Günümüzdeki Bürokrasi Anlayışı Elbette Bir Weber Değil!

TV Land football bored super bowl waiting

Weber, Bürokrasi kavramı ile hiyerarşinin tesis edildiği, rol dağılımın yapıldığı, liyakat esaslı olarak kişilerin işe alındığı, görev ve sorumlulukların belirlenmiş olduğu ve yazılanın yapıldığı-yapılanın yazıldığı şeklinde özetlenebilecek bir ideal yönetim anlayışını ortaya koyarken günümüzdeki bürokrasi olarak konuşulan ise tabi ki yaşanılan gerçeği ifade etmektedir. O da "bugün git, yarın gel" olarak karşımıza çıkan keyfi uygulamalar, kuyruklar, verimsiz ve isteksiz olarak çalışmayı yani "mesai doldurma"yı ifade etmektedir.
Elbette Weber'in ideal yönetim anlayışı bu değildir.

Previous
Next Post »

Live Traffic Stats