve insan kaynakları yönetiminin toplam kalite yönetimindeki önemi
Toplam kalite yönetimi perspektifinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otel işletmelerinde liderliğin güçlendirme boyutuna ilişkin bir değerlendirme araştırması
Bir maden mühendisliği dersinin toplam kalite yönetimi bakış açısı doğrultusunda tasarımı ve yürütülmesi
Toplam kalite yönetimi ve iç denetimin toplam kalite yönetimindeki rolü
Toplam kalite yönetimi ve toplam kalite yönetiminin iç müşteri memnuniyetleri üzerine etkileri
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları uygulamalarına etkisi
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve bankacılık sektöründe bir uygulama
ISO 9000 standardının toplam kalite yönetimi ile ilişkisi ve sektörel uygulamalar
Yüksek öğretimde toplam kalite yönetimi, ABET kriterleri ve makine mühendisliğinde uygulanması
Toplam kalite yönetiminin inşaat sektöründe uygulanması-müşteri tatmini
Toplam kalite yönetimi ve destekleyen bilgi sistemleri
Toplam kalite yönetimi felsefesinin polislik kişiliğine uygulanabilme olanakları
Performans değerlemesinin toplam kalite yönetimindeki rolü
Toplam kalite yönetiminde liderlik ve konu ile ilgili bir uygulama
Denizaltı Filosu Komutanlığı'nda toplam kalite yönetimi ve iş mükemmelliği modeli
Yönetimin ulusal kalkınmada etkinliği, model olarak toplam kalite yönetimi ve Avrupa kalite ödülü almış Türk firmalarının kalite analizi
Konaklama işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve bir örnek inceleme
Pazarlama firmalarında toplam kalite yönetimi ve otomotiv sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin belediyelere uygulanabilirliği ve Malatya yöresinde alan araştırması
Ortaöğretim düzeyinde toplam kalite yönetimi sistemi uygulanabilirliğinin Kütahya Ticaret Meslek Lisesinde değerlendirilmesi
Kütahya 100 Yataklı Hava Hastanesi'nde toplam kalite yönetimi sistem tasarımı
Toplam kalite yönetimine geçiş süreci: Ankara'da SHÇEK Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında bir araştırma
Endüstri meslek liselerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Kalite, toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri
Toplam kalite yönetiminin eğitim açısından incelenmesi
Toplam kalite yönetimi ve konu ile ilgili bir uygulama
Halkla ilişkiler ve tanıtımda toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminde insan kaynaklarının eğitimi
Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda toplam kalite yönetimi uygulaması
Toplam kalite yönetiminde çalışan memnuniyetinin arttırılmasında eğitimin rolü
Yalın üretimin toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi
İlköğretim kurumlarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi ve Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F'de İSO 9002 kalite güvence modeli önerisi
Müfredat labaratuvar okullarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi yolculuğunda bir araç: Benchmarking
Toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde performans ölçüm sistemleri ve bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve bankacılık sektöründe uygulaması
İş tatmini ile toplam kalite yönetimi ilişkisi ve uygulamadan bir örnek
Toplam kalite yönetimi uygulamalarına halkla ilişkilerin katkısı
Toplam kalite yönetimi
Meslek liselerinde yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimine ilişkin görüşleri
Toplam kalite yönetiminin eğitim sektöründe uygulanabilirliği
Hizmetiçi eğitimin toplam kalite yönetimindeki yeri ve bir uygulama
Öğretmenevi işletmelerinde performans, verimlilik ve toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği hakkındaki öğretim elemanlarının algıları (Gazi Üniversitesi örneği)
Toplam kalite yönetimi ve kurumsal imaja etkileri (Avrupa toplam kalite ödülü Netaş Northem Telekom uygulama örneği)
Toplam kalite yönetiminin görev performansı ve son kullanıcı tatminine etkilerinin ölçülmesi
Toplam kalite yönetiminin Türkiye'de büyükşehir belediyelerinde uygulanabilirliği üzerine bir alan araştırması
Toplam kalite yönetiminde motivasyon, Dr. Herzberg'in motivasyon teorisi ve çalışanların iş tatmini üzerine etkisi
Demir çelik sektöründe toplam kalite yönetiminin incelenmesi
NATO kalite güvence sistemi olan AQAP'ın TSK. leri 1011'inci Ordudonatım Ana Tamir Fabrikasında uygulanması ve toplam kalite yönetimi uygulamasının gösterilmesi
Toplam kalite yönetiminin ilköğretime ve ilköğretimde teftiş sistemine uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi ve benchmarking uygulaması
Sekreterlik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve Antalya ili 5 yıldızlı oteller uygulaması
Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi ve Etimesgut Hava Hastanesi'nde personel motivasyonunun ölçümüne ilişkin bir uygulama
Birinci basamak sağlık hizmetleri ve toplam kalite yönetimi
Pazarlama firmalarlnda toplam kalite yönetimi ve otomotiv sektöründe biruygulama
Toplam kalite yönetimi ve bir uygulama örneği
Okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilerin kişilik özellikleri ile toplam kalite yönetimi ilişkisi
Toplam kalite yönetiminin (TKY) yönetsel uygarlık yaratmadaki rolünün incelenmesi
Toplam kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimini etkileyen insan kaynakları alanlarının önemi
Toplam kalite yönetiminin kamu sektörü örgütlerinde uygulanabilirliği ve posta işletmeleri örneği
Öğretmen ve yöneticilere göre ilköğretim okullarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetiminin (TKY) İngiliz dili eğitiminde uygulanması
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik programının toplam kalite yönetimi ilkelerine göre değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi ve Türk piyade taburunda bir uygulama
Hazır beton endüstrisinde toplam kalite yönetimi
ISO 9000 kalite güvence sisteminin toplam kalite yönetimi üzerindeki etkisinin araştırılması
Toplam kalite yönetiminde değişim sürecinin analizi
Bilgi teknolojilerinin günümüz işletmelerindeki yeri, toplam kalite yönetimi ile ilişkilendirilmesi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetimindeki kritik başarı alanlarının değerlendirilmesi
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde toplam kalite yönetimi EFQM mükemmellik modeli uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetiminin çalışanlar üzerindeki etkileri
Antalya yöresindeki beş yıldızlı otel işletmelerinin işletme kültürlerinin toplam kalite yönetimine uygunluğunun değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetiminde performans değerleme ve Özdilek A.Ş'de bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetiminin yönetim muhasebesi işlevlerinde meydana getirdiği değişimin incelenmesi
Küreselleşme sürecinde kamu yönetiminde değişim ve kamu hizmetleri alanında toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin kamu yönetiminde uygulanabilirliği
Endüstri meslek liselerindeki uygulamaların toplam kalite yönetimi anlayışına uygunluğu hakkındaki yönetici öğretmen ve öğrenci görüşleri
Sağlık sektöründe kalite ve toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulanan ve uygulanmayan iki işletmenin iç müşteri tatmini açısından karşılaştırılması
Bir toplam kalite yönetimi değerlendirme modeli: Türkiye uygulaması
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin ilköğretim okullarında uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi ve örgüt kültürü (Mobilya imalat işletmesinde bir uygulama)
Toplam kalite yönetiminde insan faktörü
Toplam kalite yönetiminin çalışanların verimliliklerine etkisi (Altınyıldız A.Ş. ve Tekersan A.Ş.'de bir uygulama)
Yüksek öğretimde toplam kalite yönetimi
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetiminin başarısında yönetici eğitimi ve örgütsel iletişimin rolü (Otel işletmelerinde bir uygulama)
Toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti (F. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi örneği)
Toplam kalite yönetiminde eğitim ve bir tekstil işletmesi olan Bilkont A.Ş.'de toplam kalite yönetimi ve eğitim konusu üzerine bir araştırma
Eskişehir ilinde Sosyal Sigortalar Kurumu, devlet ve üniversite hastanelerinde toplam kalite yönetimi çerçevesinde hasta memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi
Toplam kalite yönetiminde özdeğerleme ve Gebze organize sanayi bölgesinde çalışanların tatmini üzerine bir saha araştırması
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi ve Değirmendere Belediyesi uygulamaları
Toplam kalite yönetimi ve kamu kuruluşlarında uygulanması (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile ilgili bir alan araştırması)
Elektronik ticaret / iş modellerinin toplam kalite yönetimindeki yeri, önemi ve uygulamadan bir örnek
Faaliyete dayalı maliyetleme yaklaşımının toplam kalite yönetimindeki rolü
Toplam kalite yönetiminde personel seçme ve işe almanın önemi
21. yüzyılda toplam kalite yönetimi açısından yöneticilerin rolü ve önemi
Alüminyum yassı ürün sektöründe toplam kalite yönetimi ve bir uygulama örneği
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve yöneylem araştırması uygulamaları
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi
İstatistiksel düşünce tarzı olarak toplam kalite yönetimi varsayımlar ve algılanma biçimleri
Dağıtım kanalları tasarımı ve toplam kalite yönetimi uygulaması
Toplam kalite yönetimi, kalite güvence modeli ISO 9001 ve gemi inşaatındaki uygulamaları
Üniversitelerde toplam kalite yönetimi ve abet standartlarının KOÜ endüstri mühendisliğinde uygulanması
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve İstanbul ili Milli Eğitim yöneticilerinin eğitimde toplam kaliteye bakış açısı
Toplam kalite yönetimi İGDAŞ Uygulaması
Toplam kalite yönetiminde kontrol aracı olarak kalite maliyetlerinin kullanılması ve imalat sektöründe uygulaması
Toplam kalite yönetiminde performans ölçümü ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde strateji ve insan kaynakları yönetimi (insan kaynakları yönetiminin kalite yönetimindeki sorumluluğu üzerine bir alan araştırması)
Toplam kalite yönetiminin gazete işletmelerine uyarlanması üzerine bir model teklifi
Yiyecek ve içecek yönetiminde toplam kalite yönetimi uygulaması ve İstanbul Divan Oteli örneği
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi ve abet uygulamaları
Sosyal kazalardan biri olan terörizmin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi
Türk inşaat sektöründe yüklenici firmaların toplam kalite yönetimi felsefesine yaklaşımları ve kritik başarı faktörleri
Türkiye'de yükseköğretim hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi ve akreditasyon: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü uygulamaları
Toplam kalite yönetimi ve ASELSAN uygulama şekli

Toplam kalite yönetimi prensiplerine göre bir lisedeki satınalma departmanın incelenmesi
Toplam kalite yönetimi çabalarının değerlendirilmesi: Bir şirkette uygulama
Kamu sektöründe toplam kalite yönetimi uygulanması: Türkiye'ye yönelik ampirik bir çalışma
Türk kamu sektöründe toplam kalite yönetimi (TKY):çalışanların iki kamu kuruluşunda TKY uygulamaları, etkileri ve problemlere ilişkin görüşleri
Toplam kalite yönetimi ve ilköğretim okullarında uygulanabilirliği
Yataklı tedavi kurumlarında toplam kalite yönetimi ve Ankara SSK Göz Hastalıkları Merkezi ve Göz Bankası'nda toplam kalite yönetimi çalışmaları
Yabanci dil öğretiminde toplam kalite yönetimi ve K. K. K. lisans okulunda toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliğinin araştırılması
Havayollarında toplam kalite yönetimi ve THY AO'da toplam kalite yönetimi ile ilgili öneriler
Toplam kalite yönetimine geçiş süreci ve Yurtkur Trabzon Yurdu Müdürlüğü'de bir uygulaması
ISO 9001:2000, toplam kalite yönetimi, EFQM ve ISO 9001:2000'in bir firmaya uygulanması
ISO 9000 kalite güvence sisteminin hizmet üreten kamu teşkilatlarındaki toplam kalite yönetimi uygulamaları açısından önemi (Eskişehir Bayıdırlık ve İskan Müdürlüğü uygulaması)
Türk çimento sektöründe toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapılandırılmasında hizmet içi eğitim
Kamu kesiminde toplam kalite yönetiminin (TKY) uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetiminde takım çalışması
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir biriminde, toplam kalite yönetiminin özünü oluşturan etik değerlerin algılanmasına yönelik bir durum çalışması
Toplam kalite yönetiminin ekonomik etkisi
Toplam kalite yönetiminin eğitime uygunabilirliği
Toplam kalite yönetimi(TKY) uygulamalarının fizik öğretimine etkisi
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği ve bir araştırma
Kamu yönetiminde verimlilik arttırıcı önlemler ve toplam kalite yönetiminin Kütahya Belediyesi'nde uygulanması
Bankalarda toplam kalite yönetimi
Değer zinciri analizi ve toplam kalite yönetimi ile ilişkisi, esnek bir uygulama
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde kalite kontrol tekniklerinden istatistiksel proses kontrolü ve bir uygulama
Uygunluk analizi ve tekstil sektöründe toplam kalite yönetimi anlayışı üzerine bir uygulama
Kitle haberleşmesinde toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki uygulama
Toplam kalite yönetimi ve banka uygulamaları
Örgütsel iletişim ve iş doyumu açılarından ilk öğretimde toplam kalite yönetimi
İşletmelerde motivasyonun toplam kalite yönetimine etkisi ve bir uygulama araştırması
Kalite fonksiyon yayılımı (QFD) ve pazarlama stratejisi olarak toplam kalite yönetiminde uygulaması
Toplam kalite yönetimi eğitiminde ihtiyaçların tespiti ve performans değerleme sonuçlarına dayalı eğitim ihtiyaçları analizine bir örnek
Bir sivil toplum kuruluşu olarak derneklerde toplam kalite yönetimi anlayışı ve bir uygulama

Toplam kalite yönetiminin yapı üretim işletmelerinde uygulanması ve maliyet yönetiminin rolü
Toplam kalite yönetiminde kalite maliyetleri
Toplam kalite yönetiminin ilköğretim okullarındaki eğitim programlarına uygulanabilirliği
Örgüt kültürünün toplam kalite yönetimine etkisi
Eğitimde toplam kalite yönetimi kültürü ve öğretmenlik
Örgütlerde grup yönetiminin toplam kalite yönetimi üzerine etkisi -Bir uygulama-
İlköğretimde toplam kalite yönetiminin uygulamalarında görülen engeller (Sakarya ili örneği)
Belediyelerde toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 uygulamaları
Endüstri meslek liselerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin uğradığı iş kazaları ve yakalandıkları meslek hastalıklarının toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi projesi uygulama sonuçları 'Adana ilinde bir araştırma'
Toplam kalite yönetimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde karşılaşılan güçlükler
Eğitimde toplam kalite yönetimine göre öğretmen rolleri ve bu rollere ilişkin öğretmen görüşleri
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Hastanelerde toplam kalite yönetimi ve mükemmellik yaklaşımı (uygulama örneği: T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Araştırma Hastanesi
Kalite ödüllü işletmelerde toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme
Toplam kalite yönetimi anlayışının emniyet teşkilatına uygulanabilirliğine yönelik kuramsal ve uygulamalı bir çalışma
Askeri eğitim örgütlerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği, Kuleli Askeri Lisesi örneği
Dericilik sektöründe toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliğinin araştırılması ve Cevahir Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. örneği
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin emniyet teşkilatında uygulanabilirliği
Türkiye profesyonel II. Futbol Ligi IV. gruptaki takımların toplam kalite yönetimi bakımından incelenmesi
Toplam kalite yönetiminin beden eğitimi ve spor yüksek okullarında uygulanabilirliği
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi ve uygulama örneği
Toplam kalite yönetimi anlayışına göre tedarik faaliyetleri ve Bor 600 ncü IV. Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı'nda örnek bir uygulama
Değişim mühendisliğinin toplam kalite yönetimi ile karşılaştırılması ve Türkiye uygulamaları
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulaması ve uygulamaya etki eden unsurlar
Toplam kalite yönetiminde çalışanların iş tatmini ile bireysel iş başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma
Kamu gelir idarelerinde toplam kalite yönetimi (Manisa Mesir Vergi Dairesi örneği)
Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite güvence sisteminin kalite maliyetlerine etkisi ve ISO 9000 belgeli KOBİ'lerde kalite maliyetleri üzerine bir araştırma
İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarda toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri
Toplam kalite yönetiminin rekabet avantajı yaratma ve koruma üzerine etkisi: Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. örneği
Toplam kalite yönetimi ve inşaat sektöründe uygulaması

Türk Gıda Sanayi'nin dış satımda rekabet gücü kazanması açısından toplam kalite yönetimi (TKY) sisteminin incelenmesi
Toplam kalite yönetimi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde uygulanabilirliği (Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir alan araştırması)
Toplam kalite yönetimi ışığında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bakış ve Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğü örneği
Bankacılıkta toplam kalite yönetimi

Anadolu liselerinde toplam kalite yönetiminin öğretime uygulanabilirliğine yönelik İngilizce öğretmeni algıları (Ankara ili örneği)
Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulaması ve iç müşteri tutumunun belirlenmesi
Beden eğitimi öğretmen adaylarının toplam kalite yönetimine ilişkin yönelimleri
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi pilot uygulama örneğinin incelenmesi
Havayolu işletmelerinde toplam kalite yönetimi
Müfredat laboratuar okullarında toplam kalite yönetiminin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin yönetici ve öğretmen algıları (Malatya ili örneği)
İletişimde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi prensiplerinin yabancı çokuluslu şirketler aracılığıyla transferi: Coca-Cola'da bir uygulama

KOBİ'lerde toplam kalite yönetimi ve performans kriterleri
Polis okullarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği (Diyarbakır A. Gaffar Okkan ve İstanbul Etiler Polis Okulu örneği)
Farklı statüdeki iki hastanede cerrahi servis hemşirelerinin performanslarının toplam kalite yönetimindeki yeri ve değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışanlarının toplam kalite yönetimi uygulamaları hakkındaki görüşleri
Konaklama işletmeleri yöneticilerinin toplam kalite yönetimi algıları üzerine bir araştırma ve Bodrum ilçesi örneği
Toplam kalite yönetiminin ticaret meslek liselerinde uygulanması
Konaklama işletmelerinde toplam kalite yönetimi eğitiminin bir felsefe olarak yerleştirilmesi (Muğla ili araştırması)
Dış ticaret ve ticaret eğitimi veren ortaöğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulama modeli
İşletmelerdeki örgüt kültürünün, toplam kalite yönetimine yatkınlığı açısından değerlendirilmesi
Kamu hizmetlerinde toplam kalite yönetimi (Askeralma Dairesi Başkanlığı örneği)
Sağlıklı endüstriyel ilişkiler kurulmasında toplam kalite yönetiminin katkısı ve uygulamadan bir örnek
İnşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi sürecinde kurum içi iletişim etkinliğinin sağlanmasında Poka-Yoke tekniği
Belediye iktisadi teşekküllerinde toplam kalite yönetimi ve BURFAŞ örnek uygulaması
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi
Toplam kalite yönetiminin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na katkılarının incelenmesi ve Hava Savunma Okul Komutanlığı'nda bir uygulama
Avrupa Birliği ve Türkiye'de insan kaynakları yönetiminde toplam kalite yönetiminin değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile analizi
İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimine ilişkin görüşleri
Toplam kalite yönetimi ile dönüşümcü liderlik ilişkisi ve Denizli yöresinde yapılan bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin Türkiye tenis federasyonunda uygulanabilirliği
Özel spor işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir yönetim yaklaşımı toplam kalite yönetimi uygulaması
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklılık ilkesi: İSKİ nin hizmet verdiği kitlelerde ölçülmesi
Toplam kalite yönetimi ile örgüt kültürü arasındaki ilişkinin liderlik yoluyla değişimi
Küçük ve orta boy işletmelerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkileri
Türk Silahlı Kuvvetlerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği: 5 nci zırhlı tugayında bir uygulama
Sanayi işletmelerinde toplam kalite yönetiminin pazarlama stratejilerine etkileri ve bir uygulama
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve sosyalleşme
İlköğretim okul yöneticilerinin toplam kalite yönetimini uygulama düzeyleri (İstanbul ili Bağcılar ilçesi örneği)
Toplam kalite yönetiminin kamu sektöründe uygulanması ve karşılaşılan sorunlar
Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimine geçişin önündeki engeller
Meslek liselerinde toplam kalite yönetiminin uygulanmasındaki engeller
Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgüt kültürüne etkileri
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve ISO 9002 uygulamalarının sonuçları ile ilgili müşteri memnuniyet çalışması
İdare mahkemelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimine halka ilişkilerin katkısı
Siyasal partilerde kurum içi iletişim ve toplam kalite yönetimi: Cumhuriyet Halk Partisi örneği
Toplam kalite yönetimi kapsamında Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli ve otel işletmeleri uygulaması
Halkla ilişkiler ve tanıtımda toplam kalite yönetimi
İşletmelerde toplam kalite yönetiminin etkinleştirilmesinde stratejik iletişim yönetiminin rolü
Toplam kalite yönetimi ve kalite ödülleri-ulusal kalite ödüllü bir işletmenin mali yapısının incelenmesine ilişkin bir uygulama
Tedarik zinciri yönetimi, toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulanan işletmelerde performans değerlendirmesi sonuçlarının kullanıldığı başlıca alanlar ve uygulama
İşletmelerde toplam kalite yönetimine geçişin projelendirilmesi üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin hizmet işletmelerinde uygulaması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir örnek uygulama
Toplam kalite yönetimin Jandarma Okullar Komutanlığında uygulanması
Terörle mücadele hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul gelişimine katkısı
Uluslararası işletmelerde toplam kalite yönetimi uygulamaları ve uygulama örnekleri
Havaaracı bakım kuruluşlarında toplam kalite yönetiminin uygulanması
Anadolu güzel sanatlar liselerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları
Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite standartları Gaziantep sanayi işletmelerinde uygulamalar
Toplam kalite yönetiminin askeri birliklerde uygulanabilirliğinin araştırılması ve bir askeri birlikte toplam kalite yönetimi sistemine geçiş
Turizm sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerde uygulamaları
İlköğretim okulu öğretmenlerinin toplam kalite yönetimi hakkındaki görüşleri üzerine bir çalışma
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve üniversitelerin dil ve aştırma ve uygulama merkezleri için örnek toplam kalite yönetimi modeli
Yazılı basın işletmelerinin pazarlama sürecinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgüt kültürü üzerindeki etkisi: Doğuş Otomotiv Servis Tic. A.Ş.'de bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde liderlik anlayışı ve İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüklerinde bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve uygulamadan bir örnek: MA-PA
Adana işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve değişim mühendisliği uygulamalarının araştırılması ve kavramsal model önerisi
Toplam kalite yönetimi ve matbaa işletmelerinde verimliliğe etkisi
Konut yapım sektöründe toplam kalite yönetimi: 'kalite fonksiyon yayılımı' metodolojisinin sektöre uyarlanması
Bir değişim modeli olarak toplam kalite yönetimi
İleri imalat teknolojilerinin yönetiminde toplam kalite yönetimi uygulamalarının yeri: Bir alan araştırması
Organize sanayi bölgelerindeki mobilya sanayi işletmelerinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarına halkla ilişkiler faaliyetlerinin katkısı konusunda hastane çalışanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi
Polis meslek yüksek okulu yöneticilerinin toplam kalite yönetimine hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi
Eğitim sisteminde toplam kalite yönetimi
Türkiye'de lojistik sektöründe toplam kalite yönetimi
Muhasebe denetiminde toplam kalite yönetimi ve bir uygulama denemesi
Üç ildeki Sağlık Bakanlığı hastane yöneticilerinin toplam kalite yönetimi konusundaki algıları
Toplam kalite yönetimi ile insan kaynakları yönetimi ve Arçelik örneği
Toplam kalite yönetimi ve işletmelerin rekabet gücüne etkileri
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulaması (Durum/örnek olay çalışması)
Halkla ilişkiler ve toplam kalite yönetiminin ilişkisi
İş yaşamında toplam kalite yönetimi ve etik ve Millî Eğitim Bakanlığı'nda bir uygulama
İşletmelerin hayatta kalmalarında toplam kalite yönetiminin önemi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri ve çeşitli bireysel değişkenlere göre incelenmesi
Bilişim sürecinde toplam kalite yönetimi
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulaması
Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalarının işletme performansı üzerine etkileri
Toplam kalite yönetimi yaklaşımında insan kaynakları yönetiminin çalışanların iş doyumuna etkisi ve uygulama sonuçlarına yönelik bölgesel bir araştırma
ISO 9001:2000 belgelendirmesi ile toplam kalite yönetimi arasındaki ilişkinin analizi
Türkiye'de vergi denetimi ve vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasında toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetiminin mesleki eğitim kurumlarına uygulanması: Kütahya Atatürk Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi örneği
Toplam kalite yönetimi çalışmaları çerçevesinde iç müşteri memnuniyeti (Orta Anadolu T.A.Ş.'de bir uygulama)
Toplam kalite yönetimi açısından Kırgızistan'daki işletmeler üzerine araştırma
Üretim ve hizmet sektörleri arasında toplam kalite yönetimi uygulamalarının karşılaştırılması
ISO 9002 ve toplam kalite yönetiminin işletme maliyetlerine etkisi ve bir özel hastane uygulama örneği
Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimine yaratıcı yaklaşım ve iletişimin bu yaratım sürecine etkisi (Mükemmellik modelinin yaratıcılık ve iletişim boyutunda değerlendirilmesi)
Emniyet teşkilatında toplam kalite yönetimi (Kocaeli örneği)
Toplam kalite yönetimi ve İstanbul'daki bir sanayi işletmesinde uygulama
Kamu kurumlarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği (Denizcilik Müsteşarlığı örneği)
Toplam kalite yönetiminin ilköğretimde uygulanabilirliği (Van ili)
Toplam kalite yönetiminde çalışan memnuniyeti (X işletme örneği)
Yalova ilinde görev yapan ortaöğretim kurumları yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri
Toplam kalite yönetiminin uygulandığı okullarda öğretmen algılarına göre karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi
Toplam kalite yönetiminde lider yöneticinin rolü (C.P. Standart Gıda San A.Ş. örneği)
Toplam kalite yönetiminin emniyet örgütlerinde uygulanabilirliği ve işlevselliği: Bursa örneğinde bir alan araştırması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında toplam kalite yönetimi uygulaması (Sakarya ili uygulaması)
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetiminin uygulamasına ilişkin bir inceleme
Toplam kalite yönetiminde iletişimin rolü
Türk Milli Eğitim teşkilatında toplam kalite yönetiminin uygulama analizi ve Keçiborlu (Isparta) ilçesinde bir araştırma
Toplam kalite yönetiminde insan kaynakları faktörü ve hava kuvvetlerine bağlı bir birlikte uygulama
Ortaöğretimde toplam kalite yönetimi ve Çaycuma Çok Programlı Lisesi uygulaması
Kamu yönetiminde toplam kalite yönetiminin benimsetilip, uygulanabilirliğinin artırılmasında halkla ilişkilerin rolü
Toplam kalite yönetiminde 20-K ilkesinin inşaat sektöründe uygulanması
Konaklama işletmelerinde iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği ve bir öneri
Toplam kalite yönetiminin maliyet yönetimi üzerindeki etkileri ve sanayi işletmelerinde araştırma
Özel ilköğretim okullarında toplam kalite yönetiminin gerçekleştirilmesinde insan kaynakları fonksiyonlarının etkililik düzeyinin incelenmesi
Konaklama işletmelerinde çalışanların toplam kalite yönetimine (TKY) hazır bulunuşluk düzeyleri
Yatılı ilköğretim bölge okullarında toplam kalite yönetimi uygulamasının değerlendirilmesi? Tunceli ve Elazığ illerinde bir araştırma?
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul gelişimine katkısı
Toplam kalite yönetimi ve elektronik ticaret: Uygulamadan bir örnek
Toplam kalite yönetimi ve bankacılık sektörüne yönelik uygulamalar
Askeri birliklerde toplam kalite yönetimi tasarruf üzerine kalite çemberi uygulamaları
Toplam kalite yönetimi yaklaşımının ilköğretimde İngilizce ders başarısında etkisi ve bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin ilköğretim okullarında uygulanmasında karşılaşılan sorunlar (Denizli ili örneği)
Toplam kalite yönetimi ve eğitimde uygulanması
Toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde süreç odaklı yönetim ve süreç iyileştirmesi
İşletmelerde süreç odaklı toplam kalite yönetimi (İnegöl vergi dairesi müdürlüğü örnek olay çalışması)
Toplam kalite yönetiminin yüksek öğretimde devlet konservatuarlarının müzik bölümlerinde uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi felsefesinin eğitim sektöründe uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi ile değişim mühendisliğinin karşılaştırılması ve e-engineering'e dönüşüm
Toplam kalite yönetiminin etkinliğinde kalite kontrol çemberlerinin rolü: Askeri okullar uygulaması
ISO 9000 standartları ve toplam kalite yönetiminin uluslararası pazarlamaya etkileri: İç Anadolu Bölgesi'nde bir uygulama
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam kalite yönetimi çalışmaları
Kara Harp Okulu Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Modeli'nin işlerliğine ilişkin eğitim yöneticisi ve öğretim elemanı algılarının değerlendirilmesi
Balıkesir ilinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin algı ve hazır bulunuşlukları
Eğitimde toplam kalite yönetiminde karşılaşılan güçlükler
Toplam kalite yönetiminde motivasyonun önemi
Toplam kalite yönetiminin, bina tasarım, yapım ve yapım sonrası süreçlerinde uygulanmasına ilişkin bütünleşik model önerisi
Toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim ve toplam üretken bakım yönetim yaklaşımlarının entegrasyonunun Türk prefabrikasyon sektöründe uygulanabilirliği
Bilgi teknolojilerinin toplam kalite yönetimi üzerindeki etkisi
E-devlet projesinde toplam kalite yönetimi anlayışının uygulanması
Mobilya endüstrisinde toplam kalite yönetimine geçiş aşamasında muhtemel sorunların saptanmasına yönelik bir araştırma - Yataş örneği
Ankara ili sağlık meslek lisesi öğretmenlerin okullarındaki mevcut durumu toplam kalite yönetimi ilkelerine göre değerlendirmeleri
Konya il merkezinde pediatri servislerinde çalışan pediatri hemşirelerinin toplam kalite yönetimi hakkındaki bilgi ve görüşleri
Türkiye'deki toplam kalite yönetimi uygulamalarının endüstriyel kuruluşlarda çalışanlar üzerine etkisi: Eskişehir'de sosyolojik bir inceleme
Toplam kalite yönetiminde kalite ödül modelleri (bir uygulama)
Toplam kalite yönetiminde faaliyete dayalı maliyetleme yönteminin kullanılması
Endüstriyel demokrasi ve toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması
Toplam kalite yönetimi uygulayan ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu
Toplam kalite yönetimi ve kamu yönetiminde uygulanabilirliği: Sakarya defterdarlığı örneği
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri uygulaması
Yüksek öğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları
Müfredat laboratuar okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulanma düzeyi
Toplam kalite yönetiminin marka yönetimine etkisi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde, altı sigma yönteminin uygulanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması: Fort Otomotiv Sanayi AŞ.'de uygulama örneği
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde insan kaynakları yönetimi: Bursa tekstil sektöründe bir uygulama
Kamu hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve sağlık sektöründeki uygulaması
Toplam kalite yönetiminde kalite maliyetleri ve tek düzen muhasebe sistemine göre muhasebeleştirilme şekilleri
Kamu örgütlerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları: Teorik çerçeve ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü örneği
Toplam kalite yönetiminin uygulanmasında çalışanların rolü (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda araştırma)
İlköğretim okullarındaki uygulamaların toplam kalite yönetimi anlayışına uygunluğu hakkındaki yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri
Toplam kalite yönetiminde performans değerlendirme ve Türk Silahlı Kuvvetleri örneği
Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi ve hizmet kalitesi ölçüm araçları
Çalışma yaşamında toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin çalışanlar açısından sosyolojik analizi: Elektronik sanayi örneği
Toplam kalite yönetimi bakış açısıyla muharip tugayların 2'nci ve 3'üncü bakım kademelerine yönelik bir model önerisi
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulanmasının öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeyine etkisi (İstanbul örneği)
Toplam kalite yönetimi projelerinin bilgi yönetimi araçları ile desteklenmesi ve eğitim kurumlarındaki uygulama olanakları üzerine bir araştırma
İstanbul ili toplam kalite yönetimi projesi kapsamındaki ilköğretim okulu çalışanlarının motivasyon ve iş tatmin düzeyleri
Toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde işgören motivasyonunu etkileyen faktörler; mobilya ve gıda sektörlerinde ampirik bir araştırma
Toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde işletmelerde eğitim ihtiyaçları tespiti ve uygulamalı bir örnek
İlköğretimde toplam kalite yönetimi
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi kapsamında performans değerlendirmeye ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
Ortaöğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve nasıl bir toplam kalite yönetimi gerektiğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin toplam kalite yönetimine ilişkin yönelimler: Siirt ili örneği
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi
Tedarik Zinciri yönetimi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarına örgüt kültürünün etkisi: ampirik bir çalışma
Toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği konusunda üst yönetimin bakış açısı ve PTT Genel Müdürlüğü üzerine ampirik bir çalışma
İlköğretim okullarındaki toplam kalite yönetimi uygulamalarının öğretmenlerin güçlendirilmesine etkilerinin: Öğretmenlerin algılarına göre araştırılması
Toplam kalite yönetimi anlayışında ISO 14000: İki ülke firma uygulamalarına yönelik bir karşılaştırma
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetiminin iş yaşamına etkisi ve sağlık sektöründe uygulanması
Performans değerleme ölçütü olarak kalite maliyetleri ve Türk bankacılık sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetiminin kurumsal imaj üzerine etkileri ve bir araştırma
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve çalışanların iş tatmini üzerine bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde istatistiksel süreç kontrolünün önemi ve bir demirdöküm işletmesinde uygulama
Küreselleşme, bireyselleşme ve örgüt kuramının yeniden yorumu: Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi ve Gazi Fişek Fabrikası uygulaması
Emniyet teşkilatı çalışanlarının toplam kalite yönetimi uygulamalarına yönelik değerlendirmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü örneği
Toplam kalite yönetimi ile tam zamanında üretim sisteminin birlikte kullanılması ve bir uygulama
Karabük ilindeki mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki toplam kalite yönetimi uygulaması
Fotogrametrik yöntemle konumsal veri üretiminde toplam kalite yönetimi
Belgelendirilmiş toplam kalite yönetimi uygulanan organizasyonların öğrenen organizasyon olabilme kriterlerine uygunluk derecelerinin ölçülmesi
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile performans değerleme sistemleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ile tam zamanında üretim sisteminin birlikte kullanılması ve bir uygulama
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi: İskenderun örneği
Yazılı basın işletmelerinin haber üretim sürecinde stratejik toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi anlayışında yalın üretimde toplam üretken bakım süreci ve uygulamaları
Markalaşma sürecinin toplam kalite yönetimine etkisi ve bir örnek olay çalışması
Ortaöğretim kurumlarında yürütülen toplam kalite yönetimi uygulamalarının yönetici ve öğretmenler tarafından değerlendirilmesi
Beyaz eşya sektöründe toplam kalite yönetimi ve kalite maliyetleri
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile örgüte bağlılık arasındaki ilişkinin örgüt kültürüne göre değişimi
İngilizce eğitim sürecine toplam kalite yönetiminin uygulanması
Toplam kalite yönetimi yönünden müfredat laboratuar okulları ve diğer okullarda çalışan öğretmenlerin nitelikleri ile okula yönelik tutumları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Antalya ilinde bulunan spor yöneticilerinin toplam kalite yönetimine bakış açılarına ilişkin bir araştırma
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin müdür ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının Türkiye'deki kuruluşlara özgü karakteristikleri
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin farklı türdeki liselerde uygulanma ve önemine ilişkin öğretmen algıları
Eğitimde toplam kalite yönetimi - İstanbul milli eğitim yöneticilerinin eğitimde kaliteyi algılayış düzeyleri
Toplam kalite yönetiminde istatistiksel süreç kontrolünün önemi ve bir işletme uygulaması
İstanbul ili özel ilk ve ortaöğretim okullarında uygulanmakta olan toplam kalite yönetimi uygulamasının yönetici ve öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeyine etkisi
Örgüt kültürünün toplam kalite yönetimine etkisi
Halkla ilişkilerdeki toplam kalite yönetimi çerçevesinde ISO 9000:9001 kalite güvence sistemi
Müşteri ilişkileri odaklı toplam kalite yönetimi
Elektronik ticarette toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
İlköğretim okullarında örgüt kültürü ile toplam kalite yönetiminin ilişkisi
Matematik dersinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisi
Meslek yüksek okullarının büro yönetimi ve sekreterlik bölümü eğitim etkinliklerinin toplam kalite yönetimi açısından değerlendirilmesi
Yerel yönetimlerin spor tesislerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği)
Toplam kalite yönetiminin verimliliğe etkisi-panel mobilya üreten bir işletmede çerçeve uygulama
Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının toplam kalite yönetimi bakımından öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi ile organizasyonel performans ilişkisi ve finans sektörü uygulaması
Toplam kalite yönetimi, bilişim ve eğitim ilişkisi ve Malatya Polis Meslek Yüksek Okulunda bir uygulama
Kız meslek liselerinde toplam kalite yönetiminin öğretime uygulanabilirliğine ve mevcut durumdaki uygulamalarına yönelik hazır giyim öğretmenlerinin görüşleri
Rusya'da toplam kalite yönetimi sisteminin gelişimi, mevcut durumu ve uluslararası kalite yönetim sistemiyle karşılaştırılması
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile dönüştürücü liderlik arasındaki ilişki: Ulusal kalite ödülü almış olan kamu örgütlerinde bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin işgören tatminine etkileri üzerine Nevşehir yöresindeki otel işletmelerinde bir araştırma
Eğitim yönetiminde toplam kalite yönetimi (İstanbul ili örneği)
Globalleşmenin toplam kalite yönetimi üzerindeki etkileri ve tekstil hazır giyim sektöründe bir uygulama
Eğitim örgütlerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi: Sultanbeyli ilçesi örneğinde bir çalışma
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetiminde insan kaynaklarının rolü
Toplam kalite yönetimi anlayışının anadolu Lisesi öğrencilerinin İngilizce dersi başarılarına etkileri
Toplam kalite yönetimi uygulanan ortaöğretim kurumlarında öğretmenlerin örgütsel adanmışlık ve motivasyon düzeyleri
Toplam kalite yönetimi ve Petlas örneği

Sivil toplum kuruluşlarında toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği: Bir araştırma
Eğitim yöneticisi olan ortaöğretim kurumları okul müdürlerinin performans yönetimi yeterliliklerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi (Bakırköy ilçesi örneği)
Toplam kalite yönetimi ve örgüt kültürü
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde eğitim modeli
Toplam kalite yönetimi ile performans değerlemesi ilişkisi ve toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde kullanım alanları
Toplam kalite yönetimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir uygulama örneği
Eğitimde toplam kalite yönetiminin mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında uygulanma durumları
Futbol kulüplerinde toplam kalite yönetimi ( Konya spor modeli)
Toplam kalite yönetimi ve Kırgızistan işletmelerinde uygulanması
Toplam kalite yönetimi

Organizasyon tasarımının kaldıraçları teorisi ve yeni teorinin toplam kalite yönetimi uygulaması olan bir işletmede test edilmesine yönelik nitel bir araştırma
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının üretim süreçleri üzerindeki etkisi ve bir uygulama
Kamu çalışanlarınca toplam kalite yönetimi ilkelerinin algılanması: Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü örneği
Toplam kalite yönetiminde kalite çemberleri ve iki farklı işletmede kalite çemberleri uygulaması
Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin eğitimde toplam kalite yönetimine karşı tutumları
Mesleki teknik eğitimde toplam kalite yönetimi ve Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi uygulamaları
Kur'an kurslarında toplam kalite yönetimi (Samsun ve Sivas örneği)
Halkla ilişkiler ve toplam kalite yönetimi ilişkisi: Ece Seramik A. Ş. örneği
Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi'nde toplam kalite yönetimi ve bir işletme uygulaması
OSTİM ölçeğinde KOBİ'lerde toplam kalite yönetimi
Eğitimde toplam kalite yönetiminin ortaöğretim öğrencilerine uygulanması
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgütün sahip olduğu insan kaynakları üzerine etkisi
Toplam kalite yönetimi, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması ve briket imalat sanayinde kullanılan makine üretim fabrikalarına uygulanışı
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde hizmet pazarlaması ve bir araştırma
Altı sigma ve toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde altı sigmanın uygulanabilirliği
Küreselleşme sürecinin havayolu işletmelerine olan etkileri THY A.O'da toplam kalite yönetimi üzerine bir uygulama
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde öğrenci memnuniyeti(Süleyman Nazif Anadolu Lisesi ve Okyanus Koleji örneği)
Kurumlarda toplam kalite yönetimi açısından eğitim ihtiyaç analizinin gerekliliği ve bu konuda bir örnek
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi
Mahkeme yönetiminde toplam kalite yönetiminin yeri ve önemi
Toplam kalite yönetiminde kalite maliyetlerinin önemi ve kalite maliyetlerinin raporlanması sürecinde muhasebenin rolü
Spor federasyonlarında toplam kalite yönetimini uygulanabilirliği
Devlet hastanelerinde toplam kalite yönetimi uygulaması (Uşak Devlet Hastanesi örneği)
Toplam kalite yönetiminin başarıyla uygulanmasında kurumsal iletişim araçlarının değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi
Otomotiv servislerinde toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde müşteri memnuniyeti üzerine bir alan araştırması (Denizli, Aydın, İzmir örneği)
Yataklı tedavi kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları ve İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi örneği
Kamuda toplam kalite yönetimi kapsamında iç denetim ve uygulaması
Toplam kalite yönetimi ilkeleri ve hastane performansına ilişkisi üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetiminde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi ve Eskişehir
Toplam kalite yönetimi'nin okul başarısına etkisi (Akçansa Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu örneği)
İş sağlığı ve güvenliği kavramının toplam kalite yönetimi açısından irdelenmesi ve talaşlı üretim sanayisinde iş sağlığı ve güvenliği üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimi felsefesinin işgören performansı üzerindeki etkisi
Toplam kalite yönetiminin motivasyona etkisi ve eğitim kurumlarında bir uygulama
Özel güvenlik hizmeti uygulamalarında kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi standardizasyonu
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının toplam kalite yönetimi bakımından incelenmesi
E-ticaret sistemlerinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüte bağlılık , işe cezbolma arasındaki ilişkiler
Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi ve hasta memnuniyetinin istatistiki göstergelerle karşılaştırılması (Denizli il merkezi örneği)
Toplam kalite yönetiminin mimarlık ofislerinde uygulanması
Deniz balıkları üretiminde toplam kalite yönetimi
İşletmelerde toplam kalite yönetimi uygulaması ve iç denetim ilişkisi
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında kalite liderliğinin rolü ve BOTAŞ uygulaması
Toplam kalite yönetiminin eğitim kurumlarında uygulanması ve karşılaşılan sorunlar
Eğitimde toplam kalite yönetimi yaklaşımının müzik öğretmeni yetiştiren kurumlara uygulanabilirliğinin incelenmesi
Toplam kalite yönetiminin içinde kalite çemberlerinin yeri ve perakende sektöründe bir uygulama örneği
Türkiye'de sağlık alanında toplam kalite yönetimi: Devlet hastaneleri uygulamaları üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimi anlayışının sağlık sektöründe uygulanması: Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Edirne Devlet Hastanesi'nin karşılaştırılması
Toplam kalite yönetimi ve stratejik liderlik
Öğrenen organizasyon dinamiklerinin toplam kalite yönetimi, inovasyon ve organizasyon performansına etkileri
Toplam kalite yönetiminde müşteri tatmini ve bir bankada uygulanması
Toplam kalite yönetimi anlayışı ve Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde hemşirelerin kalite anlayışına yönelik bir uygulama
Otel işletmelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği: 4 ve 5 yıldızlı kıyı ve şehir otellerinde bir uygulama
Toplam kalite yönetiminde mükemmellik modelinin incelenmesi: Sağlık sektöründe bir araştırma
Öğretmen sendikalarında toplam kalite yönetimi uygulamaları konusunda sendika üyelerinin algıları
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamaları ve karşılaşılan engeller (Bayrampaşa örneği)
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının iş değerleriyle ilişkisi
Toplam kalite yönetiminde performans değerlendirmesinin iş tatminine etkileri: Otomotiv sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin örgüt kültürüne etkilerinin incelenmesi: Bozüyük Süt Gıda Tic. San. Ltd. Şti.'de bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş' de toplam kalite yönetimi uygulaması
Zincir otellerde markalaşma ve toplam kalite yönetimi: Kazakistan'daki oteller üzerine bir araştırma
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve dış müşteri memnuniyeti üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir uygulama (Diyarbakır Devlet Hastanesi)
Sağlık işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve memnuniyet analizi
Toplam kalite yönetiminin çalışanların performansları üzerine etkileri ve Petlas lastik fabrikasında bir uygulama
Endüstriyel pazarlarda toplam kalite yönetimi sistemine sahip işletmelerin sisteme maliyet açısından bakışı
Hazır giyim işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarında çalışanların iş tatmini üzerine bir araştırma
Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi ve uygulanabilirliği
Türk inşaat sektöründe (işçi sağlığı ve iş güvenliği) yönetimi ve TKY (toplam kalite yönetimi) sistemlerinin bütünleşik incelenmesi
Toplam kalite yönetimi anlayışının uygulanmasını etkileyen faktörler üzerine bir yerel yönetime bağlı eğitim hizmetlerinde araştırma
İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam kalite yönetimine etkisi
Toplam kalite yönetiminin finansal performans üzerine etkisi: Hizmet sektörü uygulaması
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına etkisi ve bir araştırma
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile öğretmen performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi(Öğretmen görüşlerine göre)
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve Kocaeli ili Gebze ilçesindeki işletmelerin incelenmesi
Mühendislik eğitiminde toplam kalite yönetimi ve metalürji ve malzeme mühendisliği bölümündeki abet uygulamaları
Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Türk eğitim sisteminde toplam kalite yönetimi ve İstanbul ilindeki okullarda toplam kalite yönetiminin uygulanması konusunda bir araştırma
Toplam kalite yönetimi ve kalite maliyet hesaplaması: Araştırma Uygulama Hastanesi örneği
Özel ve kamu kurumlarında toplam kalite yönetimi: Özel ve kamu hastanelerinde ampirik bir araştırma
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri: İzmir ilindeki gıda işletmelerinde bir uygulama
Toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde yöneticilerin etik davranışlarının örgütsel performansa etkisi; İzmir ilindeki bankalarda bir uygulama
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul yöneticileri açısından değerlendirilmesi (Kâğıthane ilçesi örneği)

Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul yöneticileri tarafından algılanması
Otomotiv sektöründe toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde bilişim sistemlerinin etkin dökümantasyon amacıyla kullanılması: Elektronik döküman yönetimi için bir uygulama
Yöneticilerin verimliliğinin arttırılmasında toplam kalite yönetiminin rolü: Adli Tıp'ta bir uygulama
İlaç sektöründeki işletmelerde toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamaları şirket performansı ilişkisi ve saha çalışması
Spor kulübü yöneticilerinin toplam kalite yönetimi ilkelerine bakış açılarının incelenmesi (Tekirdağ ili örneği)
Toplam kalite yönetiminin hasta hekim performans değerlendirmesi üzerine etkisi
Lojistikte toplam kalite yönetimi
Orman ürünleri sanayi sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışan performansı üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik yapısal bir model
Çok programlı liselerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi
ISO/TS 16949 otomotivde kalite yönetim sisteminin toplam kalite yönetimi açısından irdelenmesi ve talaşlı imalat sanayisinde bir araştırma
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi (Pendik Belediye örneği)
Özel hastanelerde toplam kalite yönetiminin verimlilik üzerine etkisi
İlköğretimde toplam kalite yönetimi ve farklı iki uygulama
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin, iş sonuçlarına etkisi: Hemşirelerde bir uygulama
Toplam kalite yönetimi unsurları ve unsurlarından biri olan eğitim ile işletme performansı arasındaki ilişki
Sanayi işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 uygulamalarının performans üzerine etkisi
İnsan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
Toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme
Kent içi toplu ulaşım hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve bir uygulama
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının toplam kalite yönetimi açısından irdelenmesi gemi inşa sanayinde (Tuzla tersaneler bölgesi) bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin marka yönetimiyle ilişkisi
İstanbul ili Kadıköy bölgesinde toplam kalite yönetimi uygulayan ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yaklaşımı üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimine geçişte işletmenin değişim süreci üzerine bir araştırma
Bir çelik yapı uygulaması örneği için toplam kalite yönetiminin süreçlerinin belirlenmesi
Toplam kalite yönetimi ve dergi yayıncılığı sektöründe rekabet gücüne etkisi
Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi anlayışı ve Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin üretim planlama/kontrolüne etkisi: Balıkesir ili gıda sektöründe faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerine ilişkin bir uygulama
Türkiye'de toplam kalite yönetiminin kurumsallaşması ve kamu yönetiminde uygulanması üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetimi algısının kurum kültürü üzerine etkileri: Sağlık sektöründe bir araştırma
Toplam kalite yönetimi (TKY) felsefesine göre, yöneticilerin çalışanlarına ilişkin işlevlerini yerine getirebilme düzeyi
Toplam kalite yönetimi ile işletme performansı arasındaki ilişkinin analizi
Toplam kalite yönetimi yaklaşımının işletme maliyetleri üzerine etkisi ve bir üretim işletmesinde uygulama
Toplam kalite yönetiminin işletme performansına etkisi
Kalite ve inovasyon performansının belirlenmesinde toplam kalite yönetimi ve teknoloji/AR-GE yönetiminin entegrasyonu
Yapı denetim firmalarında toplam kalite yönetimi: Adana örneği

Belediyelerde toplam kalite yönetimi: Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği
Toplam kalite yönetimi dâhilinde hasta memnuniyeti (Sivas Devlet Hastanesi'nde bir alan araştırması)
Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi ve müşteri (hasta ve hasta yakını) memnuniyetine etkisi üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi örneği)
Toplam kalite yönetimi ve hizmet kalitesi arasında ki ilişki: Sağlık sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin pazarlama performansına etkileri ve sağlık sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve kıyaslamalı bir uygulama
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin nedenlerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri
Toplam kalite yönetiminin çalışanların bilgi paylaşımı üzerine etkileri: Sağlık sektöründe bir araştırma
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi: Ankara'da iki hastanedeki yöneticilerin algıları
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde toplam kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan engeller ve bir araştırma
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personel yaklaşımının belirlenmesi
Toplam kalite yönetimi ve inovasyon arasındaki istatistiksel analiz
Toplam kalite yönetiminin Anadolu öğretmen liselerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma: Trabzon örneği
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının pazarlama stratejilerine olan etkisi
Üretimde altı sigma yaklaşımının üretimde toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde bir uygulaması
Toplam kalite yönetiminin hizmet sektöründe uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimini uygulayan denizcilik işletmelerinde EFQM mükemmellik modeli ve İDO örneği
Bankalarda toplam kalite yönetimi ve buna yönelik bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ilkeleri ile konaklama işletmeleri performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi İstanbul ili örneği
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin il eğitim denetmenlerinin algıları (Diyarbakır ili örneği)
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının iş motivasyonun etkisi
Yükseköğrenimde toplam kalite yönetimi uygulaması ve bir model önerisi
Sağlık kurumları işletmelerinde toplam kalite yönetimi: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi örneği
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde bir sanayi kuruluşunda kariyer yönetimi modeli ve uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi ve sağlık sektörü
Eğitim yönetiminde toplam kalite yönetiminin uygulanması: Bağcılar ilçesi örneği

Otelcilik ve turizm meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin toplam kalite yönetimi anlayışı
İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi çalışmalarının öğretmen ve yönetici görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
Tükenmişlik sendromu ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişki: Adıyaman ilkokullarında bir uygulama
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon uygulamaları
Beden eğitimi ve spor yüksekokulunun toplam kalite yönetimi bakımından değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği)
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin çalışanlara etkisi: Kırklareli ili sağlık çalışanları örneği
Toplam kalite yönetimini hedefleyen firmalarda 360 derece performans değerlendirmesi ve bir sanayi kuruluşunda uygulanabilirliliği üzerine hazırlık çalışması
Özel ve kamu hastanelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışan sağlık personeli tarafından algılanması: Malatya ili örneği
Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı bağlamında toplam kalite yönetimi ile insan kaynakları yönetimi ilişkisi: Kamu ve özel hastane uygulamaları
İran'da sağlık alanında toplam kalite yönetimi: Devlet hastaneleri uygulamaları üzerine bir araştırma
Sağlık hizmetinde toplam kalite yönetimi: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği
Toplam kalite yönetimi algısının bireysel performansa etkileri üzerine sağlık çalışanları uygulaması
Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi, sağlık yöneticilerinin kalite anlayışı (Ankara ili örneği)
Toplam kalite yönetiminin işletme performansına etkisi: Lojistik sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin incelenmesi ve çalışan tatmini üzerine bir uygulama
ISPS kod uygulama sürecindeki uygunsuzlukların toplam kalite yönetimi ve bilişsel haritalama yöntemi kullanılarak kıyaslamalı analizi
Toplam kalite yönetiminin çalışan motivasyonu üzerine etkisi: İlaç sektöründe bir uygulama
Meslek liselerindeki yöneticilerin toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri
Belediyelerde toplam kalite yönetimi: Üsküdar Belediyesi örneği
Belediyelerde toplam kalite yönetimi Şişli örneği
Otomotiv sektöründe toplam kalite yönetimi ve Ford Otosan uygulaması
Gıda güvenliği hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları ilişkisi
Toplam kalite yönetiminde süreç yönetimi ve lojistik sektöründe bir uygulama
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışıyla hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi
Orta öğretim kurumlarındaki yöneticilerin eğitim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi algısı: Mersin ili örneği
İlköğretim okulu öğretmenlerinin toplam kalite yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin ortaöğretim kurumlarında uygulanabilirliği: Ankara ili örneği

Toplam kalite yönetiminin üretim işletmelerine etkisi bir alan çalışması
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının özel sağlık kuruluşlarında, iş verimliliği üzerine etkisi: Elazığ Medikal Park Hastanesi örneği
Kamu sektöründe ve özel sektörde toplam kalite yönetimi uygulamaları
Yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının etkilerinin analizi (Dikmen Belediyesi)
Toplam kalite yönetimi ve örgütsel performansın üretim performansına etkisi
Özel hastanelerde markalaşma, imaj ve toplam kalite yönetimi(Kurumsallaşma süreci ve müşteri memnuniyeti tercihleri açısından irdelenmesi)
Kamu hastanelerinde ortopedi ve travmatoloji servisinde toplam kalite yönetimi ve hasta memnuniyeti üzerine bir araştırma
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi: bursa ağız ve diş sağlığı merkezi örneği
Acil bakım hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin işletmeler tarafından algılanma biçimi ve uygulama düzeyinin belirlenmesi
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
Hastanelerde toplam kalite yönetiminin çalışan tatminine etkileri: Bir vakıf üniversitesi hastanesinde toplam kalite yönetiminin hekim tatminine etkileri konusunda bir araştırma
Kocaeli'nde yaygın eğitim kurumları ve İzmit KO-MEK kurs merkezlerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği
Toplam kalite yönetimi uygulamalarında bilgi teknolojilerinin rolü ve verimliliğe etkisi: Van Organize Sanayi Bölgesinde bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi: Kalite belgelerine sahip işletmelerde bir uygulama
Ortaöğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamaları Zeynep Salih Alp Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi
Toplam kalite yönetimi uygulanması durumuna göre kamu kamplarında karşılaştırmalı bir çalışma: Huzurevi örneği
Ortaöğretimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında kritik başarı faktörleri: Bir ortaöğretim kurumu uygulaması
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi
Toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin işletmeler tarafından algılanma biçimi ve uygulanma düzeyinin belirlenmesi
Toplam kalite yönetimi kapsamında algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personel yaklaşımının incelenmesi: Kahramanmaraş ili örneği
Yükseköğretim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Hastanelerde toplam kalite yönetimi ve Mardin Devlet Hastanesi uygulaması
Çin'in Guangdong bölgesindeki üretim işletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi
İlkokullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimine karşı tutumları
Stratejik insan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesinde toplam kalite yönetiminin yeri
Belediyelerde stratejik planlamanın toplam kalite yönetimine etkisi: Tavşanlı Belediyesi örneği
Kamu çalışanlarınca toplam kalite yönetimi ilkelerinin algılanması: İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünde bir uygulama
Millî Eğitim Bakanlığı toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul/kurum yöneticileri tarafından değerlendirilmesi (Trabzon ili örneği)
İşgörenler açısından toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgütsel güven üzerindeki etkisi: Örgütsel adaletin aracı rolü
Dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin toplam kalite yönetimi bağlamında kalite performansı üzerindeki etkisi
Toplam kalite yönetimi ve sağlık hizmetleri
Sağlık kuruluşlarında toplam kalite yönetimi akreditasyon uygulamaları ve kalite algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Örnek bir uygulama
Kamu kuruluşlarında toplam kalite yönetimi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi uygulama örneği
Varlık yönetim şirketleri ve faktoring şirketlerinde toplam kalite yönetimi uygulamaları
Toplam kalite yönetimi çerçevesinde performans değerlendirmesi için bulanık bir model önerisi
Sağlık işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilmesi
Eğitimde toplam kalite yönetimi: Beşiktaş ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında bir uygulama
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve inovasyon ilişkisi: Keşifsel bir çalışma
Rekabet stratejileri, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve firma performansı ilişkisi
Türk inşaat sektöründe toplam kalite yönetimi (TKY) uygulamaları
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışanların iş tatminine etkisi üzerine bir uygulama
Akaryakıt sektörü örneğinde toplam kalite yönetimi uygulamaları: Özden Akaryakıt A.Ş. örneği

Toplam kalite yönetimi yönelimli liderlik modelinin incelenmesi ve bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ve TKY algılarının özel sektör üzerine etkilerinin istatiksel araştırılması
Toplam kalite yönetiminin örgüt performansı üzerindeki etkisi: Irak Kürdistan Bölgesinde Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nde ampirik araştırma
Kamu kuruluşlarında toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile işgören motivasyonunun iş tatmini üzerine etkilerinin incelenmesi: Bir devlet hastanesinde araştırma
İşletmelerde toplam kalite yönetimi ve İSO 9001 uygulamalarında çalışanların iş tatmini
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin sıralanmasında çalışan katılımının yeri
Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi uygulaması Kürdistan Bölgesi'nde bir vaka çalışması
Toplam kalite yönetimi ile firma performansı arasındaki ilişkide etik iklim'in aracı değişken rolü
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi ve yenilik ilişkisinin toplam kalite yönetimi uygulamalarında incelenmesi: Marmara Bölgesinde ampirik bir uygulama
Toplam kalite yönetimi ilkelerinin çalışan performansına etkisi ve İstanbul ili telekomünikasyon sektöründe bir uygulama
Toplam kalite yönetiminin motivasyon ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Sağlık kurumları üzerine bir araştırma
Toplam kalite yönetiminin stratejik planlamasının performans geliştirme üzerine etkileri
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3