Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

6 Mart 2016 Pazar

M tipi yöneticiler


Bugün kurumların en kritik sorunlarından birisini M harfleri ile açılımını yapacak olursak; tepe yönetimin mafevkine mutabassis, madununa müstebit” yani “üstüne yağcı, astına baskıcı” yönetici profillerine prim vermesidir. Burada sorgulanması gereken elbette ki buna olanak tanıyan, hatta tercih eden üst yöneticilerin liderlik yetenekleridir. Yönetim etkinliğinden verilen bu taviz işlerin sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. Çünkü orta kademe yöneticinin odağı iş bitirmek olmaktan çıkmaktadır. Doğru işi yapmak (strateji)  ve işi doğru yapmak (kalite) amacı olsa zaman zaman üst yöneticiye farklı görüşleri hatta olasılıkları aktarması gerekmektedir. Orta kademe “ne şiş yansın ne kebap” endişesiyle ilerle(me)mektedir bu da işleri süründürmektedir.
M harfi ile başlayan yöneticilerin ideal olmayan özelliklerini bu vesileyle saymaya devam edecek olursak;
Münafık (iki yüzlü), 
Müstebit (baskıcı),
Müzevvir (ara bozucu),
Müşkülpesent (zor beğenir),
Müsta'zim (kibirli) ,
Mutaassıb (tutucu),
Mahsun (içe dönük),
Müsrif (ısraf eden),
Müflis (iflas etmiş),
Müsevvis (kuşkucu),
Madrabaz (dürüstlükten taviz veren),
Mobbing'ci (psikolojik kuşatma uygulayan) olmamalıdır.
Bakın yıllar önce Osmanlı imparatorluğunun Paşalarından diplomat, çevirmen ve oyun yazarı  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) iyi bir yönetici olmanın sırlarını araştırmış ve  ideal yöneticiyi M harfleri ile tanımlayan “24 M” formülününün nasıl güzel bir şekilde açıklamış.
Bir yönetici,
 • Muteber (geçerli),
 • Mutena (seçkin),
 • Mutedil (ılımlı),
 • Mu'tezim (bağışlayıcı),
 • Muvakkit (Zamanlaması güçlü),
 • Muvaffak (başarılı),
 • Muzaffer (galip),
 • Müdebbir (tedbirli),
 • Müeyyid (disiplinli),
 • Mütefekkir (düşünür),
 • Müferrih (güler yüzlü),
 • Muhibbi (muhabbetli),
 • Mükrim (cömert),
 • Mültefit (iltifatkar),
 • Mümeyyiz (iyi kötü farkındalığı olan),
 • Münevver (aydın),
 • Mübeşşir (müjdeleyici),
 • Mübeccel (yüceltilmiş),
 • Muvahhit (inançlı),
 • Mücerrib (tecrübeli),
 • Müfarik (farkındalığı yüksek),
 • Müeyya (hazır olan),
 • Müceddid (görünüşünü yenilemesini bilen) olmalıdır.
Olması veya olmaması  gereken M ile başlayan yönetici özelliklerini çoğaltmak mümkün...
Oyunun kuralları artık çok değişti.
Halen sonuçlara bakarak yönetmeye çalışan, korku kültürü ile sonuç aldığını düşünen, aşırı denetim ve kontrol yapan, insanları böl-yönet zihniyeti ile yol alan, her başarısızlıkta ekip değiştiren, insanların güçlü yönlerini işe dahil edemeyen, duyguları yok sayıp sadece rakamlara odaklanan, Mobbing'i bir yıldırma  politikası olarak uygulayan anlayışlar bugün çoğunluğu oluştursa da geleceğin bu tür yöneticileri kucaklamaları artık mümkün değil...
İki dönem Maarif Nazırı (eğitim bakanlığı) yapan Ahmet Vefik Paşa'yı 125 yıl sonra bile gelin de aramayın şimdi!
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Rusça Öğrenmek İster Misiniz?

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ