Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

7 Ekim 2017 Cumartesi

Uluslararası Alija İzetbegoviç Sempozyumu İnegöl, Bursa 20-22 EKİM 2017


SEMPOZYUM HAKKINDA
Bosna-Hersek Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı ve çağdaş İslam düşüncesinin önemli düşünürlerinden birisi olan Aliya İzzetbegoviç, vefatının 14. yıldönümünde Uluslararası Alija Düşünce Derneği tarafından düzenlenen bir sempozyum ile anılacaktır. Sempozyumda merhum İzzetbegoviç’in düşüncesini ve mücadelesini temel alan bildiriler sunulacaktır.

Program 20 Ekim Cuma günü saat 16.00’da açılış ve ilk oturumun yapılmasıyla başlayacak ve 21 Ekim günü gerçekleşecek iki oturumla tamamlanacaktır. Bildiri özetleri Ağustos ayı içinde gönderilecek ve sempozyum programına bildiri özet kitapçığı hazır hale getirilecektir. Kasım ayında bildirilerin tam metinleri hakemlik ve editörlük süreçlerinden sonra kitap haline getirilecektir.
Basın Bildirisi

Uluslararası Aliya Düşünce Derneği  kuruluşunun 1. Yıl dönümünde ve Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Müslüman önder Aliya İzzetbegoviç anısına vefatının on dördüncü yılında uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlamış olduk.
ALİYA İZZEBEGOVİC DÜŞÜNCE VE MÜCADELESİ
başlığını taşıyan 20/21/Ekim 2017’te İNEGÖL Angelacoma Hotel’de gerçekleşecek sempozyumda Türkiye’den ve Bosna-Hersek’ten Aliya’nın düşünce ve hareket dünyasına dair çalışmalar ortaya koymuş seçkin isimler, misafirler ve katılımcılar yer alacaklar.
Aliya, Bosna-Hersek’te  sadece Müslüman oldukları için katledilen insanlara karşı, batılı değerlerin iflas ettiğini açıkça ortaya koymakla kalmamış, yaşanan dram ve bu dönemden önce de Yugoslavya içerisinde entelektüel bilge kişiliği ile öne çıkan Aliya İzzetbegoviç, yalnız Boşnakların değil, batı ve doğu arasında bir tercihe zorlanan tüm insanlık için derinlikli bir düşünce insanı ve bir İslam mütefekkiridir.
Bugün dünya üzerinde sonu gelmeyen savaşlar, İslam düşmanlığı ve batılı değerlerden beklentilerin devam ediyor oluşu, Suriye, Mısır, Irak ve Türkiye olayları Aliya İzzetbegoviç’in derinlikli düşüncesinden hareketle ve Türkiye’nin süreçte artan siyasi rolü ile yeni imkân arayışlarını ,yeni fikirlerin, bakış açıların oluşturulup uygulanmasına dünya barışı için gerekli olduğu düşünülmüştür.
“Kimlik, Kültür ve Hayat”, “İslam ve Siyaset” ve “Din ve Ahlak” başlıklı oturumlar ile son derece kuşatıcı bir düşünce turu ortaya koyacak sempozyum iki gün süre ile 14 tebliğcinin sunumunu gerçekleştirmeyi planladık.
Yapılacak olan bu sunumların bildirilerin kitaplaştırarak daha sonraki dönemlerde istifade edilmesini sürdürmeyi amaçlamaktayız.
Rahmetli Aliya İzzetbegovic’i ve düşüncelerini bu sempozyumda ele alarak yeni nesiller tarafından tanınmasını, sempozyum çıktılarının bilimsel çalışmalara kaynaklık etmesine bir reçete olarak ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.
Sempozyum hakkında detaylı bilgiye, http://alija.org/sempozyum web adresinden erişmek mümkündür.


Ahmet Sert (Uluslararası Alija Düşünce Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Erdal Baykan (N. Erbakan Üni.)
Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üni.)
Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın (N. Erbakan Üni.)
Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül (Uludağ Üni.)
Dr. Faruk Karaarslan (Erciyes Üni.)

Prof. Dr. Erdal Baykan (N. Erbakan Üni)
Prof. Dr. Cevat Özyurt (Yıldırım Beyazıt Üni.)
Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın (N. Erbakan Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaarslan (Erciyes Üni.)
Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üni)
Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül (Uludağ Üni)
Doç.Dr. Fatih Toktaş (Dokuz Eylül Üni.)
Prof. Dr. Adamir Jerkovic (Bosna Hersek Arşivler Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Tarık Obralic
Dr. Tarık Arapcic

0532 162 4273
sempozyum@alija.org
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ